Qualist Technology için 2017 çimentodan kimyaya, otomotivden gıdaya pek çok sektörde üretim yapan müşterilerimiz ile Endüstri 4.0 (Industry 4.0) ve Dijital Dönüşüm sürecinde, teknoloji evriminden nasıl yararlanabilecekleri konusunda çözümler ürettiğimiz bir yıl olmuştur.

Qualist Technology için 2017 çimentodan kimyaya, otomotivden gıdaya pek çok sektörde üretim yapan müşterilerimiz ile Endüstri 4.0 (Industry 4.0) ve Dijital Dönüşüm sürecinde, teknoloji evriminden nasıl yararlanabilecekleri konusunda çözümler ürettiğimiz bir yıl olmuştur.

Endüstri 4.0 (Industry 4.0) ve Dijital Dönüşüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de üretim yapan her kuruluşun 2017 gündemlerinin baş sıralarında yer aldığı bir yıl oldu. 2015’te Davos Ekonomik Formu’da ana gündem maddesi olması ile başlayan bu Dijital Dönüşüm süreci, öğrenilmeye çalışılan ve “nasıl faydalanabiliriz bu yeni teknoloji açılımından...” sorusunu getirdi. Üretim tesisleri ve fabrikalarda özgün yazılımlarımız ile Dijital Dönüşüm Kilit Partneri olan Qualist Technology için 2017 çimentodan kimyaya, otomotivden gıdaya pek çok sektörde üretim yapan müşterilerimiz ile Endüstri 4.0 (Industry 4.0) ve Dijital Dönüşüm sürecinde, teknoloji evriminden nasıl yararlanabilecekleri konusunda çözümler ürettiğimiz bir yıl olmuştur.

2018’de de Endüstri 4.0 çalışmaları ile daha da geniş alanda milli ve yerli yazılım çözümümüz Qualist Bridge ve MES 4.0 ile, başta Türk Sanayisine ve Avrupa’nın başını çektiği çeşitli yazılım ihracatı fırsatlarının Dijital Dönüşüm Kilit Partneri olma konusundaki uzmanlığımızın ivme kazanarak devamlılığı konusunda çalıştığımız ve değer yarattığımız bir yıl olacaktır.