ÇİMENTO YATIRIMCISI VE SEKTÖRÜNÜN KORUNMASINA VE DESTEKLENMESİNE YÖNELİK ADIMLARIN ATILMASI GEREKİYOR

ÇİMENTO YATIRIMCISI VE SEKTÖRÜNÜN KORUNMASINA VE DESTEKLENMESİNE YÖNELİK ADIMLARIN ATILMASI GEREKİYOR

Cengiz Çelik
Genel Müdür
Ağrı Çimento Fabrikası

Çimento sektörü için can damarı olan inşaatın canlanması için neler yapılmalıdır?
Ülkemiz önemli bir genç nüfusa sahip. Bu dinamik yapı beraberinde enerji, ulaşım, eğitim ve altyapı alanında yatırımları da getiriyor. Bu alandaki yatırımların temelinde ise çimento ve beton yer alıyor. Bu yakın ilişki sektörümüzün itici gücünü oluşturuyor. Türkiye’nin son 20 yılda olduğu gibi yatırımların merkezi haline gelmesi için yatırımcıların teşvik edilmesi gerekiyor. Bu hamle önemli bir canlanma sağlayacaktır. Aynı şekilde konut faizlerinin düşürülmesini oldukça önemli buluyoruz. Özellikle yılın ikinci 6 ayında üst yapıda bir canlanma beklemekteyiz.

Ayrıca komşu ülkelerdeki savaş ortamının son bulması, bu ülkelerde acil altyapı ve konut yatırımlarını gerektirmesi sektörümüzde yeni fırsatlar yaratacaktır. 

Çimento sektörünün birlikte ilerlediği inşaat sektöründe son dönemde gelişmeler nelerdir? Genel sektör değerlendirmesi yapabilir misiniz?

Pandemi sürecinde ağır etkilenen ekonomiye dinamizm sağlamak için bankaların faiz indirimine gitmesi, konut kredisinde cazip koşulların sağlanması, biriken konut stoğunu hızla eritmiş bulunmaktadır. Ayrıca diğer alanlarda pandemi nedeniyle ertelenen taleplerin hayata geçirilmesi de ekonomide canlanma sağlamıştır.

Pandemi süreci sonrası hızlı çıkış sürecinde çimento ihracatında artışlar beklenmektedir. Bu iç ve dış gelişmeler sektörümüze moral olmuştur.

İnşaat sektörü Türk ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Bu yapıyla inşaat sektörünün ve
buna bağlı olarak çimento sektörünün gelişmesi için hangi adımlar atılması gerekiyor?
Çimento sektörü dünya genelinde kullanılan enerji tüketiminin %6’sını kullanıyor. Bunun olası CO2 emisyonunda da önemli etkisi bulunmaktadır.

Bu kirletici özellikleri yanında atıkların alternatif yakıt ve hammadde olarak kullanılması sektörümüzü önemli oranda çevreci yapmaktadır. Tüketicilerin yaklaşımı ve toplumun genel özellikleri, çimento sektörünün bu alandaki rolü gün geçtikçe artırmaktadır.

Bu alandaki Ar-Ge çalışmaları çevre yatırımlarını her gün biraz daha çeşitlenmektedir.

Küresel bazda bu gelişmeler nitelikli insan iş gücünü de beraberinde gerektirmektedir.

Bu noktada STK’lar ve kamuya düşen görevler nelerdir? Hangi destek ve teşviklerin verilmesi gerekmektedir?
Atıkların alternatif yakıt ve hammadde olarak kullanılmasında bölgesel atık envanteri oluşturularak, bunların değerlendirilmesi konusunda çimento sektörünün desteklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca çimento üreticilerinin Güneş Enerjisi Santrali kurarak kendi enerjilerini üretme konusunda yeni imkanlar yaratılmış durumda. Ancak arazi tahsis ve GES kurulumunu özendirici desteklerin yanında, ülkenin en ağır kış şartlarına sahip Doğu Anadolu bölgesindeki fabrikalarda kışın, inşaat sektörünün ölü zamanında çimento tüketimi az oluyor. Çalıştırılamayan makinaların olması sebebiyle, bu aylarda üretilen elektrik enerjisinin kullanılamayan kısmının ulusal şebekeye verilerek yıllık bazda mahsuplaşmanın sağlanması, bu alandaki kayıpları önleyip, verimliliği artıracaktır.

Sizce çimento sektöründe faaliyet gösteren bir firma, inşaat sektörünün gelişimi için ne tür stratejiler izlemeli, neler yapmalıdır?
Dünya genelinde enerji verimliliği, alternatif yakıt ve hammadde kullanımı, elektrik enerjisi üretimi ile otomasyon ve teknoloji 4.0 alanında teknik gelişmeleri yakından takip ederek her alanda inovasyon yaratıp verimlilik artırmamız gerekmektedir.

Çimento fabrikaları Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Türkiye çimento ihraç ettiği gibi aynı zamanda bu konuda dışarıya bağımlılığı da bulunmamaktadır. Tüm bunlar göz önüne alınınca çimento yatırımcısı ve sektörünün korunmasına ve desteklenmesine yönelik adımların atılması önem arz etmektedir. Bu konuda devletimiz her zaman sektörümüze destek olmuştur. Enerji ve yakıt anlamında sektörün yaratacağı yenilikler için kolaylık sağlanılması en büyük temennimiz olacaktır.