VOTORANTİM CİMENTOS  OLARAK STRATEJİMİZ 4 TEMEL PRENSİBE DAYANIR: MÜŞTERİ ODAKLILIK, YETKİN ÇALIŞANLAR, SINIFININ EN İYİ  OPERASYONLARI, SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALAR

VOTORANTİM CİMENTOS OLARAK STRATEJİMİZ 4 TEMEL PRENSİBE DAYANIR: MÜŞTERİ ODAKLILIK, YETKİN ÇALIŞANLAR, SINIFININ EN İYİ OPERASYONLARI, SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALAR

Hatim Benmoussa
Votorantim Cimentos Türkiye CEO

Endüstri 4.0; geleceğe adanmışlığımızı karşılayan ve şirketimizin kalıcılığını temin eden, yeniliklerimizin hız ve kapsamını artırmak için büyük bir fark yaratıcı. İnisiyatif alan ve kalıcı sonuçlara ulaşmamıza yardımcı olabilen, insanları bir araya getiren, kaliteli ve iyi eğitimli bir insan kaynağına sahip olduğumuz için de çok şanslıyız.

Votorantim Cimentos, dünyada ve Türkiye’de çimento sektörünün öncü oyuncularından biri olarak, son zamanlardaki faaliyetleri ile dikkatleri çekiyor. Şirketin kuruluş aşamasını ve faaliyet alanlarını genel hatlarıyla anlatabilir misiniz?

İnşaat malzemeleri sanayisinde dört kıtada faaliyet gösteren küresel bir şirketiz.1933 yılında kurulan Votorantim Cimentos S.A., özel bir şirket olup, inşaat malzemeleri, madencilik, alüminyum, çelik, enerji, portakal suyu ve finans gibi stratejik ve farklı sektörlerde faaliyetleri olan, 2018 yılında 100. yılını kutlayan, Brezilya’nın en büyük holdinglerinden birisi olan Votorantim S.A.’nın bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Farklı kültürlerden oluşturduğu ekip ile faaliyetlerini Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa-Afrika-Asya olmak üzere 3 ayrı bölgede yürüten Votorantim Cimentos 11 ülkede yer almaktadır. İnşaat malzemeleri (çimento, beton ve agrega) sektöründe, Dünyadaki en büyük şirketlerden birisidir. Çimento sektöründe dünyadaki 6. en büyük oyuncuyuz.

Şirketin faaliyetleri Türkiye’de ne zaman başlatıldı? Türkiye’de ne tür çalışma ve organizasyonlarınız var?

Votorantim Cimentos, uluslararası genişlemesini güçlendirme stratejisi kapsamında yapılan yatırımlarla Amerika’dan ilk kez 2012 yılında çıkmıştır. Bu bağlamda, Cimpor’daki %21,21 payımızla ilgili varlık takasının sonucu olarak, Türkiye operasyonları da başlamıştır. Ankara’da yerleşik şirket, Ankara-Hasanoğlan, Yozgat, Çorum ve Sivas’ta 4 entegre çimento tesisi ile Nevşehir ve Samsun’da 2 çimento öğütme ve paketleme tesisine sahiptir. Buna ek olarak, agrega ve beton sektöründe faaliyet göstermekteyiz.

Yakın zamanda şirket organizasyonunda büyük değişimler oldu. Gelecekteki organizasyon ve stratejiler konusunda beklentileriniz nelerdir?

Müşteri odaklı yaklaşımı ile değer yaratacak hizmet ve ürünler sunan bir inşaat malzemeleri şirketi olarak stratejimiz 4 temel prensibe dayanır: müşteri odaklılık, yetkin çalışanlar, sınıfının en iyi operasyonları, sürdürülebilir uygulamalar. Yenilik ve operasyon mükemmelliyeti odağımızın parçası olarak, performansımızı sürekli takip edip, sürekli iyileştirmeyi vizyon haline getiriyoruz. Disiplinli ve uyumlu şekilde hızlı ve akıllı kararlar alarak, tüm alanlarda verimliliği maksimize ediyoruz. Endüstri 4.0; geleceğe adanmışlığımızı karşılayan ve şirketimizin kalıcılığını temin eden, yeniliklerimizin hız ve kapsamını artırmak için büyük bir fark yaratıcı. İnisiyatif alan ve kalıcı sonuçlara ulaşmamıza yardımcı olabilen insanları bir araya getiren, kaliteli ve iyi eğitimli bir insan kaynağına sahip olduğumuz için de çok şanslıyız.

İş yaptığınız sektör hacim olarak dünyanın en büyük sektörlerinden biridir. Böylesi yoğun bir rekabet alanında, rakiplerinizden farkınız nedir?  Size göre, Votorantim Cimentos’u diğer şirketlerden hangi özellikleri ayırıyor?

Müşteri odaklılık; onlara ihtiyaçlarını sunan ve gelecekte ihtiyaç duyacakları alanları görmemize imkan veren piyasa eğilimlerini belirleyen çözüm ve hizmetleri geliştirmemizi, kararlarımızı almamızı sağlıyor. İyi ilişkilere dayalı kalıcı iş birlikleri teşkil etmek ve müşterilerimize etkin ve becerikli bir şekilde hizmet etmek adına, süreç ve ürünlerimizi onların taleplerine uyarlıyoruz. Bu düşünce ile bir müşteri hizmetleri hattı ve teknik hizmet ekibine sahip olan, Türkiye’deki ilk çimento şirketiyiz. Ayrıca, bu çalışma prensibi ile 25 kg torba çimentoyu piyasaya ilk kez Votorantim Cimentos sunmuştur.

Türkiye ve çevresi, son yıllarda ağır ekonomik zorluklar içinde. Bu durumdan nasıl etkilendiniz?

Votorantim Cimentos’un esas vizyonu, faaliyet gösterdiği toplumlarda saygın ve tanınan güçlü bir şirket olarak sürdürülebilirliği ve uzun vadeli büyümeyi sağlamaktır. 2018 ikinci yarısındaki resesyonu yaşadıktan sonra, 2019 yılında ekonomi büyüdü. Türkiye’nin ekonomik gücüne ve geleceğine güveniyoruz. Sivas Fabrika yatırımı, Hasanoğlan Fabrika atık ünitesi yatırımı ve gelecek yıllar için planlanan yatırımlar bu güven doğrultusunda atmış olduğumuz adımlardır.

Türkiye piyasası uluslararası kuruluşlar ve yatırımcılara önemli fırsatlar sunmakta. Bu piyasayla ilgili genel düşünceleriniz nelerdir?

Votorantim Cimentos daima, faaliyet gösterdiği piyasa ve sektörlerde öncü ve aktif bir oyuncu olmayı hedefler. Bu anlamda Türkiye, Votorantim Cimentos’un iddialı olduğu pazarlar arasındadır. Daha zorlu yerel ve küresel ekonomik bir görünüm olmakla birlikte, Türkiye piyasasının potansiyeline güvenimiz tam. Altyapı ve konut ihtiyacı bulunan bu pazarda birçok fırsat var. Kaliteli ve iyi eğitimli insan kaynakları, ürün ve ürün kalitesi, ihracat potansiyelli pazarlara yakınlığı önemli fırsatlardır.

Gelecek için ekonomi ve sektördeki projeksiyonlarınız nelerdir?

Değer yaratma kaldıraçları, coğrafik çeşitlilik, ürün ve hizmet çeşitliliği ile sektörde güçlü duruşa dayalı gelecek stratejimizi nasıl geliştireceğimizi ve uygulayacağımızı belirlemek için, yeryüzünün faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerindeki politik, sosyal ve çevresel olayların gelişimini sürekli takip etmekteyiz. Bunun bir sonucu olarak, son birkaç yılda, ekonomik görünümün tüm dünya genelinde olağandan daha yüksek düzeyde belirsizliklere uğramış durumda olduğunu söyleyebilirim. Ancak, endüstriyel süreçlerdeki optimize çevre performansları ve sürdürülebilir kalkınma projeleri, sektörde kalıcı çözümler getirmeye yardımcı olacaktır.

2020 ve sonrası için Votorantim Cimentos’un gelecek vizyonu nedir? Türkiye ve dünya için  gelecek planlarınız ve projeleriniz nelerdir?

Sürdürülebilirlik öncelikli hedeflerimizden biridir. Bizim için sürdürülebilirlik, müşterilerimize eko-verimli ve yenilikçi ürünler sunarak, toplumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları ile dâhili ticari büyüme hedeflerini uzlaştırma anlamındadır. Çevresel CO2 ayak izimizi azaltmak için, fosil ham madde tüketimini azaltacak ve daha fazla çevresel enerji kaynakları kullanmak adına alternatifler aramaktayız.

Sürdürülebilirlik aynı zamanda toplumlarımızın yerel kalkınması için girişimlere devam etmek anlamına da geliyor.

2030 amaç ve hedeflerimiz, “Yaşamada İz Bırak” amacımıza uyumlu olarak tüm operasyonlarımız için sürdürülebilirlik çerçevesinde belirlenmiştir.

Sürdürülebilirlikten söz ederken, Hasanoğlan Çimento Tesisinde %100 termal ikame oranı için yasal lisans aldığınızı öğrendik. Bu süreci nasıl yönettiniz?

Küresel çimento endüstrisi, on yıllardır imalat sürecinde atık enerji değerlendirmekte ve döngüsel ekonominin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Döngüsel ekonomi, mevcut “imal et, kullan ve at” modelinden farklı olarak, “hiçbir şey atık değildir” mottosu ile kaynakların sürdürülebilir yönetimini amaçlar.

Bu anlayışla, Votorantim Cimentos’un önceliği atık yönetimi hiyerarşisinin uygulanmasıdır; böylelikle, atıkların enerji kapasitesi geri kazanılmakta ve kaçınılmaz hallerde, katı atık sahasına depolanması yerine yeniden kullanılmakta veya geri dönüştürülmektedir. Bu nedenle, uzun bir süredir atıkları enerjiye dönüştürme için çalışmaktayız.

Alternatif ham madde veya alternatif yakıt kullanarak, atıkları değerlendirmeye yardımcı oluyor, doğal kaynakların ve fosil yakıtların tüketimini azaltmaya katkıda bulunuyor ve CO2’i azaltarak enerji tüketimimizi optimize ederek, ayak izimizi kontrol edebiliyoruz.

Büyük bir ekip çalışması ve azimli çalışmayla, deneme sonuç raporumuzun Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış olduğunu ve şu anda, %39,9 oranında tehlikeli atık ve %100 oranında tehlikeli olmayan atık için, termal ikame oranı lisansına sahip olduğumuzu söylemekten çok memnunuz. Türkiye’de, bu ikame seviyesine erişen ilk ve tek fabrika biziz.

Sonuç olarak, kısaca kendinizden ve geçmişteki çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Özellikle, Votorantim Cimentos’ta kariyeriniz nasıl şekillendi?

Çimento işindeki kariyerime 1997 yılında başladım. Fas ve Lübnan’da Holcim bünyesinde çalıştım. Daha sonra Mısır’da Cimpor bünyesinde görev yaptım. Ardından, 2012 yılında Votorantim Cimentos bünyesinde Fas’ta COO rolünü üstlendim. 2016 ila 2018 arasında, tasfiye sürecinin sonuçlandırılmasında VC Çin’in CEO’su olarak çalıştım. Şimdi de VC Türkiye’nin CEO’su olarak çalışıyorum.