Türkiye’nin en önemli firmalarına bakım hizmeti veren Maray Makina, 2010 yılında kuruldu. Şirket 2017 yılında Ege Bölgesi’nde ikinci şubesini açtı. Yaptıkları işi “Kestirimci Bakım Sistemleri” yani çeşitli ölçümler ve analizler sonucu daha arıza yaşanmadan sistem için önlemler alınması olarak tanımlayan, Maray Makina Genel Müdür Yardımcısı Servet Şavran ile verdikleri hizmetleri ve sektörü konuştuk.

Türkiye’nin en önemli firmalarına bakım hizmeti veren Maray Makina, 2010 yılında kuruldu. Şirket 2017 yılında Ege Bölgesi’nde ikinci şubesini açtı. Yaptıkları işi “Kestirimci Bakım Sistemleri” yani çeşitli ölçümler ve analizler sonucu daha arıza yaşanmadan sistem için önlemler alınması olarak tanımlayan, Maray Makina Genel Müdür Yardımcısı Servet Şavran ile verdikleri hizmetleri ve sektörü konuştuk.

Firmanızdan bahseder misiniz?

Ana faaliyet alanımız kısaca “Kestirimci Bakım Sistemleri” olarak tanımlanabilir. Bu alanda endüstriyel tesislere, büyük-küçük ölçekli her türlü işletmelere ölçüm, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek amacıyla, 2010 yılında kurulmuş bir mühe ndislik şirketiyiz.

Kestirimci bakım hizmeti vermek amacıyla Kocaeli merkezli kurulan Maray Makina, bugün Türkiye’nin alanında öncü fabrikalarıyla çalışarak, hedefleri doğrultusunda büyüme ve gelişim kaydederek, sektörün ihtiyaçlarına daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla, teknolojiye yaptığı yatırımlarla da kalitesini üst sıralara taşımaya devam ediyor. Bu doğrultuda Ege bölgesinde daha hızlı, daha etkin hizmetler sunabilmek için 2017 yılında İzmir’deki şubemizde faaliyete geçmiş durumdadır.

Hizmet çözümlerinizden bahseder misiniz?

Günümüz piyasa-rekabet koşulları ve buna bağlı olarak üretim hedef kitlesinin beklenti ve talepleri göz önüne alındığında özellikle imalat sektöründe üretimin sürekliliği ve işletmelerin devamlılığı büyük önem taşımaktadır. Üretimin sürekliliği ve işletmelerin hedeflerini gerçekleştirme sürecinde, imalat sektöründeki en önemli husus üretimin kesintiye uğramamasıdır. Özellikle bu kesinti ve proses akışının durmasına neden olabilecek, beklenmeyen ve öngörülmeyen arızaların yol açtığı olumsuzlukların bertaraf edilmesinde “Kestirimci Bakım Sistemleri”nin önemi karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu husus istisnasız büyük-küçük tüm imalat ve hizmet sektöründe artık işletme kültürü olarak önemini ve yerini almış durumdadır.

Kestirimci Bakım ve Planlı Bakım olarak tanımlanan anlayış özellikle çimento sektöründe daha belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği gibi kestirimci bakım yaklaşımının en etkin ve en eski uygulandığı alan özellikle çimento sektörü olmuştur. Hammadde temini dahil proses akışının ilk aşaması olan kırıcıdan, nihai ürün aşaması olan paketleme ünitesine kadar ki tüm üretim akışı, tamamen birbirine bağlı zincirleme bir entegre yapıya sahiptir. Bu söz konusu proses akış zinciri içerisindeki tüm üniteler, ekipmanlar birbirlerine bağlı ve birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Çimento sektörünün bu proses akışı çerçevesinde, beklenmeyen duruşların ve sürpriz arızaların önüne geçilmesi gerekli önlemlerle mümkündür. Özellikle çimento sektöründe periyodik olarak gerekli vizitler, ölçümler yapılmaktadır, ancak yaşanılan ve karşılaşılan durumlar bu husususun daha etkin, daha kalıcı, daha verimli olarak ele alınması gerçeğini göstermektedir. Zira kestirimci bakım, çeşitli ölçümler ve analizler sonucu daha arıza yaşanmadan sistem için önlemler alınmasıdır. Beklenmedik bir arıza nedeniyle makinaların ve bu arızadan dolayı birbirini etkileyen çeşitli ekipmanların oldukça uzun süre devre dışı kalması, çalışamaz halde olması çok çok önemli üretim kayıplarına yol açacaktır. Yaşanılan ve karşılaşılan tecrübelerden elde edilen sonuçlar şunu göstermektedir, her ne kadar işletmeler kendi bünyelerinde söz konusu vizit, ölçüm ve takip sistemi içerisinde olursa olsun zaman zaman gözden kaçırılan (İş alanındaki ifadesiyle iş körlüğü yaşanması) ya da yapılan analizlerde göz ardı edilebilen hususlar çok önemli olumsuzluklar yaşanmasına sebebiyet vermektedir. İşte tam bu noktada işletmenin kendi bünyesi dışında, harici bir bakış açısıyla Kestirimci bakım metotlarına yönelerek, önceden yapılan ölçüm ve analizler sonucunda, gerekli önlemler ve aksiyonlar alınarak, belki de gözden kaçabilecek basit durumların, daha önemli ve büyük sıkınlar yaratmasının önüne geçilecektir.

Her işletme kendi dahili bünyesinde ölçüm ve takip uygulaması yapıyor olsa bile, yine de dışarıdan bir gözle, Kestirimci bakım hizmetini daha etkin ve güvenilir kılmak adına Maray Makine Mühendislik olarak hizmet verdiği muhataplarının en güvenilir partneri olma hedefimiz ve desteğimizle yanınızda olduğumuzu paylaşmak istiyoruz.

Geçtiğimiz dönemler ve gelecek dönemler için şirketiniz durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Geçtiğimiz dönemlerde ve halen hizmet sunduğumuz sektör yelpazesi içerisinde; lastik sanayisi, termal enerji santralleri, hidroelektrik santralleri, gıda sanayi, çimento sanayi ve madencilik gibi pek çok farklı sektöre hitap ediyoruz. Muhataplarımızın en güvenilir partneri olarak, uyguladığımız kestirimci bakım metotları sonucunda, arızaların daha oluşum esnasında çeşitli test ve analiz yöntemleri kullanarak tespitinin yapılabildiği, ramak kala birçok tespitlerle önemli aşamalar kaydedildiği, yapılan arıza kök analizleri, isabetli ve periyodik vibrasyon ölçümleri neticesinde; aşağıda belirtilen hususlarda olumlu geri dönüşler ve iyileştirmeler sağlanmıştır.

• Bakım faaliye tlerinde azalma: % 25 - 30 • Bozulmalarda azalış % 35 - 45

• Üretimde artış: %20-25 • Yatırım geri dönüş mikt arı: 10 kat

• Ekipmanların ömürle rinde ve verimliliğinde artış

• Kritik elemanlar için düzeltici bakıma olanak sağlama

• Proseslerde ekipmanların arızalı kalma süresinin azalması

• İşçilik maliye tlerinin azalması • Koruyucu bakıma göre %8-%12 karlılık

• Enerji tasarrufunda artış • Çalışanların iş yükünün azalması

• Ekipmanlarda malzeme ömrünün maximum seviyelere çekilmesi

Önümüzdeki yıllarda şirketinizi nerede görmek istiyorsunuz?

Kestirimci bakım alanında hizmet veren en büyük ve güvenilir firma olduğumuz noktasında Maray Makine Mühendislik ailesi olarak, değerli müşterilerimizin teveccühleri sayesinde geldiğimiz bu konumu, yeni hedeflerimiz için bir sıçrama noktası olarak görüyor ve daha iyi hizmetler verebilmek için yeni yatırımlar yapıyoruz. Bu doğrultuda dünyada sektörünün devi durumunda olan Emerson firması ile 2016 yılı içerisinde Online Kestirimci Makina Sağlığı İzleme Sistemleri’nin satışı, kurulumu ve devreye alınması konusunda anlaşmış olup Türkiye’de bu alandaki yetkili partnerleri durumundayız. Böylece Türk sanayisinin kestirimci bakımda, çağdaş teknolojiler uygulamasına geçişinde, kaliteli ve güvenilir hizmetler sunarak ülkemize ve sanayimize artı değer katmayı hedefliyoruz.

Biz Maray Makine Mühendislik ailesi olarak, ülkemizde önemi ve olması gereken değeri artık kaçınılmaz olan kestirimci bakım anlayışındaki yolculuğumuzda kendimizi hizmet verdiğimiz her işletmenin organizasyon yapısında ve içerisinde bir yakınlıkta görüyoruz. Bu ülkedeki ekonomiye katkı sağlayan her sektörün etkilendiği olumsuz ve beklenmeyen kayıplarını milli değer ve milli servet olarak görüyoruz. Artık işletmelerde bu anlayış ve bilinç noktasındadırlar. Kestirimci bakım metodunun her kurum ve işletme açısından mevcut durumda ve daha da gelişerek önemli ve gerekli noktada olacağına inanıyoruz.

Ar-Ge ve Sürdürülebilirlik anlamında ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Şirketimiz 2010 yılında kurulmuş bir mühendislik şirketi ise de; bünyesinde yer alan makina mühendislerinden, makina ve elektrik teknisyenlerinden oluşan ve 20 yıllık tecrübeye sahip, işinde uzman bir ekibe sahibiz. İdeal ve hassas bir yaklaşımla, takım ruhu anlayışıyla mevcut konumumuza baktığımızda Türkiye’nin en büyük kestirimci bakım servis hizmetleri veren firması durumundayız. Ülkemizin her köşesinde ulusal veya uluslararası marka olmuş çok değerli onlarca hizmet verdiğimiz tesisler bulunmaktadır. Maray Makine Mühendislik TS EN ISO 9001 standartları doğrultusunda kalite yönetim sistemine dâhil olup kurumsallaştırdığı yapısı içinde doğru tespitleriyle, hizmet verdiği muhataplarının en güvenilir partneri olmaktadır. Geldiğimiz noktada Maray Makine Mühendislik, Türk sanayisinde kestirimci bakımda, konusunun uzmanı olarak tanınmanın ve Türkiye’nin en büyük kestirimci bakım servisi olmanın, bilgisine, tecrübesine ve verdiği hizmette güvenilir olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Maray Makina’nın öne çıkan en önemli özelliği tecrübesidir. Proaktif çalışma yapımız sayesinde fabrikaların ihtiyaçlarına 7/24 çözüm getirmesi öne çıkan diğer yanımızdır. Ayrıca alanımızda çıkan en yeni ve en iyi teknolojiyi takip ederek firmamıza entegre ediyoruz. Bu özelliğimiz sayesinde fabrikalara olasılıklar üzerine bir rapor sunmuyor, kesin bilgiler üzerine tam isabetli tespitler yapabiliyoruz.