Tüm parametreleri orkestra şefi gibi yöneterek enerji tasarrufu için en iyi seçimi ortaya koyuyoruz

Tüm parametreleri orkestra şefi gibi yöneterek enerji tasarrufu için en iyi seçimi ortaya koyuyoruz

“Karbon yönetimi ve sürdürebilirlik için en stratejik konu olan enerji sarfiyatı gelecek yatırım ve teknolojiler için temel ögedir. Firmaların hazırlayacakları azaltım yol haritası, kurumsal karbon ayak izi, ürün karbon ayak izi gibi stratejik yönetim planları doğrudan enerji limitleri ile sınırlandırıldığı için yeni ve verimli teknolojiler.” ile ikame edilmesi önümüzdeki dönemde öngörülmektedir.”

Volkan CEBECİ/ Genel Müdür Yardımcısı Minerva Mühendislik

Özel mühendislik çözümleri ile sanayinin hemen her dalında hizmetler sunan Minerva Mühendislik’in genel yapılanması ve faaliyet alanlarından bahseder misiniz?

Minerva Mühendislik; bilimsel çalışmaların ve sanayi üretkenliğinin harmanlanarak, uygulama alanında yeni teknolojiler ile mühendislik uyumunu yansıtmak ve uygulamak için geliştirilmiş bir oluşumdur. Amacımız, bilimsel çalışmalarımızın zemininde endüstrinin ve toplumun ihtiyaç  duyduğu doğal kaynak tüketiminin ve enerji sarfiyatlarının azaltılması alanlarında pozitif katkı sağlamak ve ekonomik fayda oluşturmaktır. Sonuç olarak; Türkiye’nin de imzaladığı Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine paralel olarak “azaltım” temel başlığı altındaki CO2 emisyonunu düşürerek unsur olarak enerji verimliliği yaratacak mühendislik çalışmaları temel faaliyet alanlarımızdandır.

Minerva Mühendislik, Ankara merkezli kurulmuş bir Ar-Ge firmasıdır. Ar-Ge merkez laboratuvarımızda; çimento öğütme devrelerinde spesifik enerjinin düşürülmesi, optimum mühendislik parametrelerinin belirlenmesi, kapasite artışı, karbon ayak izinin düşürülmesi, çimento ürün-kalite artışı gibi endüstriyel ihtiyaçlara yanıt vermek için pilot ölçekli tesisimizde ince öğütme testleri gerçekleştirmektedir. Ar-Ge merkezimizde bulunan analiz laboratuvarımızda tetkik ve değerlendirme faaliyetleri de yapılmaktadır.

Enerji ve çevre korunumunu temel alan mühendislik faaliyetlerimiz, sosyal ve endüstriyel uygulamalarımız, çimento sektöründen, ağır sanayinin tüm dallarına; eğitim alanından, teknoloji geliştirilmesine kadar çok geniş bir yelpazeye sahiptir.

Şirket olarak en güçlü olduğunuz alanlardan biri Ar-Ge çalışmaları. Ar-Ge özelinde nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz? Daha çok hangi alanlarda özel Ar-Ge çözümleri üretiyorsunuz?

Ar-Ge özelinde akademik düzeyde çevre dostu, düşük enerji sarfiyatlı öğütme teknolojisi, endüstriyel hammaddeler, düşük karbon üretimi hedefli sanayi tesisleri konusunda ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip ekip arkadaşlarımız ile çalışıyoruz. Donanımlı teknik kadromuzla Ar-Ge merkezimizdeki pilot ölçekli öğütme ve sınıflandırma tesisimiz, analiz laboratuvarımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz, dizayn ve anahtar teslim uygulamalar ile karşılamaktayız.  Müşteriye özel taleplerini karşılamak için saha etütleri, numune alma ve ölçüm hizmetleri yapılarak merkez laboratuvarlarımızda talep edilen hedefler doğrultusunda mühendislik tasarımları yapılmaktadır. Uygun görülen tasarımlar ile kısa sürede entegrasyon, performans garantili, anahtar teslim (EPC) çözümler sunmaktayız.

Özel Ar-Ge çözümlerimiz ile; gri çimento, beyaz çimento, yüksek dayanımlı çimento tesislerinde kapasite artışı, enerji tüketiminin azaltılması, istenilen ürün-boyut dağılımı ile ürün-kalite artışı konularında çalışmalar yapmaktayız. Çözüm önerilerimiz açısından bizi en kuvvetli hale getiren yanımız pilot ölçekli tesisimiz sayesinde 1:1 oranında aktarım ile endüstriyel tasarım yapabilmemizdir. Çimento sektörünün yanı sıra; kimyasal sanayi, boya sanayi, madencilik gibi kuru öğütme prosesi gerektiren diğer sektörlerde de faaliyet yürütmekteyiz.

Çimento sektörüne özel olarak sunduğunuz çözümleriniz ve hizmetleriniz nelerdir?

Bildiğiniz üzere; Paris İklim Anlaşması çerçevesinde tüm sektörlerde olduğu gibi çimento sektöründe de düşük enerji sarfiyatı ile stratejik karbon yönetiminin planlanması gerekmektedir. Firmalarımızın oluşturacağı sürdürülebilirlik stratejisi altında temel başlık olan karbon yönetim planı gereği “azaltım yol haritası” kurgulanması mecburiyeti bulunmaktadır. Minerva Mühendislik olarak, yaptığımız Ar-Ge çalışmaları tam da bu noktada hem anlaşma hedeflerine ulaşılmasında hem de sektör mecburiyetlerinin giderilmesinde paydaş olarak hizmet vermektedir. Karbon emisyon azaltım seçeneklerinde ilk ve en önemli olan önle:(ikame) faaliyetleri enerji sarfiyatını önle olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla çimento sektöründe özel olarak daha düşük enerji ile ürün elde edilmesi amaçları doğrultusunda hizmet vermekteyiz. Çalışmalarımıza baktığımızda; Minerva Pamir uygulamamız ile birim enerji tüketiminin düşürülmesi anlamında önemli başarılar elde ettik. 2026’da yürürlüğe girecek olan sınırda karbon vergisi dezavantajlarından sanayicilerimizi korumak için şimdiden düşük seviye karbon üretim kartlarını oluşturabilmeleri adına, ton başı enerji sarfiyatını azaltma uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Sınırda karbon vergisi çimento ürün ton başına CO2 emisyon verisinin yüksekliğine göre 50 euro ile 90 euro aralığında ihracatçılarımıza bir yük getirecektir.

Ürün başına salınan emisyonu düşürebilmemizin karşılığında firmalarımız; mevzuat riskleri, çevresel riskler, risk yönetimi, itibar ve marka yönetimi, maliyetlerin düşürülmesi, pazarda farklılaşma,finansal riskler (yeşil mutabakat) konularında orta ve uzun vadeli faydalar elde edeceklerdir. Örneğin,karbon ayak izi yüksek olan bir fabrika finansal ihtiyaçları doğduğu zaman başvurduğu finansal sistem, bu firmanın karbon ayak izi ve stratejik karbon yönetimi planları doğrultusunda yanıt verecektir. Bu sebeplerden dolayı, bizim gibi yeni teknoloji kullanarak enerji kullanımını azaltan yatırımlar öne çıkacaktır.

Bu çalışmalar, hali hazırda mevcut üretim yapan çimento fabrikaların revizyonunu kapsadığı gibi anahtar teslim çimento fabrikası (EPC) kurulumunu da kapsamaktadır. Bu teknik müdahale aynı zamanda ürün-kalite artışı sağladığı için çimento sektöründe katma değer çarpan etkimiz artmaktadır.

Ultra ince kuru öğütme yapan Minerva Pamir uygulamanız ile verimliliği artırırken enerji tasarrufu da sağlıyorsunuz. Bu uygulamanın detaylarından bahseder misiniz?

Minerva Pamir; kuru karıştırma değirmen teknolojisi ince öğütme gereken hallerde kullanılabilmektedir. Çimento kalitesinden ödün vermeden, öğütme devresinin enerji verimliliğini arttırmasına yönelik farklı devre tasarımları geliştirilmesi mümkündür. Pamir değirmen, beslenen malzemenin hava akışı kullanılarak öğütme kamarasından geçirildiği bir değirmen tipidir.

Değirmen içindeki boncuk bilyalar (2-8 mm), bir karıştırıcı ile hareket ettirilerek daha ince boyutlu tanecikler elde edilmektedir. Değirmenin içindeki her çarpışmada açığa çıkan enerji miktarı (stres enerjisi, SE) ve çarpışma sayısı (stres sayısı, SN) optimize edilerek en verimli parametreler belirlenir ve minimum enerjide maksimum fayda sağlanır. Yaptığımız pilot ölçekli çalışmalarla tesis ve ihtiyaca özel, hedef odaklı çözümlerimiz birbirinden farklı olan bu parametrelerin orkestra şefi gibi yönetilerek enerji tasarrufu için en iyi seçimi ortaya koymaktadır.

Son yıllarda endüstriyel üretim yapan tüm sektörlerdeki ana gündem maddelerinden biri enerji kaynaklarının doğru kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılması. Sizin bu alanda yaptığınız çalışmalardan genel olarak bahseder misiniz?

Yüksek miktarda enerjinin boyut küçültme alanında tüketiliyor olmasından ve belirlenen hedefsel çalışmalar da enerji alanına yoğunlaştırılmasından dolayı bu alanda kullanılan teknolojilerin iyileştirilmesi ve yeni teknolojilerin var olan sisteme adapte edilmesinde odaklanılmıştır. Kuru yatay karıştırmalı değirmen teknolojisinin bu amaç doğrultusunda geliştirilip, endüstriye uygulanması sürecinde uygun üretim koşullarında %20 ve daha fazla enerji tasarrufunun mümkün olabildiği çalışmalarımızda görülmüştür. Çok sayıda laboratuvar ve pilot ölçekli çalışmalarımızın değerlendirilmesi sonucunda elde ettiğimiz veriler ile mühendislik çalışmalarımızı bu doğrultuda devam ettiriyoruz. İlk olarak, Bursa Çimento Fabrikası’nda rüştünü ispatladığımız Netzsch Pamir Değirmen uygulaması enerji sarfiyatını ne kadar etkin azaltabildiğimizi göstermiştir. Yakın zamanda ise çimento sektöründe öncü firmalarımızdan birinde yüksek dayanımlı çimento hattında uygulamamız devreye alınacaktır. Çalışmalarımız sonucunda görülmüştür ki, karbon emisyon hesaplamasında kullanılan, faaliyet verisi (kWh/t) yani ton ürün başına enerji tüketimi azaltıldığı zaman karbon kaynaklı emisyon çıktımız azaltılmaktadır.

CO2 Emisyon = Faaliyet verisi (kWh/t) x Emisyon faktörü (0,459* ton CO2e/kWh)
*2019 Türkiye CO2 salım katsayısı

Sizce enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve gelecekte daha sürdürülebilir bir yapı kurulması için önümüzdeki dönemde hangi teknolojiler önek çıkacak?

Karbon yönetimi ve sürdürebilirlik için en stratejik konu olan enerji sarfiyatı gelecek yatırım ve teknolojiler için temel ögedir. Firmaların hazırlayacakları azaltım yol haritası, kurumsal karbon ayak izi, ürün karbon ayak izi gibi stratejik yönetim planları doğrudan enerji limitleri ile sınırlandırıldığı için yeni ve verimli teknolojiler ile ikame edilmesi önümüzdeki dönemde öngörülmektedir.

Ayrıca gelecek için görüşüm; katı yakıt kullanılmadan elde edilecek enerji türleri, mavi hidrojen üretimi ve minimum su/karbon ayak izi bazlı hammadde üretim metotlarının öne çıkacağı, tüm sanayi dallarını kapsayacak bir modernizasyona gidileceğidir. Sürdürülebilir bir yapıda sadece enerji kaynakları değil, su kaynaklarının da verimli kullanılması beraber düşünülmelidir. Kuru öğütme teknolojileri ile enerji sarfiyatının düşürmesinin yanı sıra su kullanılmadığı için bu teknolojiye entegre olacak susuz proseslerin (hammadde üretme, zenginleştirme prosesleri vb.) gelecekte önem kazanacağı düşüncesindeyim.

Sizin şirket olarak önümüzdeki yıllarda sunacağınız özel çözümler ve uygulamalar neler olacak?
Önümüzdeki yıllarda da bugün gerçekleştirdiğimiz enerji sarfiyatının düşürülmesi, kapasite artışı ve ürün-kalite artışı uygulamalarımızın artarak faaliyetlerimiz kapsamında kalacağını öngörmekteyiz. Bunun dışında Ar-Ge faaliyetlerimizle elde ettiğimiz know-how çalışmalarımızı gelecek dönemde endüstriyel uygulamalara döndürerek yeni özel çözümler sunacağız. Tabii ki hoş görürseniz, hazırlandığımız inovatif çözümlerimizi bir süre daha paylaşamayacağız. Sonuç olarak tüm kazanımlarımızı sektöre, insanlığa fayda sağlayacak ve herkesin ulaşılabilecek şekilde olması temel hedefimizdir.

Uluslararası faaliyetleriniz nelerdir? Türkiye’den yurt dışına ihraç ettiğiniz özel uygulama ve çözümler var mıdır?

Röportajınızda bahsettiğimiz bütün özel uygulama ve çözümleri yurtdışındaki farklı firmalar ile de yürütmekteyiz. Test sürecinde olduğumuz bu çalışmalar birden fazla ülkeyi kapsamaktadır. Türkiye merkezli olarak tüm dünyada alanında öncü olduğumuz bu konularımızda faaliyet yürütmeye devam etmekteyiz. Ayrıca Minerva Mühendislik, hali hazırda Avrupa Birliği’nin stratejik ortaklıklar proje çağrısından fon alan DIGIRESCUEME projesinin iştirakçi ortağıdır. Minerva Mühendislik olarak endüstriyel eğitime ve iş güvenliğine katkı sağlayan proje sonuçlarının etkisinin arttırılması ve yaygınlaştırılması konularında destek vermeye devam edeceğiz.