YENİ NORMAL DÖNEM İLE AMBALAJIN STRATEJİK ÖNEMİ ARTTI

YENİ NORMAL DÖNEM İLE AMBALAJIN STRATEJİK ÖNEMİ ARTTI

Deniz Berna Sarsılmaz
Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü
Keramik Makina

Covid-19 salgını tüm dünyayı sağlık ve ekonomik olarak derinden etkiledi. Salgının etkileri konusundaki genel görüşleriniz nelerdir?
Covid-19 salgını tüm dünyayı hem sağlık hem de ekonomik anlamda derinden etkileyen bir süreç. Salgın başta hizmet sektörü olmak üzere birçok alanda gerilemeye neden olmuştur. Bunun dışında pandemi gıda, hijyen, kişisel kozmetik ve teknoloji alanında da büyümelerin görülmesini sağlamıştır. Bu dönemde hem dünyanın hem Türkiye’nin uzun zaman sonra ilk defa karşılaştığı çok büyük bir kriz olmuş ve hem bireyler hem firmalar açısından hızlı aksiyon alınma noktasında zorlayıcı etki oluşturmuştur. Salgınla beraber insanlar bireysel hijyeni öne alarak bu bağlamda davranışlarını değiştirirken, firmalar da çalışanların sağlığını ön planda tutarak, hijyen tedbirlerini genişleterek aksiyonlar almış ve almaya devam etmektedir. Tüketici davranışlarına baktığımızda da pandemi sonrası ciddi değişiklikler olduğunu saptamaktayız. Bu doğrultuda sağlığını ön planda tutan tüketici, ambalajı olmayan ürünleri almama kararı alarak tüketim alışkanlığını bu yönde değiştirmeye başlamıştır.

Diğer yandan pandeminin ilk dönemlerinde özellikle Çin, AB ülkeleri ve ABD’nin büyük çoğunluğunun pandemiden etkilenmesiyle beraber Türkiye’de ithalat yapan firmaların ham madde ya da yarı mamul ürünlerinin bu ülkelerden getirememesi nedeniyle tedarik zincirinde aksamalar yaşanmıştır. Genel hatlarıyla salgın sektörel bazda incelendiğinde bazı endüstriler için avantaj sağlarken bazı endüstrilerde ciddi oranda dezavantaj oluşturmuştur.

Firma olarak bu salgından nasıl etkilendiniz? Ciro, satış, ihracat vb. hedeflerinizde herhangi bir değişiklik
oldu mu?
Keramik Makine olarak salgını dünyada ilk çıkmaya başladığı an itibariyle yakınen takibe almıştık. Bu doğrultuda kriz planımızı oluşturduk ve bu sürecin Türkiye’de başlamasıyla beraber çok hızlı aksiyonlar alarak üretim ve çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam etmekteyiz. Önce sağlık ve çalışanlarımızın güvenliği hedefi ile hem beyaz yaka hem mavi yaka çalışma alanlarımızda yeni sistemler oluşturduk. Beyaz yaka çalışanlarımız için riski minimize etmek amaçlı çok hızlı bir şekilde uzaktan çalışma sistemine geçtik. Online toplantılar ile hiçbir aksama yaşamadan süreci devam ettirmekteyiz. Mavi yaka ve üretim alanlarında ise temasın ve riskin daha yoğun olduğunu göz önüne alarak, sağlık danışmanlarımız ve dışarıdan destek alarak vardiyalı çalışma, özel çalışma alanları gibi sistemler ile süreci şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadan yürütebildik.

Covid-19 döneminde bazı sektörler büyürken bazı sektörlerde ciddi anlamda daralma yaşandı. İlk defa bu denli büyük pandemi kriziyle karşılaştığımız için firmaların ilk davranışı mevcudu korumak noktasında oldu. Yatırımları askıya alma kararı almaları bu anlamda bizi zorlayıcı faktör oldu diyebilirim. Proje firması olmamız nedeniyle geçen yıl ve yılın ilk başlarında aldığımız projelerin devamlılığı sebebiyle süreçteki durmayı çok hissetmeden aralıksız çalışma fırsatımız oldu. Satış ve ihracat stratejilerimizde de sektörel bazlı fokus alanları oluşturarak deneyim ve inovasyonumuz ışığında hızlı teslimatlı projelerle iş ortaklarımıza fayda sağlama noktasında destek olmaya devam edeceğiz. Yurt dışı pazarında iş geliştirme süreçlerimizde de sanal fuarlara katılarak yurt dışı pazarlarındaki iş geliştirme süreçlerimize ara vermeden devam edeceğiz.

Yılın geri kalanında sizce nasıl bir süreç yaşanacak, sektör nasıl etkilenecek?
Ülkemizi ve tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 süreci özellikle ambalaj sanayi ve ambalaj makine sanayini birçok yönde olumsuz etkilemekle beraber, ambalajlamanın hijyen açısından önem kazanması ile birlikte olumlu yönde etkileyecek yatırımların da önünü açtığı şüphesizdir. Ambalaj hayatımızın her alanında olduğu için sektörün bu süreçten etkilenmediğini söylemek doğru olmayacaktır. Gıda, hijyen ve kozmetik harici sektörlerde göz ile görülür derecede yavaşlama, askıya alınan projeler mevcut. Yine de bu anlamda baktığımızda yukarıda da bahsetmiş olduğum gibi ambalaj şu an kozmetik bir ihtiyaçtan güvenlik, hijyen, sağlık gibi ihtiyaçlarımızı giderecek çok önemli bir husus olmuştur. Bu da ambalajı ve ambalaj makinecilerine olan ihtiyacı daha da arttıracağı kanısındayız.

Firma olarak Covid-19 sonrası için nasıl bir yapılanma ve süreç öngörüyorsunuz?
Şu anda etkisini kaybetmeye devam eden Covid-19 sürecinin 3. çeyrek ile beraber değişeceğini düşünüyoruz. Bu dönemde yaptığımız proje ve yatırım çalışmalarının canlanacağı ve uygulamaya dönüşeceği yönünde emin adımlar ile ilerlemekteyiz. Özellikle yeni normal düzende tüketici alışkanlıkları ile beraber değişen düzende ambalajın stratejik öneminin artmasıyla hızlı tüketim, gıda, hijyen sektörlerinde, onların işlerine katma değer sağlayan ambalaj makinelerine ihtiyacın artacağı kanısındayız. Uzaktan ve online platform toplantıları ile hatların otomatikleştirilmesi, hijyen noktasında paketlemelerin geliştirilmesi anlamında birlik olup yeni projeler oluşturmaktayız.