Kısa sürede önemli projelerde yer almış, 2016 yılında kurulan genç bir firma DCS Otomasyon... DCS Genel Müdürü Gökhan Mutlu “Hedefimiz birlikte çalıştığımız firmaların maliyetlerini düşürecek mühendislik çözümleri üreterek, onların zaman ve emekten tasarruf etmelerini sağlamaktır.”

Kısa sürede önemli projelerde yer almış, 2016 yılında kurulan genç bir firma DCS Otomasyon... DCS Genel Müdürü Gökhan Mutlu “Hedefimiz birlikte çalıştığımız firmaların maliyetlerini düşürecek mühendislik çözümleri üreterek, onların zaman ve emekten tasarruf etmelerini sağlamaktır.”

Firmanızdan bahseder misiniz? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?

Kendine her zaman kaliteyi ve ihtiyaca uygun mühendislik çözümleri üretmeyi ilke olarak belirlemiş firmamız, 2016 yılında Adana merkezli olarak kuruldu. Şu an alanında deneyimli 6 mühendis ve 4 ekip lideri tekniker ile endüstriyel projelere mühendislik çözümü sunarak, her koşulda müşteri memnuniyetini sağlamak üzere faaliyet göstermektedir. Çalıştığımız firmalar tarafından duyulan güven, kalitesine güvenilir iş ortaklarımızın desteği ve ağır sanayi kökenli uzman kadromuzun deneyimleri ile endüstriyel otomasyon, endüstriyel elektrik, enerji, enerji verimliliğine yönelik odit çalışmalar, teknik servis, pano uygulamaları ve endüstriyel satış konularında hizmet vermekteyiz. Esnek çalışma yapımız ve konusunda uzman teknik ekibimiz sayesinde marka bağımsız çözümlerimizi müşterilerimizden gelen talebe göre projelendirme aşamasından yazılım ve devreye alma aşamasına kadar her safhasında görev almaktayız. Kadromuzun çimento, şeker, gıda, arıtma ve enerji alanında uzun süreli deneyime sahip olmasından dolayı ana odaklanmamız bu sektörler olup, diğer tüm sektörler içinde anahtar teslim mühendislik çözümleri sunmaktayız. DCS Otomasyon&Elektrik olarak sektörde uygulamaların projelendirme safhasından başlayarak tüm elektrik, elektronik ekipmanların temini, montajı, testleri, otomasyon yazılım uygulamalarının yapılması ve devreye alınmasına kadar geçen tüm süreçte aktif rol oynayan sayılı firmalardanız. Hedefimiz, birlikte çalıştığımız firmaların maliyetlerini düşürecek mühendislik çözümleri üreterek, onların zaman ve emekten tasarruf etmelerini sağlamaktır. Bu sayede öz kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmelerini ve ana faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlayarak el birliğiyle hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

Endüstriyel otomasyon nedir? Özellikle çimento fabrikaları için önemi nedir?

Endüstriyel otomasyonu, endüstriyel tesislerde makineler ile insanların iş dağılımlarını belirleyerek sistemler için verimli çalışma ortamın oluşturulması olarak tanımlayabiliriz. Özellikle üretimin hızlı, kalitenin standart hale getirilmesi, maliyetlerin minimize edilmesi ve iş güvenliğinin arttırılması noktalarında endüstriyel otomasyon uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çimento sanayinde de arıza duruşlarının önlenmesi, en büyük gider kalemlerinden olan enerji maliyetlerinin düşürülmesi, hızlı, kaliteli ve standart ürenler ortaya çıkarılması için endüstriyel otomasyon uygulamaları kaçınılmazdır.

Referanslarınızdan bahseder misiniz?

Uygulamasını gerçekleştirdiğimiz projeler arasında; çimento paketleme ünitelerinin otomasyona geçirilmesi, klinker soğutma otomasyonu projesi, torbalı filtre dönüşüm projesi, atık ve hammadde besleme ünitesi otomasyonu, biokütle enerji santrali otomasyonu, içme suyu ve atıksu arıtma tesisi otomasyonu, buhar kazanı otomasyonu, sıcak gaz ocağı ve akışkan yataklı kazan otomasyonu, atık ısıdan enerji kazanım uygulaması, uzaktan kontrol pompa istasyonları, raporlama uygulaması gibi projelerin anahtar teslim olarak yapılması örneklenebilir.

Enerji alanındaki faaliyetleriniz nelerdir?

Enerji İzleme Scadası Projesi; Proje sayesinde fabrikada kullanılan enerji analizörleri ve kesici röleleri scada üzerinden izlenir hale getirilerek, kesicilerin scada üzerinden kontrolü sağlanmıştır. Programda yapılan kilitlemeler sayesinde operatör tarafından yapılabilecek hatalı manevraların önüne geçilmiştir. Atık Isıdan Enerji Üretimi; Çalışmalarına yapmakta olduğumuz proje ile çimento prosesinde bacadan atılan ve kullanılmayan atık ısıdan elektrik enerjisi üretilmektedir.

Bu sayede en büyük maliyeti enerji giderleri olan çimento prosesinde enerji verimliliği ile tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır. Kurulacak olan sistemlerin tüm elektrik ve otomasyon ihtiyaçlarına firmamız tarafından çözüm sunulmaktadır. Biokütle Enerji Santrali; Uygulamasını yaptığımız ve devreye aldığımız projede yakıt olarak fabrika bölgelerinden toplanan atıklar kullanılmıştır. Bu sayede fabrikalar hem geri dönüşüm tesisi gibi çalışmış hem de kendi enerjilerini üretmiştir. Alternatif Yakıt Hazırlama ve Sevk Üniteleri; Projelendirme ve devreye aldığımız tesislerde, döner fırınlara yakıt olarak kullanılan kömürle birlikte lastik, kağıt, bez vb. ürünlerin hazırlanarak fırına sevki sağlanmıştır. Çalışma sonunda kömür tüketiminde azalma gerçekleşmiş ve kömür maliyetleri düşürülmüştür. Paketleme Otomasyonu; Çimento fabrikalarının paketleme üniteleri otomasyon açısından uzun yıllar geri plana atılmıştır. Birçok tesisin paketleme üniteleri konvansiyonel sistemle ve herhangi bir sevkiyat yönetim sisteminden yoksun olarak çalıştırılmaktadır. Yaptığımız otomasyon uygulamaları ile geleneksel konvansiyonel yapının darboğazı aşılmış, arıza tespit süreleri azaltılmış, yükleme süreleri azaltılmış ve kullanıcı dostu otomasyon yazılımları ile tesislerin sevkiyat yönetim sistemlerine, dolayısıyla endüstri 4.0’a geçişine zemin hazırlanmıştır. Enerji dostu uygulamalar ile yükleme olmadığı zamanlarda enerji tasarruf modu seçimleri oluşturularak boşta çalışan ekipmanların durdurulması sağlanmıştır. Ayrıca arıza tespit anlamında çok hızlı tespitler yapılarak, çözümlenerek paketlemelerin çalışma hızları artmıştır. Enerji Odit Çalışması; Ekibimizin özellikle çimento sektöründe uzun yıllar boyunca edindiği deneyim ile sektöre enerji verimliliği konularında da hizmet veriyoruz. Enerjiyi yoğun kullanan sektör olan çimento, birçok konuda verimlilik artırıcı uygulamalara acıktır. Elektrik enerjisinin verimli kullanılması, basınçlı hava tüketimlerinin kontrol altına alınması, ısıl kayıplarının belirlenerek önlenmesi, ekipman verimliliklerinin incelenmesi bu uygulamalardan sadece birkaçıdır. Yaptığımız incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çözümlerimiz yapılacak yatırımların geri dönüş süreleri ile birlikte raporlanmaktadır. Ek yatırım gerektirmeyen, sadece otomasyon yazılımında yapılacak iyileştirmeler ile yüksek tasarruf miktarları elde edilmektedir. Örneğin paketleme ünitelerinde yükleme yapılmadığı zamanlarda ünitelerin durması için yaptığımız yazılım iyileştirmesi ile %10 seviyelerinde elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır.

2018 yılını değerlendirir misiniz? Sektör ne kadar büyüdü, siz ne kadar büyüdünüz? Sektörde bir yavaşlama var mı?

2018 yılında günümüz şartları itibariyle endüstriyel otomasyon uygulamaları tüm tesislerde kaçınılmaz hale gelmesinden dolayı, yatırımların ana kalemlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle yılın ilk yarısında hem yurtiçi hem de yurtdışı birçok projenin hazırlanması ve devreye alınmasında yer aldık. İkinci yarıyıl özellikle üçüncü çeyrekte döviz hareketlerindeki belirsizlik, döviz endeksli çalışan sektörde yatırımların ertelenmesine sebep oldu. Bu ertelemeler tüm sektörde olduğu gibi bizde de olumsuz etkiler yarattı.

Bu yıl ajandanızdaki en önemli konular nelerdi? Özellikle hangi konulara odaklandınız, odaklanıyorsunuz?

2018 yılında hedefimiz yurtiçi ve yurtdışında farklı sektörlerde anahtar teslim projelerin gerçekleştirilmesiydi. Özellikle Avrupa’da yer alan partnerimizle güzel çalışmalarımız oldu. Türk şirketi olarak Avrupalı partnerlerimize global anlamda çözüm sunmak bizleri gururlandırdı.

Gelecek yıl size büyümeyi neler getirir? Yatırım ajandanızda neler olur?

2019 yılında yapımını üstlendiğimiz yurtiçi projelerle birlikte özellikle yurtdışı anahtar teslim projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yurtiçinde özellikle paketleme otomasyon projeleri, enerji izleme ve raporlama projeleri, biokütle ve atık ısıdan enerji üretim projelerinin ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Özetle enerji maliyetlerinin yükselmesi ile birlikte çimento ve diğer sektörlerin enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik yatırımlar yapmasını bekliyoruz. 2018 yılında yaptığımız endüstriyel pano üretimi alanında da yatırımlarımız devam edecektir.

Şirketi gelecek 5 yılda nerede görmeyi planlıyorsunuz? Bunun hazırlıklarını bugünden nasıl yapıyorsunuz?

Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışında marka bilinirliğini arttırmayı, kalite ve iş güvenliğinden ödün vermeden endüstriyel tesislerin uygulamasını yapmayı ve sosyal sorumluluk projelerimizi de yerine getirerek büyümeyi hedefliyoruz.

Kendinizden bahseder misiniz?

2016 yılında DCS Otomasyon & Elektrik şirket kuruluşuna kadar yaklaşık 10 yıl yurtiçinde ve yurtdışında farklı firma ve sektörlerde çalıştım. Lisans ve yüksek lisans Gazi Üniversitesi mezunuyum. Doğa sporları, geziler hobilerim arasında.

Hedefimiz, birlikte çalıştığımız firmaların maliyetlerini düşürecek mühendislik çözümleri üreterek, onların zaman ve emekten tasarruf etmelerini sağlamaktır.