2020 YILININ DIŞ POLİTİKA, FİNANSMAN VE DÖVİZ DEĞERİ İLE YÖN BULACAĞI KANAATİNDEYİZ

2020 YILININ DIŞ POLİTİKA, FİNANSMAN VE DÖVİZ DEĞERİ İLE YÖN BULACAĞI KANAATİNDEYİZ

Uğur Gedik
CPC Belgelendirme Kuruluşu Genel Müdürü

Sektörünüz ve Türkiye özelinde değerlendirdiğinizde 2019 yılı şirketiniz açısından nasıl geçti?

CPC Belgelendirme Kuruluşu 2011/305/ EU Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında hizmet verdiğimiz için mevcut müşterilerimizle zorunlu alanda hizmetlerimizi devam ettirdik. Üreticilerin Türkiye’de daralma ve küçülme sıkıntılarını yaşaması sebebiyle sertifikalandırılan firmalarda azalmalar oldu. İhracat yapan müşterilerimizin ihtiyaçlarını çözüm ortağı olmak amacıyla ihracat yaptıkları ülkelerin belgelerinde çözüm ortaklığı yaptık. Özellikle ASTM, EN Standartlarında ve ETA çalışmalarında müşterilerimizin çözüm ortağı olmamız sebebiyle 2019 yılı bizler için iyi geçti.

Bu yıl içerisinde şirketiniz bünyesinde yaptığınız yatırımlar, yeni ürünler, lansmanlar vb. gelişmeler nelerdir?

Müşterilerimizin iç pazarda ve ihracatta sıkıntılarını çözüm üretmemiz CPC Belgelendirme Kuruluşunu her zaman memnun etmektedir. Müşterilere çözüm ortağı olmak birinci önceliğimiz olması münasebetiyle, ASTM standartlarında ETA çalışmalarında yatırımlarımız oldu. Müşterilerimizin piyasa şartlarından dolayı maliyetlerinin düşürme çalışmalarında ARGE çalışmalarına yatırım yaptık. Yenilikçi ürün çalışmalarını müşterilerimizle paylaştık ve yatırımlarımızı bu yönde sağladık.

Genel olarak 2020 yılından beklentiniz nasıl? Bu yıl için hedefleriniz ve genel stratejileriniz neler olacak?

2020 yılında aynı çalışmalarımızı devam ettirmeyi düşünmekteyiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre çözüm ortağı olmayı yeni yatırımlarla sağlamayı hedeflemekteyiz. Sera gazı doğrulama hizmetlerimizde sera gazı tutma çalışmalarımız 2020 yılı için hedeflerimiz arasındadır. Sera gazı salınımı sonucu sanayicilerin bu kapsamda tedbirlerinin olacağı aşikardır. Avrupa da yapılan uygulamalar referans alınarak Türkiye de bu kapsamda çalışmalarımız olacaktır.

Sektörel olarak baktığınızda bu yıl bizi nasıl gelişmeler bekliyor?

2020 yılının dış politika, finansman ve döviz değeri ile yön bulacağı kanaatindeyiz. Mali desteklerin artması ile inşaat sektörünün canlanacağını düşünmekteyiz. İnşaat sektörünün canlanması ile ürünlerinde paralellikte çeşitlilik sağlayacaktır. Ar-Ge çalışmaları ile yenilikçi ürünler ve çevreci ürünlerin sağlanmasıyla maliyetler düşürülecektir. Alternatif hammadde, katkılar ve alternatif yakıtlar ile sektörün bu sıkışıklığı atlatacağı düşüncesindeyiz.