2020 ÖNEMLİ VE HAREKETLİ BİR YIL OLACAK

2020 ÖNEMLİ VE HAREKETLİ BİR YIL OLACAK

Okan Erdeve
ECF Mühendislik Genel Koordinatörü

Sektörünüz ve Türkiye özelinde değerlendirdiğinizde 2019 yılı şirketiniz açısından nasıl geçti?

Bizler ECF Mühendislik olarak bildiğiniz üzere Endüstriyel Elektrik Sistemleri Taahhüt İşleri yapmaktayız. Başlıca sektörlerimiz çimento ve maden endüstrisi. Genel olarak işlerimiz uzun süreli ve bir yılı aşan projeler olmakta. 2019 yılında çalışmalarımıza ağırlıklı olarak 2018’den devraldığımız işlerimizle devam ettik ve 2019 yılı içerisinde de 2020 projeksiyonumuz oluşturmak için mücadele ettik. 2020 şu anda sektörel yatırım açısından beklentilerimizin altında gerçekleşiyor görünmesine rağmen bireysel olarak bu yıl için yeni taahhüt işlerimiz bulunmakta. 2019 yılının zor bir yıl olacağını ve bu yılın varlığı koruma yılı olduğunun farkındaydık, nitekim öyle de gerçekleşti. Daha önceki yıllarla kıyasladığımızda hedeflediğimiz ciro ve kâr beklentilerimiz olmadı ancak yine de piyasa geneli ile karşılaştırdığımızda iyi bir konumda olmak bizlerin motivasyonunu yüksek tuttu. Şartlarımızı ve tedbirlerimizi oluşan bu yeni durumlara göre sürekli revize ederek ve önceliklerimizi belirleyerek 2020 yılına giriş yapmış olduk.

Bu yıl içerisinde şirketiniz bünyesinde yaptığınız yatırımlar, yeni ürünler, lansmanlar vb. gelişmeler nelerdir?

2019 yılında çok önemli bir hayalimizi gerçekleştirdik. Tamamıyla kendi öz kaynaklarımızla Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesinde 4000 m2’lik bir alan içerisinde 1700 m2’si üretim alanı, 700 m2’si ofis alanlarından oluşan toplamda 2400 m2’lik lojistik ve üretim tesisimizi tamamladık ve devreye aldık. Şu anda bunun mutluluğu ve heyecanını yaşamaktayız. Bizler taahhüt işlerinde her zaman daha iyiyi hedefleyerek kendimizi geliştirmeye çalıştırdık. Yedi yıllık bir süre içerisinde de yaptığımız ve tamamlayıp teslim ettiğimiz işlere de baktığımızda bu işi iyi yaptığımıza inanıyoruz. Bu işin en önemli kaynağının başta insan, karşılıklı güven ve saygı, kalifiye iş gücü, lojistik ve zamanı verimli kullanma becerilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ekip ruhu ile sağlanabileceğini gördük. Bunu daha fazla nasıl geliştirebiliriz düşüncesi hep aklımızda ve fikrimizde oldu. Bu minvalle deneyimlerimizi başta ülkemiz adına ve ardından, şirketimizin gelişimine katkı sağlayacağını öngörerek sanayiciliğe ve üreticiliğe adım atıyoruz. Bizler tabiri caiz ise hizmet üreterek bu duruma geldik, şimdi hizmetin yanı sıra katma değerli ürün üretmeye geldi. Hedefimiz özel sanayi projelerinde kullanılan, güvenilirliği ve kullanımı üst düzey standartlarda olan Çekmeceli Alçak Gerilim Elektrik Dağıtım Panelleri imalatlarını yapmak. Mühendislik ve kalifiye iş gücünün son derece etkin kullanıldığı bu sistemlerin imalatlarına bir an önce başlamak ve hızlıca sektörde önemli bir oyuncu olma gayreti içerisindeyiz. Bu hedefimiz için şu anda da ulusal bir firma ile görüşmelerimiz sürmekte ve anlaşma noktasına varmak üzereyiz.

Genel olarak 2020 yılından beklentiniz nasıl? Bu yıl için hedefleriniz ve genel stratejileriniz neler olacak?

2020 önemli ve hareketli bir yıl olacak. 2019 yılı küresel ölçekte ekonomik faaliyetler yönünden olmasa da, ülkelerin kendilerini konumlandırma yönünden oldukça savaş verdiği bir yıl oldu. Konumlandırmadan kastım, gücü elinde bulunduracak ülkelerin kim olacağı ve dünyaya nasıl bir yön vereceği ile ilgili. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki savaş ve katliamları görüyoruz. Küresel güçlerin varlığına devam edebilmek, dünyanın ihtiyaç duyduğu enerji ve maden sahalarına hükmetmek ve bu uğurda toprak bütünlükleri ve insan hayatlarını tamamen göz ardı ederek nasıl canice yöntemler izlediğini hep birlikte görmekteyiz. Ülkemizin jeopolitik olarak konumu ve bölgede üstlendiği misyon ekonomimizi yıpratıp yoruyor olsa da, bunun kısa bir süre içerisinde iyi yönde bir gelişime sebep olacağına inanıyorum. Bu bağlamda 2020’de iktisadi faaliyetlerin artacağını ve ihracatın yükseleceğini düşünüyorum. Sektörel olarak gerek Türkiye ve gerek Afrika ve etrafımızdaki coğrafyada çimento ve maden endüstrisine yönelik gerçekleştirilmesi beklenen projelerin olduğundan haberdarız ve takip etmekteyiz. Hedeflerimizden biri bu önemli projelerde hem üretici hem de taahhüt şirketi olarak yer almak olacaktır.

Sektörel olarak baktığınızda bu yıl bizi nasıl gelişmeler bekliyor?

Daha önce belirttiğim gibi ağırlıklı olarak çimento sektörü ve ardından maden sektöründeyiz. İç piyasaya baktığımızda çimento sektörü şu anda arz fazlalığından dolayı yarı kapasitelerde çalışmakta ve de kârlılık anlamında bir önceki yıllara göre gerilemiş durumda. Bu gerileme beraberinde atağa geçmek anlamında iki husus ortaya çıkarıyor bence. Birincisi ihracata yönelim ve yeni pazarlar, ki bu da hangi küresel pazarda yer almak isterseniz orada stratejik ortaklıklar ve yatırımlar yapmanızı gerektirir, ikincisi kârlılığın artmasını sağlayacak ve sektörde önemli bir paydaya sahip olan enerji girdi maliyetlerini düşürecek yeni yatırımlar. Her iki hususta hızlıca karar alınıp uygulanması gereken konular ve bunların bu yıl içerisinde gerçekleşme oranının yüksek olacağını düşünmekteyiz. Çimento sektörü her zaman inişli çıkışlı olmuştur bu ülkede ve sektör aksiyon alınması konusunda geçmiş tecrübeler ışığında bence çok yetenekli.

Maden sektöründe de takip ettiğim kadarı ile bu yıl ciddi bir yatırım olacağını düşünüyorum. Maden arama ve işletme konularında ülke olarak büyük tecrübeye sahip değiliz. Ancak rezervler ve alanlar büyük ölçüde belirlenmiş durumda olduğunu takip edebiliyorum. Sektör küresel yatırımcıya ihtiyaç duyuyor ve önemli yatırımcıları maalesef ÇED süreçlerinden dolayı oluşan tepkilerden kaybedebiliyoruz. Ancak bu olumsuz tabloya rağmen bu yıl birçok proje startı bekliyor.