THERMAX İŞ BİRLİĞİMİZ İLE SEKTÖRE YENİ BİR TEKNOLOJİ KAZANDIRIYORUZ

THERMAX İŞ BİRLİĞİMİZ İLE SEKTÖRE YENİ BİR TEKNOLOJİ KAZANDIRIYORUZ

Yücel ÜNVER
İş Geliştirme Müdürü
MGH Mühendislik ve İnşaat A.Ş.

Ağır endüstri, inşaat, mühendislik servisleri gibi farklı alanlarda hizmetler sunan MGH Mühendislik’in genel kuruluşundan ve genel yapılanmasından bahseder misiniz?
MGH Mühendislik ve İnşaat A.Ş. İstanbul merkezli olup, üst yapı ve altyapı inşaatları, ağır çelik yapılar ile endüstriyel inşaatlar konusunda 22 yılı aşan bir tecrübeye sahiptir. Ayrıca şirketin yurt içi ve yurt dışında tamamladığı çok çeşitli projeleri bulunmaktadır. Mühendislik ve inşaat sektörüne ilaveten, grubun çevre teknolojileri & inovasyon ve madencilik alanında da yatırımları bulunmaktadır.

Şirketlerimiz bünyesinde kendi alanında uzmanlık sahibi olan çekirdek bir yönetici kadro ile hızlı ve efektif karar mekanizması oluşturularak bugüne kadar ciddi tecrübeler kazanılmıştır. Bundan sonrası için de daha spesifik işlerde uzmanlaşarak müşterilerimize en doğru yaklaşım ile çözüm sunmayı hedeflemekteyiz. Yurt dışında, konularında uzman ve yeterliliği kanıtlanmış firmalarla yapmış olduğumuz iş birliklerini, ülkemizdeki seçkin üniversitelerin sağladığı Ar-Ge desteği ile geliştirmeye devam etmekteyiz.

Müşterilerinize sunduğunuz hizmetler nelerdir? Son dönemde öne çıkan çalışma ve projeleriniz hangileridir?
MGH Mühendislik olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını standart bir yaklaşım ile değil, tamamen müşteri odaklı bir çözüm getirerek tamamlıyoruz. Müşterinin talebi hangi alanda olursa olsun, detaylı bir ön fizibilite çalışması ile müşteriye alternatifli çözümler üretiyor ve bu çözümler içinde en avantajlı seçeneği müşterimiz ile karşılıklı olarak belirliyoruz.

Son dönemde tamamladığımız ve bizler için de bir gurur kaynağı olan projemizde, Karaköy’de bulunan GALATA PORT’ta, altyapı ve denizaltı seviyesi derin kazı işleri ile endüstriyel zemin iyileştirme işleri için İtalya’nın önde gelen müteahhit şirketlerinden birisi ile iş birliğine gittik. MGH Mühendislik olarak yaptığımız özel tasarım ve mühendislik çözümü ile öngörülen sürelerde projeyi başarı ile tamamladık.

Bunun dışında yurt dışında projelendirmesini işveren ile birlikte yürüttüğümüz oldukça büyük bir endüstriyel kompleks projenin mühendislik çalışmaları devam etmektedir. Kasım 2020 sonunda inşaat işlerine başlanması planlanmaktadır.

Yurt içinde ve dışında farklı sektörel kurumlarla da iş paydaşlık ve iş birlikleri yürütüyorsunuz. Bu alandaki yapılanmanız ve çalışmalarınız nelerdir?
Yurt içinde Ar-Ge çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İnşaat, Maden ve Çevre Mühendisliği
bölümleri ile yakın çalışarak yürütüyoruz. Özellikle atık ısı geri dönüşümü sistemleri, cevher zenginleştirme süreç ve teknikleri, hurda çinkodan endüstriyel hammadde üretimi konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle gelişmiş mühendislik altyapıları dolayısıyla Alman firmaları ile yakın temas halindeyiz.

Yeni yapılanmanız çerçevesinde çimento ısı atığı geri kazanımı konusunda dünyanın en
büyük şirketlerinden biri olan Thermax ile bir anlaşma yaptınız. Bu çalışma ve projenin detaylarından bahseder misiniz?
MGH Mühendislik A.Ş. olarak atık ısı geri dönüşüm sistemlerinde dünyanın sayılı firmalarından birisi olan Thermax ile 2020 yılı başında bir iş birliği anlaşması imzaladık. Bu anlaşma ile atık ısı geri dönüşümü için herhangi bir yatırımı bulunmayan çimento fabrikalarına bu teknolojiyi getirme hedefini seçtik.

Amacımız kıyasıya rekabet koşullarının oluştuğu günümüzde, çimento üretimi esnasında açığa çıkan ve herhangi bir işleme tabi tutulmadan bacadan salınan atık ısının WHR sistemine geri döndürülerek, Thermax’ın ürettiği patentli boiler teknolojisi ile elektrik enerjisine dönüştürülmesi.

Özellikle Thermax ile anlaşmaya gitmemizin sebebi Thermax’ın dış ortam sıcaklığından etkilenmeyen patentli boiler teknolojisinin ürünün verimini artırması ve benzer ürünlere kıyasla büyük bir avantaj sağlamasıdır. Böylelikle tesisin tipi ve yapılacak olan tasarıma bağlı olarak fabrikada tüketilen enerjinin %25 -%30 kadar bir kısmını WHR sisteminden karşılamak mümkün olabilecektir.

Ortalama hesaplamalara göre tesis yatırım maliyetinin kendini geri ödemesi, projenin kapsam ve boyutuna göre 4-6 yıl arasında değişebilmektedir. Ayrıca yapılacak yatırımlar için ihtiyaç duyulabilecek uygun maliyetli, yurt dışı kaynaklı finansman desteğinin sağlanması ile ilgili olarak iki farklı yatırım finansman kuruluşu ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Böylelikle yatırımın olası müşterilerimiz açısından daha cazip hale gelmesi mümkün olabilecektir.

Thermax’ın sektöre kazandırdığı birçok yenilik bulunuyor. Genel olarak şirketin çalışmaları ve hizmetlerinden bahseder misiniz?
Thermax firması 88 ülkede gerçekleştirmiş olduğu birçok proje sayesinde, Atık Isı Geri Dönüşüm (WHR) tesislerinin kurulumunda dünyanın sayılı firmaları arasında yer almıştır. Thermax aynı zamanda baca gazı üreten demir çelik endüstrisi gibi farklı sektörlerde kullanılan Atık Isı Geri Dönüşüm sistemlerini de dizayn etmektedir. Firmanın uzman olduğu alanlar Boiler&Isıtıcı Teknolojileri, hava kirlilik engelleme sistemleri, çimento fabrika baca filtreleri, atık yönetimi ve atık su arıtmada kullanılan kimyasal madde üretimi olarak sıralayabiliriz.

Çimento sektöründe çalışan firmalar, Thermax ürünleri ile ne tür avantajlar elde edecekler?
Thermax firması dünya genelinde 125 farklı projede toplam 3200 MW elektrik üretimini hayata geçirmiştir. Kurmuş oldukları organize sistem ile kazasız 20 milyon adam/saatlik iş tamamlanmış olup, tüm çalışmalar OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standartları dahilinde yürütülmüştür. Thermax’ın boiler teknolojisi sayesinde, çok yüksek verimlilikle anahtar teslim Atık Isı Geri Dönüşüm tesis inşaatını paket olarak müşteriye sunuyoruz. Böylelikle atık ısıdan elde edilen elektriğin üretim prosesinde kullanılarak, enerji maliyetinin düşürülmesi mümkün olacaktır.

Bir çimento fabrikasında ısı geri kazanımı neden önemlidir?
Atık ısı geri kazanımı sayesinde fabrikalar üretim aşamasında harcadıkları elektriğin %25 - %30’u kadar kısmını karşılayacak kadar enerji üretimini hayata geçirebilmekteler. Ancak üretilen enerjinin ileride “Yenilenebilir Enerji” kapsamına alınması durumunda, elde edilecek sonuç, maliyet açısından çok daha avantajlı olacaktır. Çimento sektöründeki rekabetçi ve maliyet odaklı üretim koşullarını göz önünde bulundurursak atık ısı geri kazanımı oldukça önem kazanmaktadır.

Thermax, sunduğu çözümlerle farklı coğrafya ve ülkelerle çalışmalar yürütüyor. Bu bilgi birikimi ve deneyimin Türkiye’ye gelmesi konusundaki genel görüşleriniz nelerdir?
Thermax firmasının merkezi Hindistan olmakla beraber, 33 farklı ülkede değişik sektörlerde iştirakleri özelinde ofisleri ve iş birlikleri bulunmaktadır. Thermax firmasının Türkiye’de temsilcilik açarak ülkemizde yerleşik hale gelmiş olması, bu sektöre duymuş olduğu inanç ve güvenin göstergesidir. Dünyada özellikle geri dönüştürebilir enerji konusunda, kendi alanında ihtisas yapmış bu firmanın teknoloji ve bilgi birikiminin ülkemize büyük ekonomik katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Firma olarak önümüzdeki dönem için hedefleriniz ve stratejileriniz nelerdir?
Son dönemde özellikle Covid-19’un tüm dünyayı etkisi altına alan olumsuz etkileri herkesin malumu. Bu nedenle kısa sürede kendini geri ödeyebilen bir sistemin kısa ve orta vadede kabul göreceğine inanıyoruz. Ancak üreticilerden gelecek talepler ışığında ayrı ayrı ve detaylı mühendislik hesaplamaları yaparak projeleri tekliflendirmeyi öngörüyoruz.