HER FABRİKA BÜYÜK ORANDA TÜKETTİĞİ ENERJİYİ KENDİSİ ÜRETİYOR OLACAK

HER FABRİKA BÜYÜK ORANDA TÜKETTİĞİ ENERJİYİ KENDİSİ ÜRETİYOR OLACAK

Dr. Cengiz Çelik
Ağrı Çimento Fabrikası Genel Müdürü

Çimento fabrikalarının çevreye olan etkilerinin azaltılması konusundaki teknolojiler her geçen gün artıyor. Sizce karbon nötr fabrikalar çimento sektörünün geleceğini nasıl etkileyecek?
Çimento sektöründe fabrikaları daha verimli çalışmalara yönlendirmenin yanında alternatif kaynaklara yönelik arayış da genişleyecektir. Her fabrika büyük oranda tükettiği enerjiyi kendisi üretiyor olacak. Bunun yanında çevreci uygulama da baş aktör olacaktır. Bu da finansal açısından beraberinde yeni ekonomi modelleri geliştirecek.

Siz şirket olarak çevre konusunda nasıl bir duyarlılık gösteriyorsunuz? Bu alanda izlediğiniz strateji ve çalışmalar nelerdir?
Fabrikamız 242 dönüm hammadde arazisi üzerinde, 19 MW kapasitede GES kurma konusunda ÇED izni alma sürecinde olup gün ışığı ortamında atık gazdan WHR enerji santraliyle birlikte hiç elektrik enerjisi satın almadan sıfır karbonlu üretim sürecinde olacaktır.