ABB, ABB Ability™ ile Sektörün Tüm Sorunlarını Çözecek

ABB, ABB Ability™ ile Sektörün Tüm Sorunlarını Çözecek

Dünyanın öncü teknoloji şirketi ABB, yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de müşterilerine anahtar teslim çözümler sunuyor. Endüstri 4.0 kapsamında, geçtiğimiz yıllarda ABB Ability™ adlı bir platform kuran şirketin farklı sektör ve uygulamalara yönelik farklı çözümlerini, Proses Endüstrileri Lokal İş Birimi Çimento ve Maden Sektörü Satış Müdürü İlten Karadağ ile konuştuk.

ABB hakkında bilgi verir misiniz?

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), elektrifikasyon ürünleri, robotik ve hareket, endüstriyel otomasyon ve güç şebekeleri alanlarında kamu hizmetleri, sanayi, ulaşım ve altyapı sektörlerindeki müşterilerine global çapta hizmet veren öncü bir teknoloji lideridir. Türkiye’deki yapılanmasında da bu dört ana divizyon altında hizmet vermektedir.

Çalışmakta olduğum bölüm olan Endüstriyel Otomasyon Proses Endüstrileri bölümü olarak çimento, maden, kağıt ve demir çelik / metal endüstrilerine diğer bölümlerdeki ürünleri de kullanarak anahtar teslim çözümler sunuyoruz.

ABB Türkiye’nin global ABB içerisindeki konumu nedir?

ABB Türkiye, güç ve dağıtım trafoları, alçak gerilim (MNS, MNS-iS, MNS Digital) ve orta gerilim (ZS1, ZS2, Unigear Digital) panolarının üretiminde globalde önemli bir paya sahiptir. Fabrikalarımız sadece Türkiye’ye değil, birçok ülkeye de hizmet vermektedir.

Proses Endüstrileri bölümünün çimento sektörüne yönelik çözümleri nelerdir? Sektöre yönelik bu özel çözümler size nasıl bir avantaj sağlamaktadır?

ABB Türkiye’nin Proses Endüstrileri ekibi, yaklaşık 20 yıldır lokal olarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Çimento dışı bazı projelerde spesifik uygulamalar için yurt dışı COE merkezlerimizden destek alabiliyoruz, ancak çimento sektöründe lokal olarak tüm müşterilere hizmet verebilir haldeyiz. Bu sadece otomasyon alanında değil, şalt tesislerinin, orta gerilim ve alçak gerilim sistemlerinin, MCC ve ana dağıtım panolarının boyutlandırılmasını, motor, sürücü, saha enstrümanlarının seçimini, proje yönetimi ve saha montajı ve hatta saha montaj malzemelerini de kapsamaktadır. Bu nedenle anahtar teslim çözüm sağladığımızın altını yeniden çizmek isterim.

2014 yılı itibarıyla Türkiye çevresindeki 15-16 ülkenin çimento projelerini ABB Türkiye’den takip edecek pozisyona gelmiş bulunuyoruz. Bu konudaki en büyük gücümüz lokal knowhow. Türk mühendislerinin yaptığı tesisler gerçekten mühendislik bakımından kayda değer, artık dünya bizim mühendislerimizi tercih ediyor. ABB yabancı ortaklı bir firma olsa da, Türkiye’deki elektrik piyasasında yurt dışına ihracat yapan bir firma olarak ülkeye ciddi döviz girdisi sağlıyor.

Otomasyon sistemleri özelinde daha detaya girmek gerekirse, günümüzde hammadde girişinden satışın yapıldığı nokta ve tedariğine kadarki süreçlerde otomasyonun etkin rol oynaması gerektiğinin öneminin daha da anlaşıldığını söyleyebilirim. Aynı zamanda alt seviyede kontrol sistemlerinin, üretim prosesinin yönetimini ve optimizasyon algoritmalarını da içermesi önem arz etmektedir. ABB’nin çimento sektörü için özel olarak geliştirdiği BMI (Building Material, Mining & Mineral Industries) kütüphanesi ile yazılımlarımızı sektöre özel olarak gerçekleştiriyoruz. Bu şu demek: Dünyanın neresinde olursa olsun, bu kütüphane kullanılarak bir çimento fabrikası yazılımı yapıldıysa bir Japon, Türk ya da Amerikalı mühendis de gelip buradaki çimento fabrikasına mühendislik hizmeti verebilir. Bu kütüphane, proses kontrol ve enerji yönetimi uygulamalarını aynı anda verimli ve bütünüyle parametrelendirilmiş olarak tasarlamayı sağlayan nesne tabanlı yazılım kontrol modüllerine sahiptir. Bu sayede müşteriler, üretim süreci ve varlık yönetimini en etkin şekilde işletme ve sürdürme imkânı bulmaktadır. BMI kütüphanesi, dünyada 500’den fazla çimento ve maden tesisinde kullanılmaktadır. Enstrümantasyon ile birlikte tesisteki ekipmanlar DCS üzerinden Asset Management sistemleri ile izlenebilmekte ve müdahale edilebilmektedir.

Farklı tedarikçilerin sağladığı birbirinden bağımsız ekipman ve sistemlerin kontrolünün ayrı kontrol sistemleri üzerinden kontrol edilmesi yerine, bu otomasyon adalarının entegre edilerek tek bir merkezden kontrol edilmesi büyük bir avantaj sağlamaktadır. ABB, tüm bu süreçleri entegre hale getirerek birlikte çalıştığı firmalara değer katmaktadır. ABB Ability™ kapsamında değerlendirdiğimiz bu süreçler; Seviye 3 yazılımlar ile tesislerde enerji verimliliği, üretim artışı ve optimizasyonu, duruş sürelerinin azalması, iş ve varlık yönetimleri, ERP sistemleri ile tam uyumlu entegrasyon olarak değerlendirilebilir. ABB’nin ayrıca Microsoft Azure ile yapmış olduğu birliktelik ile tüm dünyada kolay bir şekilde entegre olabileceğiniz bir cloud platform desteği de sağlanmış oluyor.

Bu noktada sektöre sunduğumuz en önemli yenilik olan; Knowledge Manager ve Expert Optimizer dediğimiz CPM (Collaborative Production Management /İşbirlikçi Üretim Yönetimi) yazılımlarından bahsetmek istiyorum: Bunlar, çimento endüstrisi için enerji ve yönetimsel verimliliği artıracak olan araçlardır. Knowledge Manager yazılımı, birçok çimento fabrikasının KPI (Key Performance Indicators) değerlerine yöneticilerin anında ulaşmasını sağlayan bir yazılımdır. Bu yazılımla fabrikanızın anlık olarak ne kadar enerji tükettiğini, anlık olarak ne kadar üretim yaptığınızı, hangi alternatif yakıtları veya hangi alternatif madenleri kullandığınızı ve o anki kârlılığınızı görebilirsiniz. Günümüzde rekabet gerçekten çok yüksek, her alanda ciddi bir rekabet ortamı var. Çimento endüstrisinde ton başına yaklaşık bir dolarlık kâr var. Anlık maliyetinizi ve tesisinizin verimliliğini bilerek hareket etmek çok önemli. Knowledge Manager yazılımı ile fabrikanın ne durumda olduğu ve nereye gittiği açık biçimde ortaya konabilir. Bu yazılım Türkiye’de şu an pek çok tesiste kullanılmaktadır.

Knowledge Manager yazılımımızın bir diğer fonksiyonu LIMS (Laboratory Information Management System ) olarak adlandırmış olduğumuz kalite kontrol sistemidir. Bu sayede laboratuvar ve üretim entegre bir şekilde çalışarak en verimli ürünleri üretmenize imkân sağlamaktadır.

Sektöre özel bir diğer yazılımımız ise Expert Optimizer. Bu yazılım, bir çimento fabrikasının enerji verimliliğine direkt etki eden bir yazılım. Maden kısmından kırıcılara, kırıcılardan farin değirmenine, oradan fırına ve kömür değirmenine hatta soğutmaya, soğutmadan çimento değirmenlerine kadar tüm prosesi ele alabilen özel bir yazılım. Dünyada buna benzer birkaç yazılım daha var, ancak diğer tedarikçi firmalar çimento prosesini kısım kısım inceliyorlar, bizim yazılımımız ise tüm fabrikayı baştan sona kapsıyor.

Bir diğer çimento sektörüne özel geliştirmiş yazılımımız RMP (Raw Mix Preparation). Bu yazılımın fonksiyonu, çimentonun kalitesine etki edecek olan hammaddelerin kantarlardan nasıl gelmesi gerektiğine karar vermek.

Size göre, ABB’yi diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir?

ABB’yi diğer firmalarından ayıran en önemli özellik, ürettiğimiz ürün ve sistemlerde maliyet ne olursa olsun müşteri memnuniyeti, kalite ve küresel dürüstlük ilkelerine sıkı şekilde bağlı kalmadaki kararlılığımız ve mühendislik gücümüzdür. ABB olarak yapmış olduğumuz proje ve sistemlerimize aradan çok uzun yıllar geçse de servis ve destek vererek kendimizi rakiplerimizden farklı konumlandırıyoruz. Örneğin, 25 yıl önce müşterimizde kurmuş olduğumuz kontrol sistemlerimizi kısa bir sürede yenileyebilme kabiliyetine sahibiz.

ABB Türkiye, çimento endüstrisine anahtar teslim projeler gerçekleştirerek bütün müşterilerine doğru biçimde hizmet vermeye çalışıyor. Bu hizmet, projenin en başından başlayıp en sonuna kadar gidiyor. Yeni bir proje yapılacaksa müşterilerimize öncelikli olarak yapılacak mühendislik çalışmalarının önemini ve kapsamını anlatıyoruz. Bu çalışmalar, daha önce belirttiğim gibi, fabrikadaki tüm elektriksel sistemlerin ve otomasyon & enstrümantasyon sistemlerinin tasarımını, uygun ürün ve çözüm seçimini kapsıyor. Bu çalışmalar içerisinde tek hatların çizimi, elektrik odalarının yerleşimi, kablo güzergahlarının belirlenmesi ve çizimi, motorların, sürücülerin doğru boyutlandırılması vb. de yer alıyor. Bu sayede projenin başında know-how’ımızı müşterilerimize aktararak doğru biçimde boyutlandırma ve seçim yapıp, doğru biçimde yol almalarını sağlıyoruz.

ABB Ability™ adlı bir program başlattınız. Bu programın detaylarından bahseder misiniz?

ABB Ability™, bir programdan ziyade, ABB’nin Endüstri 4.0 kapsamında geliştirmiş olduğu platformun adı. Bu platform altında farklı sektör ve uygulamalara yönelik farklı çözümlerimiz yer almaktadır.Spesifik olarak çimento sektörüne yönelik başlıca çözümlerimizden bahsetmek gerekirse bu çözümlerin CementOptimize adı altında birleştirildiğini söyleyebilirim.

Sektöre sunduğumuz dijital çözümler özetle;

- ABB Ability™ System 800xA çözümümüz, çimento ve diğer sektörlere sunduğumuz DCS çözümümüz. System 800xA, proses kontrol sistemi olmasının yanı sıra aynı zamanda elektriksel kontrol sistemi, güvenlik sistemi, optimize etme kapasitesine sahip işbirliği sağlayıcısı, mühendislik verimliliğini artıran, operatör performansını gözlemleyen ve varlık kullanımını yönetebileceğiniz tam dijital olarak entegre edilmiş bir otomasyon sistemidir.

- ABB Ability™ Ellipse®, tesisinizin bağlı varlık yaşam döngüsü için birinci sınıf işlevselliği birleştiren yönetim çözümü olup Kurumsal Varlık Yönetimi (Enterprise Asset Management - EAM), İşgücü Yönetimi (Workforce Management – WFM) ve Varlık Performansı Yönetimini (Asset Performance Management - APM) kontrol edebileceğiniz tam entegre bir çözümdür.

- ABB Ability™ LV Switchgear – MNS® Digital ile dijital şalt cihazlarınıza gerçek zamanlı erişim sağlanır. Endüstri 4.0 için verileri sağlayıp bu verileri akıllı cihazlarda, IoT ve bulut teknolojisi ile paylaşmamıza olanak tanır.

- Unigear Digital, orta gerilim hücreleri için geliştirilmiş son teknoloji ürün gamımızdır.

- Sürücüler için durum izleme ve motorlarda kullanılan Smart Sensor yine ABB Ability™ platformu altında geliştirilen çözümlerimizdir.

Bunlara ek olarak sağladığımız ürün ve çözümler için servis desteği vermemize yardımcı olan ABB Ability™ platformu altında farklı servis çözümlerimiz de bulunmaktadır.

Dünya’da ABB Ability™’i kullanan ilk şirketlerden bir tanesi de bir Türk çimento üreticisi. İşletmeye ne gibi avantajlar sağladı?

ABB’nin akıllı, elektronik, edge, bilişim ve bulut teknolojisindeki en son yeniliklerinden biri olan alçak gerilim şalt çözümü MNS® Digital, Batı Söke Çimento tesisleri tarafından tercih edildi.

MNS® Digital çözümümüz, operasyonları optimize etmek için gerçek zamanlı verilere erişim ve durum izleme kolaylığı sağlıyor. Aynı zamanda işletme maliyetlerinde yüzde 30’a kadar tasarruf elde etmek mümkün.

Batı Söke fabrikasında, operasyonları proaktif bir şekilde yönetmek amacıyla, hızlı ve doğru karar almayı destekleyen, gerçek zamanlı veriler sağlayan yeni nesil AG şalt donanımı çözümü MNS® Digital kurulumu sağlanmıştır. Modüler tasarımıyla bu şalt donanımı, gelecekteki genişlemeleri destekleyecek şekilde ölçeklenebilmektedir. Buna ek olarak, ark hatalarına karşı tamamen korumalı bir sistem olan MNS® Digital ile tesis personelinin güvenliği de artmıştır. Dijital iletişim ile operatör, meydana gelen arızalardan haberdar edildiği için potansiyel tehlikeli durumlar ve ekipman arızalarından kaçınmak konusunda gerekli önlemleri alabilir ve daha güvende olur.

Batı Söke Çimento aynı zamanda, MNS® Digital çözümlerindeki elektrik sistemleri için ABB Ability™ durum monitörizasyonu işlevini de dünyada ilk uygulayan şirket. Bu fabrika, ayrıca, ABB Türkiye Proses Endüstrileri ekibi tarafından anahtar teslim olarak yapılmış bir projedir.

Satış ve devreye alma sonrası için söz konusu sektör üreticilerine sunduğunuz ayrıcalıklı hizmetler nelerdir?

Yeni bir tesisin kurulması kadar sonrasında mevcut tesislere verdiğimiz servis hizmetleri de önemlidir. ABB, “CementCare” olarak adlandırdığı programla hem yeni hem de mevcut tesislere ilişkin yedek malzeme, bakım sözleşmesi, 7/24 servis hizmeti, upgrade hizmetleri vb. konularda tesisteki tüm ABB ekipmanları için servis çözümleri sunmaktadır. Hızlı müdahale, ekipman yaşam döngüsü yönetimi ve performans iyileştirme sağlanarak operasyonel verimliliği artırmada müşterilerine destek olmaktadır.

Çimento sektöründe uygulama, proje süreci ve ürünler açısından çalışmanın zorlukları nelerdir? Buna ek olarak son kullanıcılardan ne tür zorlu talepler alıyorsunuz?

Çimento sektöründe yıllardır çalıştığımız ekibimiz en büyük avantajımız aslında, gerek saha çalışmalarında birlikte çalıştığımız şantiye yöneticilerimiz, gerek tüm süreçleri yöneten proje yöneticilerimiz, elektrifikasyon ve otomasyon ekiplerimiz sahada fark yaratıyorlar. Genelde bu tarz büyük projelerde bir takım noktalar proje esnasında değişebiliyor, bu tarz değişimler en büyük zorluklar olmasına rağmen, tecrübeli ekibimiz sayesinde çok çabuk aksiyon alıyor ve çözüm üretebiliyoruz. Ayrıca devreye almalar sırasında son nokta elektrik&otomasyon sistemleri olmasına rağmen, tüm tedarikçi firmalarla çalışmış olmanın avantajı ile inşaat ve mekanik işlerden neredeyse bir adım önde gitmeye çalışarak, müşterilerimize de katma değer sağlayabiliyoruz, oluşabilecek hataları önden fark edebiliyoruz.

Kendinizden bahseder misiniz? Günde kaç saat çalışıyorsunuz? İş dışında neler yapıyorsunuz? Hobileriniz hayatınıza nasıl bir değer katıyor?

Evli ve bir kız çocuk babasıyım. Hayata ve iş dünyasına bakış açımı belirtmem gerekirse zahmet olmadan rahmet olmayacağına inananlardanım.

Tabii ki günde kaç saat çalışıyorsunuz sorusunun cevabı, çoğunlukla yoğunluk durumuna göre değişiyor. İş dışında ailem ile zaman geçirmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Hobilerim olarak kayak yapmak, iş dünyasına iz bırakmış kişilerin biyografilerini okumak olarak belirtebilirim.