“GELECEĞİN POLİSANI” VİZYONUYLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

“GELECEĞİN POLİSANI” VİZYONUYLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Fırat Fırat
Polisan Kimya Çimento Katkıları Satış Müdürü

Türkiye’nin köklü firmalarından Polisan Holding farklı alanlardaki faaliyetleriyle başarılı bir grafik çiziyor. Özellikle yapı kimyasalları başta olmak üzere genel olarak kuruluşunuzdan ve temel faaliyet alanlarından bahsedebilir misiniz?
Bitlis Ailesi’nin 1920’li yıllarda tekstille başlayan ticari faaliyetleri 1956 yılında kumaş boyama ve dokuma entegre tesisleri olarak faaliyet gösteren Şark Mensucat’ın kuruluşuna kadar mağazacılık kimliğiyle devam etmiş, 1964 yılında “Polisan” markası tescil ettirilmiştir. 1967 yılında Polisan Kimya Sanayii A.Ş. adını alan şirket; emülsiyon reçinelerinin Türkiye’deki üreticisi olmuştur. Polisan, 1971 yılında Dilovası’ndaki tesislerin bulunduğu arsayı satın alarak Kocaeli’nde en büyük kimyasal depolama terminallerinden biri olan Poliport’un temellerini atmıştır. Türkiye’deki ilk reçine ve tutkal üreticisi olan Polisan; Polisan Boya marka adıyla 1985 yılında boya üretimine başlamıştır. 2000 yılında Polisan Holding kurulmuştur. 2004 yılında dünyanın en büyük kimya üreticilerinden Rohm and Haas ile emülsiyon reçineleri alanında iş ortaklığı (JV) anlaşması hayata geçmiştir. 2009 yılında da Rohm and Haas’ın satın alınmasından sonra ortaklık, Polisan Holding ve Dow Chemical arasında devam etmiştir. Bu meyanda Polisan Kimya’nın faaliyet alanına yapı kimyasalları ve Adblue© da girmiştir. Polisan Holding; gayrimenkullerini değerlendirmek üzere 2006 yılında Polisan Yapı’yı kurmuştur. 2013 yılında Yunanistan ve Balkanlar’daki tek polietilen teraftalat (PET) granül üreticisini satın almıştır. Polisan Boya hisselerinin yüzde 50’si, 2016 yılında dünyanın ilk on boya üreticisinden biri olan Kansai Paint’e devredilerek yine bir dünya devi ile ikinci ortaklığa imza atılmış ve bu ortaklığın 2016 yılında başlattığı yeni tesis yatırımı, 2019 yılında GEBKİM’de faaliyete geçmiştir. Bugün Polisan Holding; kimya, boya, gayrimenkul ve liman olmak üzere 4 ana kolda faaliyet göstermekte ve 2012 yılından itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Polisan Holding; boya sektöründe Polisan Kansai Boya, kimya sektöründe Polisan Kimya, Polisan Hellas, Polisan Maroc, Rohm&Haas, liman sektöründe Poliport Kimya ve gayrimenkul sektöründe Polisan Yapı firmaları ile faaliyet göstermektedir.

Polisan Kimya’nın faaliyet konusu; Formaldehit ve Formaldehit Reçineleri, Yapı Kimyasalları (beton, çimento ve yer altı kimyasalları) ve AUS 32-AdBlue© üretimi ve satışıdır. Kullanım alanları sunta, kağıt emprenye, MDF ve kontrplak gibi alanlar olan Formaldehit Reçine’nin Türkiye’deki ilk üreticisi olan Polisan Kimya; 2009 yılında, Lukoil, BP, OMV ve Total gibi dünya devleri için NOx egzoz gaz emisyonunu %80 azaltarak, çevre temizliğine katkıda bulunan AdBlue©’nun Türkiye’de ilk üreticilerinden biri olmuş ve yine aynı yıl beton kimyasalları satışına başlamıştır. 2017 yılında ürünlerini yeni pazarlarda, farklı kullanım alanlarında ve ihracatta genişleterek büyütmeye odaklanan Polisan Kimya; yapı kimyasalları üretiminde Dilovası Tesislerine ek olarak; Adana ve Samsun’da iki üretim tesisini devreye almış ve yine aynı yıl içinde Fas’ta Polisan Maroc’u kurmuştur.


Son dönemde şirket adına ön plana çıkan çalışmalarınız nelerdir?
Polisan Holding Yönetimi 2019 yılında, Polisan Holding ve Grup Şirketlerini; küresel bakış açısına sahip, sürdürülebilirlik olgusunu ve inovasyon kültürünü odağına yerleştirerek , esnek ve çevik bir marka vizyonu çerçevesinde, en iyi uygulamalar ile yeniden yapılandırmak üzere çalışmalara başladı. “Geleceğin Polisanı” vizyonunu hayata geçirmek üzere alınan aksiyonlarda odak “insan” oldu. İhtiyaçlara yönelik yeni roller ve sorumluluklar belirlendi. Şirketin her kademesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma ile organizasyonumuz daha da zenginleşti. Organizasyonel yapımızda, şeffaflık, takım çalışması ve hesap verebilirlik kavramları esas alınarak; hepimizin aynı yöne bakması sağlandı ve ortak hedefler belirlendi. Her bir iş kolumuzda pazar payı ve karlılık optimizasyonunu gözeterek verimlilik analizleri yapıldı. Stratejilerimiz yeni yol haritalarımıza göre belirlendi. İnovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme alanında yapabileceklerimiz değerlendirildi ve dijital dönüşüm sürecimiz başladı. Yeni yıla girdiğimizde, akıllı ofis anlayışı ile tasarlanan yeni iş ortamımıza taşındık. Yurt dışı pazarlardaki marka bilinirliğimizi artırma amacımız ile bu alandaki çalışmalarımıza hız verdik.

Şirketin çimento ve beton sektörü içerisinde payı ve yeri nedir? Üretim kapasitesi, satış ciro, ihracat vb. rakamları değerlendirerek şirketin konumlandırması hakkında bilgi verebilir misiniz?
Polisan Kimya, 7 yabancı, 20’ye yakın yerli üreticinin olduğu yapı kimyasalları pazarında yaklaşık %20 pazar payı ile sektörün ilk 3 firmasından biri haline gelmiştir. Polisan Kimya, 2019 yılında Türkiye’de yaşanan ekonomik dalgalanma sonucu, çimento ve beton sektöründe %40 - %50 seviyelerine varan daralmaya rağmen FAVÖK marjını %12,7 seviyesine çıkararak, 346 milyon TL gelir kaydetmiştir. Yapı kimyasalları ürün grubu, toplam gelirlerden %31 oranında pay almıştır. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise, Yapı Kimyasalları grubunun gelirleri, özellikle çimento katkılarının desteği ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,1 oranında artmıştır. Bugüne kadar 15 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirerek, Romanya, Moldova, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Irak, Kosova ve Gürcistan’da distribütörlük ve bayilikler oluşturulmuştur.

2020, dünyayı saran pandemi nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Şirketiniz ve sektör açısından genel bir değerlendirme alabilir miyiz?
Polisan Holding olarak, pandemi ilanının ilk günü itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve ilgili otoritelerin açıklamalarını anlık olarak takip ederek uyguladık. “Odağımız insan” yaklaşımımız ile, insan sağlığını önceliklendirmek suretiyle, tüm paydaşlarımızın orta ve uzun vadeli menfaatlerine yönelik tedbirler aldık. Konu ile ilgili birimlerden uzman kişilerin katılımıyla bir kurul oluşturarak, hijyen, dönüşümlü çalışma, evden çalışma, seyahat, servis, ateş ölçümü, ofiste, sahada ve ortak kullanım alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tüm çalışanlarımızı bilgilendirdik. Bu doğrultuda, operasyonlarımızın da sürekliliğini sağlayacak ve müşterilerimize verdiğimiz hizmetin de kesintisiz olarak sürmesine yönelik aksiyon planlarını derhal hayata geçirdik. Sahada süregelen talep için gerekli stoklarımızı bulundurarak, Dilovası ve GEBKİM’deki iki fabrikamızda 31 Mart itibarıyla sağlık önlemlerini ve saha talebini de dikkate alarak üretime ara verdik. Tüm paydaşlarımız ile açık, şeffaf ve etkin bir iletişim ağı kurduk. Gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. Finansal alanda, Grup Şirketlerimiz bazında, çalışma sermayesine azami hassasiyet ile yaklaşarak, olası bir likidite sorununu önleyecek aksiyonlar ve maliyetlerimizi azaltacak tedbirler aldık. Süregelen yatırımlarımıza ara vermezken, bazı yatırım planlarımızı seçici ve büyüme odaklı bir yaklaşım ile ihtiyatlılık prensibimiz çerçevesinde yavaşlattık. Pazar dinamiklerini yakından takip ederek, grup şirketlerimizin üretim süreçlerini planlamaya devam ediyoruz. Polisan Kimya özelinde, Nisan ayı itibarıyla, Covid-19 dolayısıyla, formaldehit ürün grubunda, ihracata ara verilirken, önceden kendi reçinelerini üreten ancak bu dönemde dışarıdan alım yapmaya başlayan şirketlere ürün tedarik etmeye başladık. Yeraltı ürün grubu tedarik ettiğimiz bazı maden ve tünel projeleri durdurulduğu için, pazardaki arz-talep dinamiklerini yakınen takip ediyoruz. Üretim ve finansman maliyetlerini düşürmek üzere hayata geçirilen tedbirlerin geri dönüşlerini almaya başladık. Polisan Kimya olarak, katma değerli ürünlere ağırlık vererek ve önümüzdeki dönemde ihracat fırsatlarını takip ederek gelirlerimizi korumaya ve çalışma sermayesi ihtiyacını optimum verimde yönetmeye odaklandık.

Uzun yıllara dayanan ve farklı sektörlerden gelen deneyimle üretim yapıyorsunuz. Hangi özelliklerinizle rakiplerinizden farklılaşıyorsunuz?

Polisan Kimya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda, gerekli nitelik, yetenek ve kriterlerde bir Ar-Ge birimine sahip olması dolayısıyla 06 Haziran 2017 tarihi itibariyle Ar-Ge Merkezi Belgesi ve unvanını aldı. Ar-Ge Merkezimiz, Yapı Kimyasalları; Çimento, Beton ve Yeraltı Kimyasalları başta olmak üzere spesifik katkıların üretimini hedefleyen çalışmalar yürütmektedir. Ar-Ge merkezimizde; üniversiteler ile ortak projeler gerçekleştirilerek; çimento, beton ve yeraltı kimyasallarında ulusal ve uluslararası yayın çalışmaları yapılmaktadır. Beton kimyasal katkı grubunda bulunan Polikarboksilat (PC) esaslı ürünlerin gelişimine paralel olarak, pazarda daha çok bu ürünler tercih ve talep edilmeye başladı. Biz Türkiye’de PC içerikli kimyasal katkı üretimini gerçekleştirebilen firmalardan biriyiz. Yapı kimyasalları üretimini Türkiye’nin 3 farklı bölgesinde bulunan üretim tesislerimizde gerçekleştirdiğimizden, müşteriye zamanında teslim ediyor ve teknik hizmet verebiliyoruz. Polisan Holding Grup Şirketleri’nden Dilovası’nda dökme sıvı, kuru yük ve antrepo depolama hizmetleri veren Poliport’tan hizmet alarak dünyanın bir çok ülkesinden farklı hammaddeleri denizyoluyla daha ekonomik tedarik edebilme avantajı da sağlıyoruz.

Dünyada farklı bölgelerde yer alan kurumlarla da ortaklarınız bulunuyor. Bu ortaklık ve iş birliklerinizden bahseder misiniz?
Emülsiyon polimerlerinin üretimini Türkiye’de ilk defa Polisan Kimya ile 2001 yılında bașlatan Polisan Holding; 2004 yılında bu konuda dünyanın önde gelen firmalarından Rohm and Haas firması ile ortaklık kurmuștur. 2009 yılında Rohm and Haas firmasının dünyanın en büyük kimya șirketlerinden biri olan Dow Chemical tarafından satın alınmasından sonra bu ortaklık dünyanın kimya devlerinden olan Dow Chemical ile devam etmektedir. Bu ortaklıkta Polisan Holding %40, Dow Chemical ise %60 oranında pay bulundurmaktadır. Bu ortaklık yenilikçi ve çevreye duyarlı ürünlerin piyasaya sunulması konusunda öncülük yapmaktadır.

Polisan Holding, 2013’te Yunanistan’da “Polisan Hellas SA” şirketini kurarak İspanyol Artenius Hellas’ın varlıklarının %100’ünü satın almıștır. 15 dönüm kapalı alanda, toplam 75 dönüm arazi üzerine kurulu tesis, Yunanistan ve Balkanlardaki tek Polietilen Tereftalat (PET) granül üreticisidir. Meșrubat, su, yiyecek ve içecek kapları, sentetik fiber gibi geniș kullanım alanı olan Polietilen Tereftalat (PET) granül ve șișe preform üretimi gerçekleştirmektedir. Polisan Hellas, Yunanistan pazarında faaliyetlerine başladığı 2014 yılından bu yana müşteri portföyüne, dünyanın önde gelen içecek üreticilerini ekleyerek büyümüştür.

Polisan Boya hisselerinin yüzde 50’si, 2016 yılında dünyanın ilk on boya üreticisinden biri olan Kansai Paint’e devredilerek yine bir dünya devi ile ikinci ortaklığa imza atılmış ve bu ortaklığın 2016 yılında başlattığı yeni tesis yatırımı, 2019 yılında GEBKİM’de faaliyete geçmiştir. Yeni tesis, yıllık 180.000 ton/vardiya dizayn kapasite ile üretime başlamıştır. Yeni tesis, uluslararası standartlarda inşa edilmiş, EN 1090-2 belgesine sahip, Türkiye’nin ilk Leed Gold sertifikalı boya tesisi olup, dünyada da bu sertifikaya sahip olan 308. üretim tesisidir.

Polisan Maroc, Polisan Kimya’nın yapı kimyasalları alanında büyüme stratejisinin bir parçası olarak; Afrika pazarına açılımı desteklemek amacıyla Fas’ta 2017 yılında kurularak, üretime başlamıştır. Faaliyet alanları arasında beton, çimento ve yeraltı kimyasal katkıları üretimi ve satışı ile birlikte Aus 32 satışı bulunmaktadır.

Üretim teknolojinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu alanda son dönemde yaptığınız yatırımlar nelerdir?
Polisan Kimya’da dijitalleşme kapsamında, üretimde verimliliği artırmak üzere dijitalleşme ve otomasyona yönelik bir yatırım planımız bulunuyor. Müşteri memnuniyetini artırmak üzere raporlama sistemlerinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

Sürdürülebilirlik konusunda da ciddi çalışmalarınız var. Bu alandaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Polisan Holding ve Grup Sirketleri; uluslararası yönetim sistemleri çerçevesinde yüksek kalitede ürün ve hizmet sunmak, sürekli iyileştirme ve gelişim perspektifini tüm faaliyetlerine yansıtmak, müşteri memnuniyetini her geçen gün artırmak, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında sıfır kaza ilkesi ile çalışmak, gelecek nesillere sağlıklı bir iş ortamı ile çevre bırakmak, enerji tüketimini etkin bir şekilde yöneterek doğal kaynakların tüketimini en aza indirmek ve kurumsal bilgi mirasının güvenliğini sağlamak üzere birçok ulusal ve uluslararası standartlar rehberliğinde çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uygun olarak; Dilovası, Adana ve Samsun tesislerimizde uygulanan 7 farklı yönetim sistemi mevcuttur. Polisan Kimya; Avrupa Kimya Sanayicileri (CEFIC) Konseyi’ne bağlı Türkiye Kimya Sanayicileri Dernegi üyesi olarak Poliport ve Polisan Kansai Boya Grup Şirketleri ile sağlık, güvenlik, çevre faaliyetlerini ÜÇLÜ SORUMLULUK® (Responsible Care®) taahhütleri doğrultusunda sürdürmektedir. Polisan Kimya; AR-GE Merkezi, Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası, AdBlue VDA Sertifikası, Ultraline Anti-Freeze TSE Belgesi, Üre Formaldehit Reçinesi TSE Belgesi ve CE Belgeleri’ne sahiptir.

2020 yılı ve sonrası için genel olarak stratejileriniz ve hedeflerinizden bahseder misiniz?
Avrupa’daki beton katkı pazarı hacimsel olarak yaklaşık 1,2 milyon ton/yıl seviyesindedir. Türkiye, 480 bin ton/yıl ile bu pazarın %40’ını temsil etmektedir. Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) 2018 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği üyesi bütün ülkerin toplam üretim miktarı 250,4 milyon metreküp olurken, Türkiye tek başına 100 milyon metreküp beton üretmiştir. Bu üretim miktarı ile Türkiye, Avrupa’nın 1., dünyanın 3. hazır beton pazarıdır. Ayrıca, yıllık 66 milyon ton üretim kapasitesi ile de Çin, Hindistan ve ABD’nin ardından dünyanın 4. büyük çimento üreticisidir. Polisan Kimya, bu derece büyük bir çimento ve beton üretim kapasitesi ve aynı zamanda pazarı olan Türkiye’nin üç noktasındaki beton ve çimento katkıları üretim tesisleri ile pazardan büyük bir pay alabilecek konumdadır. Beton kimyasal katkı grubunda bulunan Polikarboksilat (PC) esaslı ürünlerin gelişimine paralel olarak, pazarda daha çok bu ürünler tercih ve talep edilmeye başlamıştır. Polisan Kimya, Dilovası fabrikasına yaptığı yatırımlar ile Türkiye’de PC içerikli kimyasal katkıların hammaddesini kendi tesislerinde üreten sayılı firmalardan biri olmuştur. Polisan Kimya, Yapı Kimyasalları pazarında küresel bir oyuncu olma vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği Fas yatırımının ardından, ihracat yaptığı diğer bölge ülkelerinde de üretime başlama ve yeni pazarlarda satış potansiyelleri oluşturma hedefi ile Kuzey Afrika, Asya ve Avrupa pazarlarında yeni tesis kurulumu planlamaktadır.

Fırat Fırat
Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun oldu. 2007-2010 yılları arasında Çimento ve Beton sektöründe farklı pozisyonlarda görev aldı. 2010-2012 yılları arasında yurt dışında çalışmalarda bulundu. 2012-2016 yılları arasında yapı kimyasalları sektöründe Çimento ve Beton Kimyasal Katkı satışlarında görev yaptı. 2016 yılından itibaren de Polisan Kimya şirketinde Çimento Kimyasal Katkıları Satış Müdürü olarak görev yapıyor.