Kontek Enerji çatı alanı kısıtlı fabrikaları GES ile buluşturacak

Kontek Enerji çatı alanı kısıtlı fabrikaları GES ile buluşturacak

Kontek Enerji yeni geliştirdiği sistemlerle enerji tüketimi yüksek maden, tekstil, çimento, petrokimya vb. fabrikalar için 5.1.h projeleri ile GES kurulumları yapacak.

Ağır sanayi sektörleri, “Sınırda Karbon Düzenlemesi”ne geçiş sürecinde öncelikli sektörler arasında yer almaktadır. Avrupa’da bazı ülkelerdeki ağır sanayi tesislerinin, geçiş süreci olan 2023 yılını beklemeden üretimlerini azaltmaya başladığı bilinmektedir. Dünya genelinde başlayan bu temiz enerji hareketi ileriki yıllarda Türkiye’yi de içine alacak ve başta ağır sanayi sektörü olmak üzere tüm sektörleri etkileyecektir. Bu hareket ile sektör firmalarının temiz enerji yatırımı yapması bir bakıma zorunlu hale gelecektir.

5.1.h projeleri özellikle enerji tüketimi yüksek Maden, Tekstil, Çimento, Petrokimya vb. fabrikalar için avantajı bol bir temiz enerji yatırımı imkânı. Eski dönemde çatısında yeterli alan bulunmayan firmalar tüketimleri yüksek olmasına rağmen güneş enerjisi yatırımı yapamıyordu. Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ne eklenen 5.1.h maddesi ile Sanayi grubu tüketicileri için sözleşme gücünün iki katına kadar arazilere GES kurulumlarının yapılabilmesine imkan getirildi. 5.1.h projeleri ile tüketiciler üretim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satabilir, aylık mahsuplaşma yapabilir ve bağlantı anlaşması imzalanan veya kabul işlemleri tamamlanan üretim tesislerine, ilave üretim tesisi kurabilir.