DİK DEĞİRMENLER İÇİN MAPEI PÜSKÜRTME SİSTEMİ

DİK DEĞİRMENLER İÇİN MAPEI PÜSKÜRTME SİSTEMİ

M.Necdet Kaya
MAPEI Yapı Kimyasalları, Çimento Katkıları Grubu Satış Müdürü

1937’de Milano’da kurulan MAPEI, günümüzde 57 ülkede 90 alt kuruluş ve 36 ülkede 83 üretim tesisiyle ve grup bünyesinde istihdam edilen 10.000’den fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir.

MAPEI GROUP, 20 farklı ürün grubuyla; her tür zemin, duvar ve kaplama malzemelerinin uygulanması için yapıştırıcı ve tamamlayıcı ürünler, su yalıtım ürünleri, ısı yalıtım ürünleri, zemin kaplama ürünleri, özel harçlar, çimento ve beton katkıları, yeraltı inşaatı için ürünler, spor tesisleri için ürünler, beton ve tarihi yapıların restorasyonu ve denizci lik sektörü için ürünler gibi 5.000’den fazla ürünün üretimini ve satışını gerçekleştirmektedir.

MAPEI TÜRKİYE, 16 farklı ürün grubunu 4 ana grupta toplayarak pazara sunmaktadır. Şu anda, Ankara’da yer alan merkez ofisi, İstanbul ve İzmir ofisleri ve Ankara’nın en önemli sanayi bölgelerinden Polatlı OSB’deki üretim tesisiyle faaliyet göstermektedir, 8 bölge müdürlüğü ve seramik, yapı, taş yapıların onarımı, tarihi eser restorasyonu ve ısı yalıtımı ve boya gruplarında uzmanlaşmış firmalardan oluşan 300’e yakın bayisi vasıtasıyla tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. Dünya genelinde pazar lideri olduğu seramik yapıştırıcıları ve derz dolgu ürünlerini ağırlıklı olarak Türkiye’nin en seçkin seramik mağazalarından oluşan bayi ağıyla pazara sunmaktadır.

MAPEI, dünyayı, büyük ve fırsatlarla dolu bir şantiye olarak görmektedir ve yapı sektöründeki standartları tanımlayan, yapının ve son kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap veren maksimum kaliteyi ve yıllara meydan okuyan dayanıklılığı sunan öncü ürünler ve sistem çözümleri geliştirmektedir. Kalitesini dünya çapında projelerde ve pazarlarda ispatlamış ürünleri ile büyümeye devam etmeyi, çimento üretiminde kimyasalların daha etkin olarak kullanımını sağlamayı ve analiz yöntemlerinin daha kapsamlı olarak kullanılması ile ihtiyaçların tam olarak karşılanmasına öncülük etmeyi hedef olarak belirlemiştir.

2018’de Ankara Polatlı fabrikasında kurduğu, tamamen otomasyona dayalı olarak üretim yapabilen, paslanmaz çelik tank ve mikserlere sahip olan çimento katkı hattı ve 2019’da arttırdığı çimento hattına özel iklimlendirilmiş depo kapasitesi ile şu anda Türkiye’deki tüm çimento fabrikalarının ihtiyacını karşılayacak üretim kapasitesine sahiptir.

Dik Değirmenler için MAPEI Püskürtme Sistemi
Dik Değirmenler ve Bilyalı Değirmenler:
Dik değirmenlerin çimento öğütmede kullanımı, bazı üstünlükleri nedeniyle nedeniyle bilyalı değirmenlere göre giderek artmaktadır. Bu üstünlüklerden öne çıkanlar:
• Çimento üretiminde spesifik enerji değeri, yani kwh/ton olan elektrik tüketimi daha azdır,
• Dik değirmenler daha az yer kaplamaktadır,
• Dik değirmenlerde bir çimento tipinden diğer çimento tipine geçmek daha kolaydır,
• Bu değirmenlerde daha az enerji kullanıldığı için bu sistemler ile üretilen çimentoların sera gazı salımları da daha düşüktür.

MAPEI Yapı Kimyasalları Çimento Kimyasalları Grubu (C-ADD), yaygınlaşan bu kullanım ile “Dik Değirmenler için Çimento Kimyasalı” üzerine yaptığı AR-GE çalışmaları sonucunda, bu değirmenlere özgü kimyasalları ve “Dik Değirmenler için yeni Dozajlama Sistemini” geliştirmiştir.

Dik Değirmenler İçin MAPEI Lance Sistemi:
MAPEI Püskürtme Sistemi olarak da adlandırılan MAPEI Lance Sistemi dik değirmenler ile bilyalı değirmenlerin farklı özellikleri göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.
• Dik değirmenlerde taneciklerin sistemde kalma süresi daha kısadır.
• Dik değirmenlerde ton çimentoya düşen süpürme havası miktarı daha yüksektir.
• Dik değirmenlerde kimyasal ile taneciklerin buluşma süreleri daha kısadır.
• Dik değirmenlerde yatak oluşumu için diğer bir deyişle vibrasyonu önlemek için bol miktarda su kullanılmaktadır. Gereğinden fazla kullanılan su miktarı prehidratasyona sebep olmakta ve bu da beraberinde çimento dayanımının düşmesini getirmektedir. Kullanılan su miktarı %1,5 seviyesini geçmemelidir.

MAPEI tarafından geliştirilen kimyasallar ve dozajlama sistemleri aşağıdakileri sağlamaktadır:
• Aktif madde seçiminde adsorpsiyonu, yani yüzeye takılma yetenekleri daha yüksek olan hammaddeler tercih edilmektedir. Bunu sağlamak için yapıştırıcı özelliği yüksek olan yardımcı maddeler de kullanılmaktadır.
• Dik değirmenlerde kullanılan kimyasallar daha az uçucu komponentlerden oluşmalıdır. MAPEI, bunu sağlamak için özel olarak seçilmiş hammaddeleri tercih etmektedir.
• Değirmene zaten su verilmektedir. Kimyasalın suyla birlikte verilmesi, aktif komponentlerin öğütülmekte olan taneciklerle buluşma olanağını arttırmaktadır. Bu nedenle, kimyasalın öğütmede kullanılan su ile verilmesi işlemi bir avantaj haline getirilmiştir ve MAPEI Püskürtme Sistemi ile bu durum avantaja dönüştürülmüştür.
• Dozajlama sistemi kimyasalı belli açılar ile verebilmeli ve basınçlı hava ile püskürtme sağlanmalıdır. Bu şekilde kimyasalın taneciklere tutunma oranı yükselmektedir.

Şekil 1. Dik Değirmenler için MAPEI Püskürtme Sistemi’ne ait parçalar

 

Şekil 2. Çimento kimyasalı, su ve basınçlı havanın birlikte verilmesi için kullanılan sistem

Şekil 3: Kimyasalın su ile birlikte püskürtülerek verilmesi

Kimyasal, Su ve Havanın Birlikte Gidişi ve Püskürtme:
Çimento kimyasalları, dozajı çok düşük olan endüstriyel ürünlerdir. Uygulamada dozaj genellikle 1 ton çimento için 200 gram ile 2000 gram arasında değişmektedir. Son yıllarda bu oran daha da düşmüştür. Bu nedenle, kimyasalların aktif maddeleri ile öğütülen parçacıkların buluşması zorlaşmaktadır. MAPEI Püskürtme Sistemi’nde ‘’su+kimyasal+hava’’ değirmene birlikte girmekte ve bu sayede buluşma oranı yükselmektedir. Sonuç olarak da, çimento kimyasalının etkinliği artmaktadır.

Geleneksel Metodlar ve MAPEI Dozajlama Sistemi:
Kimyasalın değirmene verilmesi aşağıdaki metodlar ile yapılmaktadır:
1. Kimyasalın klinker bandı üzerine verilmesi,
2. Kimyasalın değirmen boğazına verilmesi,
3. Kimyasalın su tankına ilave edilmesi,
4. Kimyasalın su besleme hattına verilmesi,
5. Kimyasalın MAPEI dozajlama sistemi ile püskürtülerek verilmesi.

Şekil 4: Hava, kimyasal ve su hatlarının görünümü

Örnek Uygulama (Yurtdışından)

Örnek Uygulama (Yurtiçinden)

Sonuçlar:
• Dik Değirmenlerde MAPEI Dozajlama Sistemi ile kimyasalın etkinliği artmaktadır.
• Değirmene verilen su miktarı azalmakta böylece dayanım düşüşü önlenmektedir. Diğer bir deyişle dayanım artışı sağlanmaktadır.
• Sistem, MAPEI tarafından kendi müşterilerine sunulmaktadır.
• Uygulamalar Türkiye’de de başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Kaynaklar / References:
• MAPEI Eğitim Notları, http://cadd.mapei.com/en/
• Magistri Matteo, Keeping up Quality, World Cement, April 2015
• Recchi, P., Magistri M., D’arcang Elo,P., Talantikite, A.,: ‘ Facilitating cement grinding in vertical mill s’, Zement Kalk Gips International , October 2010.
• Padovani D., ‘Enhanced performance’. International Cement Review