YENİ YATIRIMIMIZ TAMAMLANDIĞINDA  TÜRKİYE’DEKİ EN ÜST DÜZEY TEKNOLOJİYİ  KULLANAN ÇİMENTO FABRİKASI OLACAĞIZ

YENİ YATIRIMIMIZ TAMAMLANDIĞINDA TÜRKİYE’DEKİ EN ÜST DÜZEY TEKNOLOJİYİ KULLANAN ÇİMENTO FABRİKASI OLACAĞIZ

Osman NEMLİ - Genel Müdür

Çimento sektörünün önemli oyuncularından biri olan Bursa Çimento olarak son dönemde ciddi çalışmalara ve başarılara imza attınız. Şirketin yakın zamandaki çalışmalarından genel olarak bahseder misiniz?

Çevreye ve teknolojiye önem vererek bir büyüme gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Çalışmalarımızda da bu doğrultuda yol alıyoruz. Son dönemde üzerinde çalıştığımız çeşitli projeler var. Öğütme teknolojileri üzerine bir Alman firması ile yaptığımız çalışmalar çok önemli sonuçlar verdi. Bunu büyük ölçeklere uyarlamak için çalışmalarımız devam ediyor.

Ayrıca değişik çimento tipleri ve alternatif hammadde kullanımı üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Enerji verimliliği bizim önceliklerimizden biri. Bunun için de çeşitli projelerimiz var.

Zorlu geçen 2021 yılının ardından 2022 yılı da farklı gündemlerle oldukça hareketli geçiyor. Yıl sizin açınızda nasıl başladı? Genel olarak bir sektör değerlendirmesi de alabilir miyiz?

Geçtiğimiz yıl girdi fiyatlarında oluşan görülmemiş artışlar nedeniyle maalesef sıkıntılı günler yaşanmaya başladı. En önemli girdilerimizden olan kömür, dolar bazında %150’nin üzerinde, elektrik ise %70’in üzerinde artış gösterdi. Bu artışlar hala sürüyor ve ne kadar devam edeceği maalesef öngörülemiyor. Özellikle kömür fiyatlarındaki yükselişlerin yanına kur değişimlerini de koyduğumuzda bir beklenti telaffuz etmek çok zor oluyor.

Ayrıca Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı da ülkemizde farklı sektörleri etkiliyor. Bu sektörlerden biri de Rusya’dan ithal edilen kömürü girdi olarak kullanan çimento sektörü. Kömürde ülkemiz de devam eden sıkıntılı sürecin üzerine Rusya’dan yapılan kömür alımında da sıkıntı yaşanması sektörümüzü olumsuz etkileyecektir. Hızla artan fiyatların yanında kömür tedarikinde de zorluk yaşanması sektörümüz açısından zor bir süreci beraberinde getirecektir.

2022 yılından beklentileriniz nelerdir?

Bahsettiğim gibi sektörümüzdeki maliyetler her geçen gün artıyor. Kömür fiyatları sürekli değişiyor. Çimento üretimindeki maliyetimizin büyük bölümü elektrik ve kömürden oluştuğu için bu iki etken bizim için oldukça önemli. Sektörümüzün gelişmeye devam edebilmesi için girdi maliyetlerimizdeki bu hızlı değişimin mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Bu nedenle, bu yıldan en büyük beklentimiz girdi maliyetlerimizdeki değişimin önüne geçilmesi.

Türk çimento şirketleri, pandemi ile başlayan süreçte farklı sebeplere de bağlı olarak iç pazarda yaşanan daralma sonucunda ihracata ağırlık verdiler. Siz de bu alanda ciddi başarılara imza attınız. İhracat alanındaki çalışmalarınız nasıl gidiyor?

Her türlü inşaata ve inşaat malzemesi üretim tesislerine (yapı kimyasalları, prefabrik üreticileri vs.) ürün veriyoruz. Yurt dışına da kapasitemizin elverdiği oranda ihracat yapıyoruz. Ana ihracat pazarlarımız Avrupa, Afrika ve Eski Doğu Bloku ülkeleri olarak tanımlanabilir. İç talepteki değişimlere göre üretimimizin %10 ila 20’sini ihracata yönlendirebiliyoruz.

Bursa Çimento kısa bir süre önce yaptığı yeni büyük yatırım ile de gündemde yerini aldı. 110 milyon Euro tutarındaki bu dev yatırımdan genel olarak bahseder misiniz?

Başarı ivmemizi gün geçtikçe yükseltiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bölgenin kalkınmasına ve çevrenin korunmasına büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu doğrultuda; mevcut fabrikamızda çevre ve teknolojiye yönelik bir modernizasyon yatırımına başladık. Yaklaşık 110 Milyon Euro’luk yatırımımızı 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz.

Kurulduğumuz günden bu yana çevre ve teknolojiye büyük önem verdik. ‘Sürdürülebilir Gelecek İçin Yenilenen Bursa Çimento’ sloganı ile hayata geçireceğimiz yeni yatırımla birlikte bu hassasiyeti bir kez daha gözler önüne seriyoruz.

Bu yatırım sadece maliyete dönük değil. Düşük maliyetin yanında çevre ve teknoloji yatırımlarına da odaklı. Yeni yatırımımızla birlikte, tesiste kalorifik tüketim düşerken enerji tüketimi de azalacak. Aynı zamanda %10 daha az elektrik tüketimi, %35 daha az yanma kaynaklı CO2 emisyonu, %10 daha az doğal hammadde kullanımı ve daha az su tüketimi, %50 daha az baca sayısı, %40 daha az NOX emisyonu, %25 daha az çevresel toz emisyonu olacak. Yatırımla ayrıca 6 kat kapalı stok alanı oluşacak ve cari açığa yıllık 100 Milyon TL katkı sağlayacağız.

Bu yeni yatırım çerçevesinde fabrikanız bünyesinde teknoloji ve otomasyon olarak neler güncellenecek?

Teknoloji ve dijitalleşmeyi yakından takip eden bir firma olarak birçok konuda öncü olduk. Otomatik kontrol için “expert sistemler”, otomatik numune alma ve analiz sistemleri, İSG giriş kontrol ve iletişim yazılımı gibi çok sayıda uygulamayı zaten hayata geçirmiştik. Yeni yapılacak modernizasyon projesi ile fabrikamız bünyesinde birçok değişiklik yaşanacak ve ilave gelecek son teknoloji makine ve ekipmanlarla beraber mevcut kullandığımız sistemlerin de entegrasyonunu yapıp sektörde öncü bir konuma yükseleceğimize inanıyorum.

Yeni yatırımımızla birlikte, dünyadaki en iyi teknolojileri kullanacağız. Sektörümüzde örnek bir fabrika olarak, yatırımımız tamamlandığında Türkiye’deki çimento fabrikaları arasında en üst düzey teknolojiyi kullanan fabrika olacağız.

Neden böyle bir yatırım yapma kararı aldınız? Genel ekonomik konjonktürü düşündüğünüzde sizce böyle bir yatırım zamanlaması doğru mu?

Üretim tesislerimiz için kuruluş aşamasında her zaman en ileri teknolojiler seçilmiş olsa da sürekli gelişen teknoloji ve yenilikler karşısında kurulan sistemler performans açısından geride kalabiliyor. Bu nedenle, fabrikamızda değişik dönemlerde modernizasyon yatırımları yapılıyor ve güncel teknolojiler takip edilerek uygulamaya alınıyor.

Aslında çok uzun zaman önce karar verdiğimiz bu yatırımı hem eskimiş teknolojiyi yenileme hem de çevreye, komşularımıza, ülkeye dönük, sürdürülebilirlikte örnek bir proje olarak hayata geçirmeye karar verdik. Konjonktürdeki zorluklara rağmen buna karar vermemiz Türkiye’ye ve Bursa Çimento’ya duyduğumuz güvenin göstergesi olup bu yatırım Bursa Çimento’nun değişme ve gelişme projesi olacaktır.

Çimento sektöründe teknolojiler sürekli olarak güncelleniyor ve siz de firma olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Özellikle yeşil enerji ve çevreci daha birçok sistem gündemdedir. Siz bu alanda neler yapıyorsunuz ve yapacaksınız?

Özellikle yoğun biçimde gündemde olan Paris Anlaşması ve Yeşil Mutabakat süreçleri, ilk yatırımı planlandığımız andan itibaren ana hedeflerimiz arasında yer aldı. Çevreci yaklaşımımızın gereği projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz.

Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan çevre yönetmeliklerinden daha fazlasına uyumlu olan, bu uyumu sağlarken ithal ürünlere bağımlılığımızı daha da azaltan, fabrika içi elleçleme ve taşıma miktarlarını %50’den fazla aşağı çeken, doğal hammadde ve su kullanımını azaltan, dijital dönüşümünü tamamlamış bir fabrika hedefliyoruz.

Bursa Çimento olarak işimize yatırım yaparken, diğer tüm paydaşlarımızla da iş birliği içerisinde kentimize, ülkemize ve gezegenimize olan sorumluluklarımızı da yerine getirmeye devam ediyoruz.

Gezegenimizin geleceğini korumak ve daha iyi bir gelecek inşa etmek adına sorumluluklarımızın farkındayız.

Çevreye ve hayata dair bakış açımız ile yatırımlarımızda finansal getirinin yanında sosyal ve çevresel faydaya odaklanıyoruz. Mevcut yatırımlarımız ile sürekli iyileştirme sağlarken, hedefiniz daima geleceğe değer katmak.

Temiz yatırım, temiz teknoloji özelliğiyle doğayla uyumlu sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir dünyanın gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak yeni yatırımımızdan dolayı çok heyecanlıyız.

Diğer yandan, fabrikamızın etrafını ağaçlandırıyoruz. İncir ve armut yetiştiriyoruz. Siyez buğdayı ekimi yapıyoruz. Gelecekte ata tohumu projesi yapacağız. Bu faaliyetlerimizde asla ticari kaygı gütmüyoruz.

Sürdürülebilir çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve gelecek kuşaklara daha iyi bir çevre bırakılması için yapmamız gerekenlerin ve sorumluluklarımızın farkındayız. Bu amaçla değer üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz.

Yapılacak yeni yatırımın istihdam kapasitenize nasıl bir katkısı olacak?

Bu yatırımın istihdama bir etkisi olmayacak ama proje boyunca değişik alanlarda ortalama 600-700 kişinin istihdamı sağlanacağından geçtiğimiz zor döneme bir ilave katkısı olacak.

Önümüzdeki dönemde Bursa Çimento’dan nasıl yenilikler ve çalışmalar göreceğiz? Bu yıl ve devamı için genel stratejileriniz ve planlarınız nelerdir?

Sürekli gelişim hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörümüzde dünya çapındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor ve fabrikamıza uyarlıyoruz. Her zaman gelecek odaklı adımlar atıyoruz. Bu çerçevede hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmeye ve fabrikamızı her zaman örnek olacak şekilde geliştirmeye devam ederken Ar-Ge ve yeni ürün araştırmaları üzerinde de yoğunlaşacağız.