ABB ELEKTRİK SAN. AŞ ÇİMENTO SEKTÖRÜNE ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER SUNUYOR

ABB ELEKTRİK SAN. AŞ ÇİMENTO SEKTÖRÜNE ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER SUNUYOR

İlten KARADAĞ
Proses Endüstrileri Divizyonu Satış Müdürü

Öncelikle ABB’nin Türkiye’deki yapılanması hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir küresel teknoloji şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyünü birbirine bağlayan yazılım ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

ABB, Türkiye’de de dört ana iş kolunda hizmet vermektedir: Elektrifikasyon, Endüstriyel Otomasyon, Hareket, Robotik ve İmalat Otomasyonu.

Çalışmakta olduğum bölüm olan Endüstriyel Otomasyon İş Kolu Proses Endüstrileri Divizyonu olarak çimento, maden, kâğıt, demir çelik, alüminyum, metal, veri merkezi ve gıda endüstrilerine diğer divizyonlardaki ürünleri de kullanarak ve mühendislik ile proses bilgisini de dahil ederek anahtar teslim çözümler sunuyoruz.

ABB Türkiye’nin global ABB içerisindeki konumu nedir?
ABB Türkiye, alçak gerilim ve orta gerilim panolarının üretiminde globalde önemli bir paya sahiptir. Fabrikalarımız sadece Türkiye’ye değil, birçok ülkeye de hizmet vermektedir. Global yapı ile uyumlu olarak dört iş kolunda da faaliyet göstermemiz bize güç sağlamaktadır.

Proses Endüstrileri bölümünün çimento sektörüne yönelik çözümleri nelerdir? Sektöre yönelik bu özel çözümler size nasıl bir avantaj sağlamaktadır?

ABB Türkiye’nin Proses Endüstrileri ekibi, yaklaşık 22 yıldır lokal olarak müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Çimento ve maden sektörleri dışında bazı projelerde spesifik uygulamalar için yurt dışı merkezlerimizden destek alabiliyoruz, ancak çimento ve maden sektöründe lokal olarak tüm müşterilere hizmet verebilir haldeyiz. Bu, sadece otomasyon alanında değil, otomasyon sistemlerine ek olarak şalt tesislerinin, orta gerilim ve alçak gerilim sistemlerinin, MCC ve ana dağıtım panolarının boyutlandırılmasını, motor, sürücü, saha enstrümanlarının
seçimini, proje yönetimi ve saha montajı ve hatta saha montaj malzemelerini de kapsamaktadır. Bu nedenle anahtar teslim çözüm sağladığımızın altını yeniden çizmek isterim.

2014 yılı itibarıyla Türkiye çevresindeki 15-16 ülkenin çimento projelerini ABB Türkiye Proses Endüstrileri Divizyonu olarak takip edecek pozisyona gelmiş bulunuyoruz. Bu konudaki en büyük gücümüz lokal know-how. Türk mühendislerinin yaptığı tesisler gerçekten mühendislik bakımından kayda değer, artık dünya bizim mühendislerimizi tercih ediyor. ABB yabancı ortaklı bir firma olsa da, Türkiye’deki elektrik piyasasında yurt dışına ihracat yapan bir firma olarak ülkeye ciddi döviz girdisi sağlıyor.

Otomasyon sistemleri özelinde daha detaya girmek gerekirse, günümüzde hammadde girişinden satışın yapıldığı nokta ve tedariğine kadar geçen süreçlerde otomasyonun etkin rol oynaması gerektiğinin öneminin daha da anlaşıldığını söyleyebilirim. Aynı zamanda alt seviyede kontrol sistemlerinin, üretim prosesinin yönetimini ve optimizasyon algoritmalarını da içermesi önem arz etmektedir. ABB’nin çimento sektörü için özel olarak geliştirdiği Minerals Library ile yazılımlarımızı sektöre özel olarak gerçekleştiriyoruz. Bu şu demek: Dünyanın neresinde olursa olsun, bu kütüphane kullanılarak bir çimento fabrikası yazılımı yapıldıysa bir Japon, Türk ya da Amerikalı mühendis de gelip buradaki çimento fabrikasına mühendislik hizmeti verebilir. Bu kütüphane, proses kontrol ve enerji yönetimi uygulamalarını aynı anda verimli ve bütünüyle parametrelendirilmiş olarak tasarlamayı sağlayan nesne tabanlı yazılım kontrol modüllerine sahiptir. Bu sayede müşteriler, üretim süreci ve varlık yönetimini en etkin şekilde işletme ve sürdürme imkânı bulmaktadır. Minerals Library, dünyada 600’den fazla çimento ve maden tesisinde
kullanılmaktadır. Enstrümantasyon ile birlikte tesisteki ekipmanlar DCS üzerinden Asset Management sistemleri ile izlenebilmekte ve müdahale edilebilmektedir.

Farklı tedarikçilerin sağladığı birbirinden bağımsız ekipman ve sistemlerin kontrolünün ayrı kontrol sistemleri üzerinden kontrol edilmesi yerine, bu otomasyon adalarının entegre edilerek tek bir merkezden kontrol edilmesi büyük bir avantaj sağlamaktadır. ABB, tüm bu süreçleri entegre hale getirerek birlikte çalıştığı firmalara değer katmaktadır. ABB AbilityTM platformu kapsamında değerlendirdiğimiz bu süreçler; Seviye 3 yazılımlar ile tesislerde enerji verimliliği, üretim artışı ve optimizasyonu, duruş sürelerinin azalması, iş ve varlık yönetimleri, ERP sistemleri ile tam uyumlu entegrasyon olarak değerlendirilebilir. ABB’nin ayrıca Microsoft Azure ile yapmış olduğu birliktelik ile tüm dünyada kolay bir şekilde entegre olabileceğiniz bir cloud platform desteği de sağlanmış oluyor.

Bu noktada sektöre sunduğumuz en önemli yenilik olan; Knowledge Manager ve Expert Optimizer dediğimiz CPM (Collaborative Production Management /İşbirlikçi Üretim Yönetimi) yazılımlarından bahsetmek istiyorum: Bunlar, çimento endüstrisi için enerji ve yönetimsel verimliliği artıracak olan araçlardır. Knowledge Manager yazılımı, birçok çimento fabrikasının KPI (Key Performance Indicators) değerlerine yöneticilerin anında ulaşmasını sağlayan bir yazılımdır. Bu yazılımla fabrikanızın anlık olarak ne kadar enerji tükettiğini, anlık olarak ne kadar üretim yaptığınızı, hangi alternatif yakıtları veya hangi alternatif madenleri kullandığınızı ve o anki kârlılığınızı görebilirsiniz. Günümüzde rekabet gerçekten çok yüksek, her alanda ciddi bir rekabet ortamı var. Çimento endüstrisinde ton başına yaklaşık bir dolarlık kâr var. Anlık maliyetinizi ve tesisinizin verimliliğini bilerek hareket etmek çok önemli. Knowledge Manager yazılımı ile fabrikanın ne durumda olduğu ve nereye gittiği açık biçimde ortaya konabilir. Bu yazılım Türkiye’de şu an pek çok tesiste kullanılmaktadır.

Knowledge Manager yazılımımızın bir diğer fonksiyonu LIMS (Laboratory Information Management System) olarak adlandırmış olduğumuz kalite kontrol sistemidir. Bu sayede laboratuvar ve üretim entegre bir şekilde çalışarak en verimli ürünleri üretmenize imkân sağlamaktadır.

Sektöre özel bir diğer yazılımımız ise Expert Optimizer. Bu yazılım, bir çimento fabrikasının enerji verimliliğine direkt etki eden bir yazılım. Maden kısmından kırıcılara, kırıcılardan farin değirmenine, oradan fırına ve kömür değirmenine hatta soğutmaya, soğutmadan çimento değirmenlerine kadar tüm prosesi ele alabilen özel bir yazılım. Dünyada buna benzer birkaç yazılım daha var, ancak diğer tedarikçi firmalar çimento prosesini kısım kısım inceliyorlar, bizim yazılımımız ise tüm fabrikayı baştan sona kapsıyor.

Bir diğer çimento sektörüne özel geliştirmiş yazılımımız RMP (Raw Mix Preparation). Bu yazılımın fonksiyonu, çimentonun kalitesine etki edecek olan hammaddelerin kantarlardan nasıl gelmesi gerektiğine karar vermek.

Diğer bir çözümümüz ise AssetVista. AssetVista, tesisteki varlıkların (asset) durumunun izlenmesi ve analiz edilmesi için geliştirilmiş tesise göre uyarlanabilen ve bakım odaklı bir çözümdür.

AssetVista, bakım faaliyetlerini optimize etmek adına eksiksiz bir paket sağlamak için sahaya özgü bir konfigürasyonu, sorunsuz entegrasyon ve uzun vadeli sürekli iyileştirme desteğiyle birleştirir. Bu anlamda kullanıcı dostu ve gerçek zamanlı gösterge panolarında tüm ilgili verileri ve talep üzerine yazdırılabilen raporları sağlar.

Yukarıda bahsettiğimiz yazılımlar ve kontrol sistemi çözümümüz dijital platformumuz olan ABB AbilityTM kapsamında da yer almaktadır. Çimento sektörüne yönelik başlıca çözümlerimizden özetle yeniden bahsetmek gerekirse:

• ABB, istikrarlı üretim ve hammadde ile enerjinin verimli kullanımı için tüm süreçlerde optimum görünürlük sağlamak adına kontrol, elektrik ve komünikasyon sistemlerini entegre eden ABB AbilityTM System 800xA DCS (Distributed Control System) sistemini sağlamaktadır. ABB AbilityTM System 800xA, proses kontrol sistemi olmasının yanı sıra aynı zamanda elektriksel kontrol sistemi, güvenlik sistemi, optimize etme kapasitesine sahip iş birliği sağlayıcısı, mühendislik verimliliğini artıran, operatör performansını gözlemleyen ve varlık kullanımını yönetebileceğiniz tam dijital olarak entegre edilmiş bir otomasyon sistemidir. ABB AbilityTM Knowledge Manager ve ABB AbilityTM Expert Optimizer sistemleri DCS sistemiyle entegre olabilmektedir.

• ABB AbilityTM Expert Optimizer; fırın, alternatif yakıtlar, değirmenler ve harmanlama dahil olmak üzere kritik tesis bileşenlerini yönetmek için gelişmiş proses kontrol teknolojilerinden yararlanır. Yakıt ve elektrik gibi işletme maliyetlerini en aza indirirken verimi ve üretilen iş hacmini en üst düzeye çıkarmak için tesis kısıtlamalarını sürekli olarak zorlar.

• ABB AbilityTM Knowledge Manager, artan verimlilik için tesis verilerinin görselleştirilmesini sağlayan dijital bir çözümdür. Operatörlere doğru zamanda doğru bilgiyi web ve mobil arayüzler aracılığıyla sağlamak için büyük miktarda veriyi işler.

• ABB Ability AssetVistaTM, tesisteki varlıkların gerçek zamanlı izlenmesiyle kestirimci varlık yönetimi, bakım kolaylığı ve karar desteği sağlar.

Bunlara ek olarak sağladığımız ürün ve çözümler için servis desteği vermemize yardımcı olan ABB AbilityTM platformu altında farklı servis çözümlerimiz de bulunmaktadır.

Size göre, ABB’yi diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir?
ABB’yi diğer firmalardan ayıran en önemli özellik, ürettiğimiz ürün ve sistemlerde maliyet ne olursa olsun müşteri memnuniyeti, kalite ve küresel dürüstlük ilkelerine sıkı şekilde bağlı kalmadaki kararlılığımız, mühendislik gücümüz, know-how ve tedarik zincirimizin güçlü olmasıdır. ABB olarak yapmış olduğumuz proje ve sistemlerimize aradan çok uzun yıllar geçse de servis ve destek vererek kendimizi rakiplerimizden farklı konumlandırıyoruz. Örneğin, 25 yıl önce müşterimizde kurmuş olduğumuz kontrol sistemlerimizi kısa bir sürede yenileyebilme kabiliyetine sahibiz.

ABB Türkiye Proses Endüstrileri Divizyonu, çimento ve maden endüstrisine anahtar teslim projeler gerçekleştirerek bütün müşterilerine doğru biçimde hizmet vermeye çalışıyor. Bu hizmet, projenin en başından başlayıp en sonuna kadar gidiyor. Yeni bir proje yapılacaksa müşterilerimize öncelikli olarak yapılacak mühendislik çalışmalarının önemini ve kapsamını anlatıyoruz. Bu çalışmalar, daha önce belirttiğim gibi, fabrikadaki tüm elektriksel sistemlerin ve otomasyon & enstrümantasyon sistemlerinin tasarımını, boyutlandırılmasını, uygun ürün ve çözüm seçimini kapsıyor. Bu çalışmalar içerisinde tek hatların çizimi, elektrik odalarının yerleşimi, kablo güzergâhlarının belirlenmesi ve çizimi, motorların, sürücülerin doğru boyutlandırılması vb. de yer alıyor. Bu sayede projenin başında know-how’ımızı müşterilerimize aktararak doğru biçimde boyutlandırma ve seçim yapıp, doğru biçimde yol almalarını sağlıyoruz.

Satış ve devreye alma sonrası için söz konusu sektör üreticilerine sunduğunuz ayrıcalıklı hizmetler nelerdir?
Yeni bir tesisin kurulması kadar sonrasında mevcut tesislere verdiğimiz servis hizmetleri de önemlidir. ABB, “Cement Care” olarak adlandırdığı programla hem yeni hem de mevcut tesislere ilişkin yedek malzeme, bakım sözleşmesi, 7/24 servis hizmeti, upgrade hizmetleri vb. konularda tesisteki tüm ABB ekipmanları için servis çözümleri sunmaktadır. Hızlı müdahale, ekipman yaşam döngüsü yönetimi ve performans iyileştirme sağlanarak operasyonel verimliliği artırmada müşterilerine destek olmaktadır.

Çimento sektöründe uygulama, proje süreci ve ürünler açısından çalışmanın zorlukları nelerdir? Buna ek olarak son kullanıcılardan ne tür zorlu talepler alıyorsunuz?
Çimento sektöründe yıllardır çalıştığımız ekibimiz en büyük avantajımız aslında. Gerek saha çalışmalarında birlikte çalıştığımız şantiye yöneticilerimiz, gerek tüm süreçleri yöneten proje yöneticilerimiz, elektrifikasyon ve otomasyon ekiplerimiz sahada fark yaratıyorlar. Genelde bu tarz büyük projelerde bir takım noktalar proje esnasında değişebiliyor, bu tarz değişimler en büyük zorluklar olmasına rağmen, tecrübeli ekibimiz sayesinde çok çabuk aksiyon alıyor ve çözüm üretebiliyoruz. Ayrıca devreye almalar sırasında son nokta elektrik & otomasyon sistemleri olmasına rağmen, tüm tedarikçi firmalarla çalışmış olmanın avantajı ile inşaat ve mekanik işlerden neredeyse bir adım önde gitmeye çalışarak, müşterilerimize de katma değer sağlayabiliyoruz, oluşabilecek hataları önden fark edebiliyoruz.

ABB Türkiye Proses Endüstrileri ekibi olarak mevcut ve gelecekteki çimento yatırımlarında müşterilerimize katma değer sağlayan çözümler sunmaya devam edeceğiz.