HEİDELBERGCEMENT VE ORTAKLARI, YENİLİKÇİ CO² AYIRIMINI DESTEKLİYOR

HEİDELBERGCEMENT VE ORTAKLARI, YENİLİKÇİ CO² AYIRIMINI DESTEKLİYOR

HeidelbergCement, CO² emisyonlarını azaltmak için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini ilerletiyor. Projenin başlangıç aşamasında alınan çok iyi sonuçlardan sonra şirket, Avustralya teknoloji şirketi Calix ve bir Avrupa konsorsiyumu ile birlikte LEILAC teknolojisinin (Düşük Emisyon Yoğunluğu Kireç ve Çimento) daha da geliştirilmesi ve büyütülmesi için kolları sıvadı. Patentli LEILAC prosesi, ayrı bir egzoz gazı akışı yoluyla çimento üretiminden gelen yüksek saflıkta CO²’nin yakalanmasını ve başka amaçlarla kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Bir çimento tesisindeki CO² emisyonlarının üçte ikisi kireç taşının ısıtılması sırasında oluşan prosesle ilgili emisyonlardır ve bu nedenle kaçınılmazdır.

HeidelbergCement Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dominik von Achten yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “LEILAC 2 projesi sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir unsurudur. Çimento üretiminin ekolojik ayak izini önemli ölçüde azaltmanın mümkün olabileceğini gösteriyor.”

LEILAC 2 projesinin merkezi yönleri arasında teknolojinin endüstriyel seviyede daha da ilerletilmesi, mevcut bir çimento fabrikasına tam proses entegrasyonu ve tesislerin ısı kaynağını iklim-nötr CO² ayrımı için yenilenebilir enerjilerden alması bulunmaktadır.

Daha önceki LEILAC 1 projesi gibi, LEILAC 2 projesi de Calix’in yenilikçi kalsinasyon teknolojisine dayanıyor ve Avrupa Birliği araştırma fonu programı Horizon 2020 kapsamında 16 milyon avro destek alıyor. LEILAC 1’in bir parçası olarak, yılda 25.000 ton kapasiteli bir CO² ayırma pilot tesisi Lixhe, Belçika’da yer alan HeidelbergCement tesisinde inşa edilmişti. LEILAC 2 kapsamında bu boyutun dört katına yakın büyüklükte bir tesis, henüz belirlenmemiş olan Batı Avrupa’daki bir HeidelbergCement tesisinde işletilecek. Planlama, inşaat, devreye alma ve kapsamlı test çalışmaları da dahil olmak üzere projenin 2025 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

HeidelbergCement, CO²’nin ayrılması ve kullanımı için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde bir dünya lideridir. LEILAC projesine ek olarak şirket, çimento endüstrisindeki ortakları ile birlikte Norveç’teki “Kuzey Işıkları” projesi ve Alman “Catch 4 Climate” projesi gibi çok sayıda başka araştırma projesinde de yer alıyor.