“KILNSCAN” AYRICALIKLI TERMAL İZLEME

“KILNSCAN” AYRICALIKLI TERMAL İZLEME

Ağır sanayi için termografi ekipmanları alanında öncü bir firma olan HGH tarafından üretilen KILNSCAN tarayıcı, konfigürasyonu ne olursa olsun tüm döner fırınlarda en küçük tuğla hasarını dahi tespit etmeye olanak veren, en iyi çözünürlüğü, esnekliği ve doğruluğu sunuyor.

Tarayıcılar, uzun süredir döner fırın operatörleri tarafından bilinen araçlardır. Manto sıcaklığının takibi, aşırı sıcak noktaların gerçek zamanlı uyarılarının sağlanması, fırın içindeki kesek durumu gibi pek çok önemli bilgiyi sağladıkları için tarayıcıların kullanımı pek çok endüstride standart hale gelmiştir.

Aşırı termal çarpılma neden döner fırınlar için bir sorundur?
Termal çarpılma, fırın mantosunun yüzeyi boyunca meydana gelebilen termal farklılıklar sebebiyle ortaya çıkan şekil bozukluğu eğilimidir. Fırının dönüşü ve yükü ile birleştiğinde, bu eğilim fırın boyunca periyodik esnemelere ve kuvvetlere neden olur. Bu durum ünitenin uzun vadeli güvenilirliğinin azalmasına, röleler ve ringler üzerinde yük dalgalanmalarına, ringlerde çarpılmalara, lokal ovalleşmeye bağlı olarak o bölgedeki refrakterlere aşırı yük binmesi sonucu refrakter ömrünün azalmasına, periyodik değişen streslere bağlı olarak tahrik grubuna aşırı yük binmesine ve uzun vadede manto üzerindekalıcı hasarlar ve şekil bozuklukları oluşmasına sebep olabilir.

KILNSCAN nasıl çözüm üretir?
KILNSCAN tarayıcılar çok hassas ölçümler yaparak bilgi toplar ve bu sayede mantonun her noktasındaki sıcaklığı ve dolayısıyla termal farklılıkları tam olarak bilmeyi mümkün kılar.

Bu, HGH’ye özel “TERMAL ÇARPILMA İZLEME” algoritmasının manto ekseninin bükülme eğilimi hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlamasına olanak tanır; fırın ekseninin hareketli bir görünümü, mantonun yanal hareketinin potansiyel büyüklüğünü gösteren bir grafikle birlikte operatöre sunulur.

Bu özelliğin faydaları, refrakter ve proses izlemenin ötesine geçerek manto ve ilgili altyapılarda oluşabilecek uzun vadeli hasarları önlemek için kısa vadeli eylemler gerçekleştirilmesine olanak tanır.