ENDÜSTRİ 4.0: DEĞİŞİKLİKLERE MARUZ KALMADAN ONLARI YÖNETİN

ENDÜSTRİ 4.0: DEĞİŞİKLİKLERE MARUZ KALMADAN ONLARI YÖNETİN

Özkan Çetin
Genel Müdür CTP Team Srl

Endüstri 4.0, endüstri alanındaki dördüncü teknik dönüşüm anlamına gelir. Ne olduğunu ve imalat sektörü üzerindeki etkilerinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama endüstri 4.0 ile torba filtre veya Atık Isı Geri Kazanım sistemlerini birleştirdiğimizde ne olur?

Bu bağlamda, endüstri 4.0 kavramı, bir şirketin tüm yenilikçi vizyonlarına cevap verebilecek pek çok fırsatı değerlendiriyor. CTP ve CTN arasındaki sağlam ortaklık ve bize güvenen müşterilerimizle yakın işbirliği sayesinde yakın gelecekte bu tür uygulamaların yaygınlaşacağına inanıyoruz.

İzleme, yardım ve uyarlama
Son yıllarda, çoğu CTP çözümü uzaktan komuta ve izleme sistemlerine sahiptir. Bu sistemler, iş başındaki operatörlerin doğrudan “kontrol odasından” işlem parametrelerini kontrol etmelerini, alarmları doğrulamalarını ve bazı düzeltmeler yapmalarını sağlar. Ayrıca, bu sistemler IoT hazır olarak gelir; yani, eğer müşteri talep ederse, CTP mühendislik danışman destek ekibi İtalya’daki merkezden uzaktan kumanda ile bağlanarak destek verebilecek ve düzeltici işlemleri önerebilecektir.

Parola “evrim”
Filtre, neden uyum sağlamalıdır? Çünkü endüstriyel süreçler birçok farklı faktörden etkilenmektedir. Filtre, süreci etkilemeden ve işletme maliyetlerini kontrol altında tutarak, emisyon seviyelerini garantiye almak için kendisini hemen adapte edebilmelidir.

Bir torba filtrenin işletme maliyeti sadece bakım maliyeti olmayıp, aynı zamanda sıkıştırılmış hava fanı için enerji masrafıdır; bundan başka, enerji tüketiminin sera gazı emisyonu (yani, CO2) ile doğrudan ilişkili olabileceği düşünülünce, genel anlamda çevre için ilave maliyetleri vardır.

CTP tarafından geliştirilmiş bir dizi akıllı kontrol paneli, yukarıdaki bakış açısından, küçükten büyüğe kumaş filtre işlemini optimize etmeyi sağlar.

Filtrenin kontrol panelinin ana veya tek görevi torba temizliğini idare etmek olsa bile, akıllı panellerimiz filtre üzerine monte edilmiş uygun sensörler vasıtasıyla filtre çalışmasını izleyerek, kendi kendine öğrenen tescilli yazılıma göre en iyi kontrol stratejisini seçebilir. Bu ise sürece, dalgalanmalara ve filtrenin kaynağına göre enerji tüketiminin ve torba ömrünün optimize edilmesini sağlar. IoT teknolojileri, geçmişte yalnızca laboratuvarlara kurulan test ekipmanı veya test donanımları aracılığıyla erişilebilen birçok gerçek zamanlı bilgiyi kullanılabilir hale getirir.

En önemli parametrelerin uzaktan iletimi ile donatılmış Akıllı kontrol panelleri, torba filtrelerine kolayca monte edilebilir ve veri alışverişi seti, kontrol yazılımının sürekli güncellenmesi için kullanılır, böylece bilgi birikimimizi ve son olarak da en önemlisi , müşteri hizmetleri yardımını da iyileştirir.

Avantajlar:
• Geleneksel filtrelerden daha düşük bakım maliyeti
• Enerji tüketimini optimize etme
• Daha uzun ömürlü torbalar
• Emisyon seviyelerini kontrol etme

CTP, kabul edilebilir emisyon kontrol yeterliliğine ulaşabilmiş bir “standart” filtre ile girişteki akış gazı dalgalanmaları veya düşük işletme maliyeti gibi çalışma koşullarına uyum sağlayabilen bir “akıllı” filtre arasındaki boşluğu kapatabilecek bir cihaz olmadan, en yeni filtre tasarımlı en yenilikçi özelliklerin avantajlarından tam anlamıyla faydalanılamayacağını düşünmektedir.