Editör

Merhaba,

Tarihteki salgınlardan farklı olarak ırk, dil, din, zengin, fakir, güçlü, zayıf, ayırt etmeyen Covid-19 pandemisi sonrası hayatımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve bu durum bizim ‘yeni normal’ hayatımızı başlattı.

Yeni normal özelinde birçok sektör, çalışma alanı ve şeklini teknolojiye uygun olarak revize etmeye başladı. Değişim sadece sağlık ve ekonomi özelinde değil, politika, eğitim, kültür, sosyal hayat, iş hayatı ve dış ticaret üzerinde de etkili olmaya devam edecek. Bu süreçte şirketler, etkili bir yönetim sistemi ile hızlı bir şekilde doğru kararları alıp, finansal olarak güçlü kalabilmeliler.

Pandemi insanların, teknolojiyi kullanma ve çalışma şekillerini de temelden değiştirdi. Gelişmiş endüstrilerde, çalışanların ve liderlerin beklentileri değişmeye başladıkça tüketim ve iletişim şekilleri de değişecektir. Firmaların risk ve fırsat analizleri yaparak, çalışanların ve müşterilerinin sağlığını koruyacak önemler doğrultusunda hızlı aksiyon alması bu süreci etkin yönetmelerini sağlayacaktır.

Bu sürecin insanlığa en büyük kazanımı, sosyal iş birliği, empati, başkasını da düşünmek, paylaşmak, uzlaşmak, kendin için istediğini başkası için de istemek, küçük şeylerden mutlu olabilmek, özetle iyi insan olmayı öğrenmek olacaktır. Bununla birlikte belirsizlikler karşısında çevik olarak hızlı eyleme geçen firmaların ayakta kalacağını göstermektedir.

Hepimizin bu süreçten öğrenerek, gelişerek ve yeni fırsatlar yaratarak çıkmasını diliyoruz.