ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNİN ÇEVRE AYAK İZİNİ İYİLEŞTİRME, EMİSYON AZALTMA TEKNOLOJİLERİ VE ATIK ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ KURAN: CTP EKİBİ

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNİN ÇEVRE AYAK İZİNİ İYİLEŞTİRME, EMİSYON AZALTMA TEKNOLOJİLERİ VE ATIK ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ KURAN: CTP EKİBİ

Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal), 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma girişimlerine bir yol haritası sunmaktadır. Bu amaçla, çimento gibi enerji tüketimi yoğun endüstrilerin modernizasyonu ve karbonsuz hale getirilmesi zorunludur.

Çimento üreticileri tesislerini nasıl modern ve karbonsuz hale getirebilir?
Baca emisyonları açısından, Mevcut En İyi Teknik (BAT), emisyonları ve çevre üzerindeki etkilerini önleme veya azaltma için referans olarak kullanılan resmî belgedir. Ancak, emisyon kontrol ekipmanlarının hepsi enerji tüketmektedir. Bazı durumlarda, üretim maliyetlerine büyük etkisi olmanın yanı sıra, Sera Gazı (GHG) (CO2) emisyonunu iyileştirmeye katkıda bulunabilir.

Atık Isı Geri Kazanım sistemi, Sera Gazı üretimi açısından çimento fabrikasının çevresel ayak izini dengeleyebilir ve ibreyi tekrar merkeze getirebilir.

CTP Ekibi ve CTN Grubu
CTP İtalya’da bulunan çevresel sistemler ve ısı geri kazanımı alanlarında 50 yıllık deneyime sahip bir mühendislik şirketidir. Filtreleme, Gaz Temizliği, Isı Eşanjörleri ve Atık Isı Geri Kazanımı alanlarında yenilikçi ürünlerle, CTP etkin çözümleri araştıran ve tüm süreç içinde her bir sistemin uygun kullanımı ve performansını garanti eden güvenilir bir Enerji Kimlik Belgeli (EPC) iş ortağıdır. Türkiye’de yerleşik 140 çalışanlı CTN Grubu, TUV tarafından onaylı en yüksek kalite standartlarında çalışan, ağır çelik işleri imalatında uzmandır. Kalifiye şantiye sorumlusu ekibi, EPC kontratlarını arayan en zorlu müşteriler için kadroyu tamamlamaktadır. Ağustos ayında, CTN Grubu, bir güneş enerjisi sistemi kurdurarak, 3949 ağacın kesilmesini önlemekte, 29 ton kömür kullanımından kurtulmakta ve CO2 emisyonunu 72,28 ton azaltmaktadır. CTP Team tesislerin modernizasyonu ve karbon salınımının en aza indirgenmesine yardımcı olmak için, toz partikül emisyonuna (ince toz zerrecikleri PM10, PM 2,5) odaklanmakta ve yüksek sıcaklık filtrelemesi, ESP (Enerji Tasarrufu Potansiyelli) filtresi için en son güçlükleri araştırmakta ve limitlerin üzerindeki kirletici emisyon seviyeli süreç olması halinde, DeNox ve DeSox sistemlerini çalışmaktadır.

Yukarıda söz edilen teknolojiler, egzoz gazı ile çevreye salınan kirleticilerin eksiksiz kontrolünü garanti edebilir. Ancak, emisyon kontrol ekipmanlarının hepsi kesinlikle enerji tüketmektedir.
Bazı durumlarda, yüksek azaltma tesiri üretim maliyetlerine büyük etki yapmanın yanı sıra, GHG (CO2) emisyonunu iyileştirmeye katkı yapabilir. Bir Atık Isı Geri Kazanım sisteminin kurulması, çimento fabrikasının çevresel ayak izini dengelemeye etkin katkıda bulunabilir.

Atık Isı Geri Kazanımı(WHR), endüstriyel süreçlerde ısı geri kazanımı ile elektrik üreten düşük karbonlu, çevre dostu ve kârlı bir sistemdir. Atık ısıdan enerji üretmede kullanılan en bilinir teknolojilerden biri, Organik Rankine Döngüsü (ORC) esasına dayanır.

ORC’ nin getirileri şunlardır:
- Enerjinin sürdürülebilirliği: Termal enerji dairesel bir enerji sistemine verilerek geri kazanılmakta ve elektriğe dönüştürülmektedir.
- Çevre dostu: Su gibi, doğal kaynakları kullanmaz.
- Düşük emisyon: WHR sistemi ile üretilen enerji, diğer enerji sistemleri ile normal olarak üretilen CO2 emisyonunu azaltır.
- Elektrik şebekesinden bağımsız: Öngörülemeyen kesintilerdenkorunmayı sağlar.
- Dahili enerji üretimi, elektrik faturalarını azaltır.

Sürdürülebilir geleceğe doğru büyük bir adım
Atık ısı geri kazanımı teknolojisi ile bir arada emisyon kontrol sistemi, tesisin enerji verimliliğini artırırken, bacadaki emisyon seviyesinin kontrol altında tutulmasına olanak sağlar. Dahili enerji
üretimini azaltarak, elektrik faturalarından tasarruf sağlar.

Geçen yıl CTP ve CTN, Türkiye’de Sönmez ve Çimko Narlı tesislerinde iki ayrı Atık Isı Geri Kazanım sisteminin başarıyla kurulmasın da işbirliği yapmıştır. CTP tarafından tasarlanan atık ısı geri kazanımı kazanı, klinker soğutucusundan (Çimko Narlı’da) hem de fırın ön ısıtıcısından (Sönmez Çimento) atık ısıyı alır. Organik Rankine Döngüsüne dayanan WHR, çevreye saygılı temiz enerji üretir: Dahili enerji üretim sistemi, kıymetli bir doğal kaynak olan suyu kullanmadan çalışır ve her yıl binlerce tonluk CO2 emisyonunu azaltır.

Yakın zamanda CTP ve CTN Portekiz Outão Çimento fabrikasında kurulacak Atık Isı Geri Kazanım sistemleri için iş ortaklığı yapacaklar. Proje, atık ısı geri kazanımı ile Portekiz’de yer alan SECIL Şirketi’nin üretim hattı yanına monte edeceği mevcut 4000 TPD 9 numaralı çimento ünitesinin fırın ön ısıtıcısı ve klinker soğutucusu ile yeni bir güneş enerjisi santrali olmak üzere üç farklı kaynaktan elektrik üretimi için çift aşamalı (termal yağ + organik) bir sistemi besleyecek son derece özel bir çözüm sunmak üzere birçok inovasyondan oluşmaktadır.

İki farklı yenilebilir enerji kaynağı bir arada
Portekiz projesinin asıl güçlüğü, iki yenilenebilir enerji kaynağı olan atık ısı ve güneş enerjisinin, Portekiz Outão Çimento fabrikasında dahili tüketimin bir kısmını karşılamak için gerekli elektriği üretmek amacıyla bir arada kullanılacak olmasıdır.

Otomasyon ve Endüstri 4.0
Sistemi çalıştırmak için fiziki takip gereklidir. Kurulacak atık ısı geri kazanım sistemi, uzaktan izleme sistemi ve Endüstri 4.0 ile donatılmış olup, tam otomatik bir teknolojiye sahiptir.

CTP, giderek akıllı ve dijital (IoT = Nesnelerin İnterneti) hale gelen, WHR dahil olmak üzere endüstriyel süreçleri izleyebilen, çalışma koşullarına göre değişiklikleri önleyen ve kontrol stratejisi uyarlayabilen uygulamalara inanmaktadır. Halen, giderek artan sayıda birçok müşteri harici değişimlere uyum sağlayabilen ve bunlardan zarar görmeyen akıllı ve dijital sistemleri seçmektedir.