e-F@ctory konseptimiz ile hızla büyüyen Türk sanayisinin küresel pazarlarda dünyanın önde gelen üreticileriyle rekabet edebilmesine ve sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

e-F@ctory konseptimiz ile hızla büyüyen Türk sanayisinin küresel pazarlarda dünyanın önde gelen üreticileriyle rekabet edebilmesine ve sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Dördüncü Sanayi Devrimi ya da diğer bir deyişle Sanayi 4.0, üretim süreçlerinin bilgisayarlaştırma yönünde teşvik edilerek daha verimli hale getirilmesi, yüksek teknolojiyle donatılması ve sanayinin dijitalleşmesi olarak özetlenebilir. Sanayi 4.0 evresinde, hızla değişen ve kişiselleşen insan ihtiyaçlarını en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek üretim bantlarını kurmak sanayinin en önemli gündem maddesi haline geldi. Bu süreçte, Türkiye’nin de üretim gücünü pekiştirmesi için ileri robot teknolojilerinin hakim olduğu dijital fabrikalara geçişi önem kazanıyor.

Mitsubishi Electric olarak Sanayi 4.0’a dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile yanıt veriyoruz. e-F@ctory konseptimizle fabrikaları Sanayi 4.0’ın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurma imkanı tanıyoruz. Daha da önemlisi fabrika yatırımından önce sanal bir fabrika oluşturarak ortaya çıkacak fabrikayı ve üretimi önceden test etme, verimliliği değerlendirme ve oluşan çıktılar doğrultusunda yatırımı şekillendirme fırsatı sunuyoruz.

Yeni endüstri evresinde robotların üretimdeki rolünün hızla artacağını düşünüyor, bu gelecek vizyonundan hareketle yeni nesil ürün ve çözümler geliştiriyoruz. e-F@ctory konseptimiz içinde önemli bir rol oynayan robotlarımızla, özellikle büyük üretim

serilerinin pratikleşmesini ve üretimde esnekliğin artmasını sağlıyoruz. Üretim bandındaki hemen her işi yapabilen, insan kolu ya da eline yakın hassasiyete sahip robotlarımız, özellikle zor ve tehlikeli alanlarda iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından da fabrikalara yüksek katma değer sağlıyor.

e-F@ctory konseptimiz ile hızla büyüyen Türk sanayisinin küresel pazarlarda dünyanın önde gelen üreticileriyle rekabet edebilmesine ve sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda sanayicilerimizi bilgilendirerek Türkiye’de dijital fabrika konseptinin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Esnek üretim, düşük maliyet ve yüksek insan konforu sağlayan ileri robot teknolojimizin de endüstride daha yoğun bir şekilde kullanılması sonucu elde edilecek toplam faydayı anlatıyoruz.

Mitsubishi Electric olarak e-F@ctory konseptini, Sanayi 4.0’ın gündeme taşınmasından çok daha önce, 2003 yılından bu yana kendi fabrikalarımızda kullanıyor ve edindiğimiz tecrübelerle ürünlerimizi hızla geliştiriyoruz. Dijital fabrika olarak inşa ettiğimiz Nagoya fabrikamızda e-F@ctory konseptinin kullanılmaya başlanılmasından sonra üretim kapasitesinde önemli ölçüde artış elde edildi. Bir diğer örnek olarak Intel’in Malezya üretim üssünde gerçekleştirdiğimiz pilot programımızdan bahsedebiliriz. Mitsubishi Electric’in e-F@ctory konseptini, Intel’in Nesnelerin İnterneti konusundaki çözüm üretme uzmanlığıyla birleştirdiğimiz bu programla üretim online olarak bulut üzerinden takip edilmeye başlandı. Intel fabrikasına yüksek verimlilik kazandıran bu uygulama aynı zamanda kestirimci bakım faaliyetleri olanağı, düşük arıza oranı ve düşük maliyet avantajı sağladı. Tüm bu sonuçlar sayesinde Intel yaklaşık 9 milyon dolar tasarruf elde etti ve sağlanan enerji verimliliğiyle sürdürülebilir toplum hedefine katkıda bulunulmuş oldu.