OYAK çimento fabrikaları ve beton tesisi “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı

OYAK çimento fabrikaları ve beton tesisi “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ve OYAK Beton’un “Sıfır Atık Belgesi” başvuruları sonuçlandı. Buna göre; OYAK Çimento’nun dokuz, OYAK Beton’un ise bir tesisi, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ve OYAK Beton Misis Hazır Beton Tesisi, Sıfır Atık Yönetmeliği şartlarını yerine getirerek “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. OYAK, bugünün ve yarının ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranış modellerini geliştirerek sürdürülebilir nema hedefine katkı sunarken, ilgili mevzuata uyum sağlanması amacıyla da OYAK Sıfır Atık Projesi’ni başlatarak şirketlerinde de uygulanmasını sağladı.

Sıfır Atık Yönetmeliği’nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni başarıyla kuran OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., Adana Çimento Şubesi, Aslan Çimento Şubesi, Bolu Çimento Şubesi, Ankara Şubesi, Mardin Çimento Şubesi, Ünye Çimento Şubesi, İskenderun I - II tesisleri ve Denizli Çimento Sanayi T.A.Ş. Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı. Ayrıca Adana’da faaliyet gösteren OYAK Beton Misis Hazır Beton Tesisi de Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olurken, OYAK Kağıt Ambalaj’ın yaptığı başvuru Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendiriliyor.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ve OYAK Beton, Sıfır Atık Belgesi ile birlikte atık oluşum miktarının azaltılması çalışmalarına, doğaya bırakılan atık miktarında azalma sağlayarak sürdürülebilir bir çevreye katkı sunma çalışmalarına odaklandı. Bununla beraber, kaynakların verimli kullanılması ve geri kazanılabilir atıkların ekonomiye kazandırılması ile sürdürülebilir kaynak yönetimi ve döngüsel ekonomiye de büyük katkılar sağlanıyor.

Atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılmasına yönelik OYAK’ın Çimento Fabrikaları ve OYAK Beton Misis Tesisi’nde yapılan çalışmalar kapsamında; kaynakların verimli kullanılması amacıyla sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri geliştirilerek dayanıklı, tamir edilebilir, yeniden kullanılabilir ve iyileştirilebilir ürünlerin kullanılması, tek kullanımlık/kullan at ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesi, bilinçlendirme ve de farkındalığın artmasına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi planlanıyor. Atıkların azaltılmasına yönelik çalışmalar ile de 1 yılın sonunda %15 atık azaltım oranı hedefleniyor.