Çeyrek Asırdır Ülkemize Akredite Analiz Hizmetleri Sunan Standart Laboratuvarlar Ülkemiz Çimento Sektöründe De ASTM C150 Standardına Göre Akredite Analiz Hizmeti Veren Tek Laboratuvardır

Çeyrek Asırdır Ülkemize Akredite Analiz Hizmetleri Sunan Standart Laboratuvarlar Ülkemiz Çimento Sektöründe De ASTM C150 Standardına Göre Akredite Analiz Hizmeti Veren Tek Laboratuvardır

1995 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulan Standart Laboratuvarlar İşletmeciliği A.Ş. (S-Lab A.Ş.) Çimento, Uçucu kül ve Yapı Malzemeleri sektörüne Amerikan Standardı ASTM C150 kapsamında Türkiye’ de ilk ve tek laboratuvar olarak hizmet vermektedir.

Standart Laboratuvarlar A.Ş. Genel Müdürü Yeşim Armağan ARSLAN,  “Deneyimli ve konusunda uzman ekibimizle Çimento ve Yapı Malzemeleri sektörüne yönelik analiz hizmeti kapsamlarını sürekli genişletmekteyiz. Amacımız, müşterilerimizin faaliyet gösterdiği ülkelerin pazarlarında ellerinin daha güçlü olması ve daha rahat rekabet edebilmeleri için üzerimize düşeni yapmaktır.” şeklinde konuştu. 

TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) kapsamı dâhilinde yapılan çalışmaların bir kısmının aşağıda verilen raporda yer aldığını bildirdi.

Bunun yanısıra köklü bir geçmişe sahip olan Standart Laboratuvarlar,  katı yakıt, sıvı yakıt, atık yağ, jeolojik örnekler, maden cevherleri, metal alaşımlar, çimento ve yapı malzemeleri, uçucu kül (fly ash) testleri, yüksek fırın cürufu analizleri, agrega testleri, kimyasal gübreler, su ve atık su testleri, katı atık, toprak analizleri, iş hijyeni (İSG) ölçümleri ve testleri, emisyon & imisyon ölçümleri ve testleri gibi alanlarda da akredite hizmetler sunmaktadır. 

Sahip oldukları; 

• TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu), EN17025 akreditasyonu

• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, YETERLİLİK BELGESİ

• TSE (Türk Standartları Enstitüsü), Laboratuvar YETERLİLİK BELGESİ  

• İSGÜM (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı), YETERLİLİK BELGESİ,

gibi önemli belgelerle de ülkemizde konusunda öncü ve değerli bir MARKA haline gelmiştir.