BÜYÜME TAHMİNLERİ GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ İYİLEŞTİRİYOR

BÜYÜME TAHMİNLERİ GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ İYİLEŞTİRİYOR

Orhun Çavdar
Somer International Yönetici Ortak

Sektörünüz ve Türkiye özelinde değerlendirdiğinizde 2019 yılı şirketiniz açısından nasıl geçti?

Çimento sektörü, inşaat sektörünün gelişmesine ve büyümesine doğrudan bağlıdır. 2019 yılında Türkiye ekonomisinde %3 seviyesinde olan küçülme inşaat sektöründe %10 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisinde yaşanan bu daralma, ekonominin lokomotif sektörü olan inşaat sektöründe artarak etkisini göstermiş ve 2019 yılında çimento üretimi geçen yıla oranla %25 azalmıştır. İç pazarda yaşanan tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen başta ana çimento ihracat pazarımız olan ABD, İsrail, Orta Doğu ve klinker ihracat pazarımız olan Afrika ülkelerine yapılan ihracat yaklaşık %50 oranında artarak iç pazar kaybını bir nebze telafi etmiştir.

2019 yılında Somer International, Türkiye temsilciliğini yürüttüğü Fives/Pillard, Fives/FCB, Vecoplan, Brokk, Bricking Solutions, Tema, Çınar ve Standard Industrie firmalarıyla başta Türk çimento sektörü olmak üzere mineral, demir çelik, petrokimya sektörlerinde çözüm ortaklığı odaklı hizmet vermeye devam etmiştir. Küresel ve Türkiye ekonomisine bağlı olarak hizmet verdiğimiz sektörlerde yaşanan daralma bizleri de olumsuz etkilemiş ancak tasarruf sağlayıcı projelerin başında gelen Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) projeleri devam etmiş, Votorantim Hasanoğlan ve Limak Trakya, Pınarhisar projeleri tamamlanmıştır.

Bu yıl içerisinde şirketiniz bünyesinde yaptığınız yatırımlar, yeni ürünler, lansmanlar vb. gelişmeler nelerdir?

8-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen, 15 TÇMB Uluslararası Teknik Semineri’nde Türkiye temsilciliğini yürüttüğümüz firmalarımızın standlarıyla yer aldık. Türk çimento sanayinin önde gelen katılımcılarıyla firma yetkililerimizi bir araya getirerek hem temsil ettiğimiz ürünlerle ilgili daha detaylı bilgi verme ve hem de gelecek olası projelerle ilgili çözüm üretme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatlarını değerlendirdik. Ayrıca seminer bölümünde Vecoplan Türkiye Bölge Satış Müdürü, Tim Hamer tarafından gerçekleştirilen ‘Shredding Technology, The Quality gate for RDF Production’ başlıklı sunumda ‘high Performance RDF/TDF handling systems for Votorantim Hasanoglan’ bölümünde hayata geçirilen son projelerden biri sunulmuştur. Amerikalı firmamız Bricking Solutions’ın son yıllarda tasarladığı, siloların ve siklonların bakım çalışmalarının emniyetli ve pratik yapılmasına imkan veren, T6061 Alüminyum’dan mamul asılı bakım platformu (suspended platform) katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılanmıştır.

Genel olarak 2020 yılından beklentiniz nasıl? Bu yıl için hedefleriniz ve genel stratejileriniz neler olacak?

Türkiye ekonomisi 2019 yılını krizden çıkış yolları arayarak geçirdi. 2020 yılında Türkiye ekonomisinin %3-5 aralığında büyüme tahminleri geleceğe yönelik beklentileri iyileştirmektedir. Çimento üretimindeki kapasite düşüşleri yanı sıra ihracata yönelik olumlu gelişmeler yatırımların tekrar gözden geçirilmesine neden olmuştur. Özellikle yükselen enerji maliyetleri karşısında atıktan türetilmiş yakıt (ATY) projeleri oldukça önem kazanmıştır. RDF/TDF hazırlanması, iletilmesi ve depolanması konularında bir dünya lideri olan Vecoplan ile birçok proje fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı bütçe kısıtlarından ötürü hayata geçirilemeyen ve 2020 yılına ertelenen bu projelerin çoğunun hayata geçmesini öngörmekteyiz. Sektörde iş güvenliği ve işci sağlığına verilen önemin artmasıyla beraber, Bricking Solution firmamızın T6061 Aliminyum’dan üretilen son derece hafif fakat dayanıklı emniyet kafesleri ve tünellerinin daha yaygın olarak kullanımını ve İsveç üretimi, uzaktan kumandalı söküm robotu, olan Brokk makinelerinin istisnasız olarak her fabrikada kullanımını hedeflemekteyiz. Henüz Brokk makinası edinmemiş fabrikalara da kiralık Brokk hizmetimizi sunmaya devam edeceğiz. Somer International, ürün tedarik etmenin ötesinde, çözüm ortağı olarak sektördeki yerini koruyacaktır.

Sektörel olarak baktığınızda bu yıl bizi nasıl gelişmeler bekliyor?

2020 yılında Türkiye ekonomisinde beklenen büyüme oranları ve bunun lokomotif sektör olan inşaat ve dolayısıyla çimento sektörüne yansımalarının olumlu olmasını beklemekteyiz. Konut faizlerindeki düşüş ve ipotekli konut satışlarının yükselme eğilimi, yabancılara konut satışlarındaki artış, kentsel dönüşüm projelerine hız verilmesi, İstanbul Metro ve diğer altyapı inşaatı projelerinin tekrar başlatılması ve yeni yurt dışı pazarlara çimento ve klinker ihracatındaki artış sektörü ayakta tutacaktır.