KARBON YAKALAMA SİSTEMLERİ ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARIMIZI DA ETKİLEYECEK

KARBON YAKALAMA SİSTEMLERİ ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARIMIZI DA ETKİLEYECEK

Osman Nemli
Bursa Çimento Genel Müdürü

Çimento fabrikalarının çevreye olan etkilerinin azaltılması konusundaki teknolojiler her geçen gün artıyor. Sizce karbon nötr fabrikalar çimento sektörünün geleceğini nasıl etkileyecek?
Şu anda çimentonun yerine geçebilecek bir yapı malzemesi henüz yok. Yakın gelecekte de olması pek mümkün gözükmüyor. Dolayısı ile çimentoya olan ihtiyaç azalsa da devamlı olarak bu devam edecek. Karbon nötr fabrikalar, çimento üretim proseslerinde uygulanan tekniklere yenilerini ilave edecek ve uzmanlık sayılarını arttıracak. Karbon yakalama sistemleri büyük ihtimalle çalışma alışkanlıklarımızı da etkileyecek ve yeni dinamikler getirecek. Bu çerçevede kısa sürede önemli değişikliklerin kapımızda olduğuna inanıyorum.

Siz şirket olarak çevre konusunda nasıl bir duyarlılık gösteriyorsunuz? Bu alanda izlediğiniz strateji ve çalışmalar nelerdir?
Çevre en duyarlı olduğumuz nokta. Her yıl bu çerçevede çeşitli iyileştirmeler yapıyoruz. Bu alanda radikal bir adım atarak hem teknolojimizi yenilemek hem de çevreye daha duyarlı olmak adına bir yatırım başlattık. Emisyonlarımızı daha da aşağı çekerken, aynı zamanda kapalı stok alanlarımızı da arttırarak zaten yüksek olan çevre duyarlılığımızı en üst noktaya çıkarmayı hedefliyoruz.