Calderys’ten Refrakter Eğitimi

Calderys’ten Refrakter Eğitimi

Calderys’in, çimento sanayisinde kullanılan refrakter konusundaki eğitimleri devam ediyor.

Refrakter malzemeler evlerimizdeki kömür sobalarından çeşitli ağır sanayi fırınlarına kadar tüm ısıl işlem fırınlarında kullanılmaktadır ve günümüzde modern hayatın gereksinimleri, kullandığımız hemen hemen herşey refrakterler sayesinde üretilebilmektedir. Dolaylı veya direkt olarak refrakterler bu ürünlerin üretimlerinde kullanılmaktadır.

Çimento sanayisinde kullanılan refrakterler de tesisin sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi için önem arz etmektedir. Formula 1 araçlarının, diğer parçalarına kıyasla en ucuz parçası olan lastikleri nasıl ki milyonlar değerindeki tüm mekanizmayı taşımakta ve aracın yola tutunmasını sağlamakta ise, bir klinker üretim hattındaki refrakterler de aynı şekilde işletme maliyeti açısından maksimum % 1,5-2’sini kapsıyor olmasına rağmen, milyonlarca yatırım yapılarak işletilen tesisin üretim performansını ve devamlılığını büyük ölçüde etkilemektedir.

Calderys tarafından Oyak Adana, Cimsa Grup, Medcem, Traçim ve Batısöke firmalarına verilen, teorik ve uygulamalı eğitimler 5 bölümden oluşmaktadır.

İlk bölümde, refrakterin ne olduğundan ve bu malzemelerin sınıflandırılmasından bahsedilmektedir. İkinci bölümde, refrakterin performansına etki eden unsurlar olan; dizayn, aplikasyon ve işletme şartlarından dizayn prensiblerini ve aplikasyonda dikkat edilmesi gereken unsurlar incelenmektedir.

Üçüncü bölümde, refrakter dünyasının özüne inilerek üretimlerinde kullanılan hammadde kaynakları, bu hammaddelerin ne gibi faydaları olduğu anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde, vaka çalışmalarına bakılarak, sahada yaşanmış örnekler incelenmektedir. Beşinci ve son bölüm için sahaya çıkarak önceden hazırlanmış kalıp ve püskürtme uygulama eğitimi verilmektedir. Süpervizörler eşliğinde usulüne uygun şekilde döküm betonun hazırlanarak kalıba dökülmekte, bu işlem için dikkat edilmesi gereken noktalara ve en çok yapılan hatalara değinilmektedir. Sahada, eğitime katılan personele uygulama yaptırılarak bunu deneyimlemeleri sağlanmaktadır. Eğitimin teorik kısmının yanı sıra, interaktif bir şekilde katılımcılar ile etkileşime girildiği, gelebilecek soru ve itirazlara cevapların verildiği verimli bir eğitim gerçekleşmektedir.

Refrakter eğitimlerini veren Calderys Türkiye Satış Müdürü Emre Özkurt, daha önce Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika da 10 yıl boyunca yeni yatırım Çimento Fabrikaları projelerinde, refrakter işlerinden sorumlu proje müdürü olarak 11 çimento fabrikasında görev almıştır. Türkiye ve Çin olmak üzere 4 farklı üniversiteden, ‘Refrakter Mühendisliği, Pazarlama-Satış ve İşletme yüksek lisansına sahiptir.