Çimento sektöründe uygulanabilir ve çıktı üreten projeler üretiyoruz

Çimento sektöründe uygulanabilir ve çıktı üreten projeler üretiyoruz

Edip Alpan - Genel Müdür

BCE Proses

“Üretim faaliyetinin gerçekleştiği birçok sektörde, başta yatırım ve modernizasyon projeleri olmak üzere operasyonel iyileştirmeler, enerji verimliliği, OPEX ve CAPEX planlamaları, stratejik planlamalar gibi farklı alanlarda hizmet verebiliyoruz.”

BCE Proses başta çimento olmak üzere farklı sektörlerden firmalara mühendislik ve danışmanlık alanlarında çözümler üreten bir şirket. Şirketin kuruluşu ve yapılanmasından genel olarak bahseder misiniz?

Çimento sektörünün içerisinde farklı şirketlerde ve farklı pozisyonlarda 25 yılı aşan profesyonel deneyimlerimizden sonra kazandığımız birikimlerimizi paylaşabilmek ve daha fazla organizasyona ulaşabilmek adına çıktığımız bir yol aslında bizim tercihimiz. Konfor alanlarımızdan çıkıp kendi adımıza neleri farklı yapabiliriz sorgulamasından sonra karar verdiğimiz bir süreç. Yeni bir tesis kurulumundan tutun da mevcut bir tesiste operasyonel ve organizasyonel iyileştirmelere kadar olan tüm süreçlere katkı sağlayacak birikiminiz olduğunda bunlar size hem güç hem de cesaret veriyor. Sonrası da zaten sürecin doğal akışında şekilleniyor.

BCE Proses olarak müşterilerinize sunduğunuz hizmetler[1]den genel olarak bahseder misiniz?

Bu işe başladığımızda çimento sektörünün dışına çıkacağımızı öngörmemiştik ama başlayınca yanıldığımızı gördük. Ne de olsa yıllarımızı verdiğimiz sektör çimento sektörü. Ama sonradan farkına vardık ki çimento sektörünün içinde barındırdığı hammadde hazırlamadan tutunda öğütme prosesi, yanma prosesi, enerjinin verimli kullanılması, organizasyonel iyileştirmeler, yatırım projeleri gibi birçok alanda katkı sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla üretim faaliyetinin gerçekleştiği birçok sektörde, başta yatırım ve modernizasyon projeleri olmak üzere operasyonel iyileştirmeler, enerji verimliliği, OPEX ve CAPEX planlamaları, stratejik planlamalar gibi farklı alanlarda hizmet verebiliyoruz.

Çalışma alanınız içerisinde çimento sektörüne ağırlıklı olarak verdiğiniz hizmetler hangileridir? Enerjimizin büyük bir kısmını yatırım projelerine yönlendirdik. Yeni tesis edilecek bir çimento fabrikasının tüm tasarımını kendi bünyemizde yapabiliyoruz. Bu alanda özellikle yurtdışına odaklandık. Bununla birlikte, yönetim kurulu teknik danışmanlık hizmeti de vermekteyiz.

25 yılı aşkın bir sektör deneyiminin ardından bilgi birikimi ve deneyimi BCE Proses bünyesinde sunuyorsunuz. Hangi alanlarda fark yaratıyorsunuz?

Bizim ana hedef sektörümüz çimento. Bildiğimiz ve katkı sağlayacağımızdan emin olduğumuz işi yapmayı tercih ediyoruz. Sektörün içerisinde çalışan profesyonellerin işin doğası gereği değişen önceliklerden dolayı ve gündelik dinamiklerden ötürü odak noktalarının sürekli olarak değiştiğini tahmin edebiliyoruz çünkü yıllarca bizlerde aynı süreçlerin içinde bulunduk. Bu nedenledir ki çok hızlı başlanıp bir türlü sonu getirilemeyen projelere ve süreçlere tanıklık ettik.

İşte biz bu noktada devreye girdiğimize inanıyoruz. Ortak sinerji yaratarak operasyonel iyileştirmelerle ve verimlilik artışlarıyla sürdürülebilir maliyet optimizasyonu sağlayan projeleri gün yüzüne çıkarıp, doğru planlama ve yol haritalarıyla uygulanabilir ve çıktı üreten sonuçlar alıyoruz.

Diğer bir konumuz da; özellikle yatırımcılara vermiş olduğumuz yatırım danışmanlığı ve proje yönetimi hizmetimiz. Yatırımcının beklentilerini doğru irdeleyip bu beklentileri karşılayacak proses tasarımı, teknik şartnamelerin oluşturulması, performans verilerinin belirlenmesi, ihale süreçlerinin teknik parametrelerinin yönetilmesi ve projenin doğru kalite-maliyet performansının sağlanarak tamamlanması öncelikli hizmet konularımız. Buradaki temel amaç, yatırımcının çıkarlarını en üst düzeyde koruyacak, bütçe sınırları içerisinde kalan ve zamanında tamamlanan bir projenin oluşturulmasını sağlamak.

Yurt dışındaki pazar ve firmalara yönelik çalışmalarınız bulunuyor mu?

Kendi adımıza gurur ve mutluluk duyarak söyleyebilirim ki; eğitimlerimizi ülkemizde almış, sektörel deneyimini ve bilgi birikimini ülkemizin bize sunmuş olduğu olanaklarla geliştirmiş mühendisler olarak yurtdışına da hizmetlerimizi götürebiliyoruz.

Şu ana kadar; yatırım proje danışmanlığı hizmetlerimizi Özbekistan ve Somali, öğütme tesislerinde verimlilik çalışmalarımızı Polonya, teknik danışmanlık hizmetimizi Irak gibi ülkelere ulaştırabildik. Rusya ve Kazakistan’da faaliyet gösteren müşterilerimizle de görüşmelerimiz devam ediyor.

Nasıl bir ekiple projelerinizi şekillendiriyorsunuz?

Çimento sektörünün mutfağından gelen bakım, üretim, proje, tesis yönetimi gibi hemen hemen tüm süreçlerini tecrübe etmiş ve yıllarını geçirmiş elektrik, makine, kimya mühendislerinden oluşan dinamik ve her zaman ulaşılabilir olan bir yapımız var.

Gelecek dönem için hedefleriniz ve stratejileriniz neler olacak?

Bu süreçte farklı coğrafyalarda bulunan çimento fabrikalarıyla temasımız oldu. Rahatlıkla söyleyebilirim ki, ülkemiz çimento sektörünün gerek kullanılan teknolojiler gerekse de çalışan kalitesi yönünden ayrıştığını hemen fark edebiliyorsunuz. Özellikle bilgi birikimi ve deneyim olarak çok ilerdeyiz.

BCE Proses olarak bizde bu bilgi birikimi ve deneyimi faydaya dönüştürmeyi hedefledik. Önümüzdeki dönemde hizmetlerimizi ve enerjimizi daha çok yurtdışı pazarlarına odaklanarak sunmayı ve katma değeri yüksek bilgi ihraç eden bir yapıya bürünmeyi amaçlıyoruz.