LİDERLER NEDEN KOÇLUK ALMALI?

LİDERLER NEDEN KOÇLUK ALMALI?

Kıymet Sağlık EROZ

“Önce kendini yönet, ardından dünyayı yönetecek gücü bulacaksın.”
 Platon

Sistemlerin yaşayabilmesi, değişime adapte olabilmesi ile mümkündür. Bir sistem içerisinde liderin de kendini her bakımdan geliştirmesi ve dönüştürmesi sistemin daha sağlıklı ve güçlü olarak varolmasına büyük katkı sağlar. Bu noktada liderlerin gelişimlerine katkı sağlayacak en keyifli yolcukluklardan biri de “Yönetici Koçluğu”dur.

John Whitmore, “Koçluk kişilerin kendi performanslarını maksimize edecek potansiyel kilidinin açılmasıdır. Koçluk, kişilere öğretmekten ziyade kişilerin öğrenmelerine yardımcı olur. Bizler meşe palamudu gibiyiz, büyük bir meşe ağacı olma potansiyeline sahip meşe palamutları. Bizler ilerlemek için beslenmeye, cesaretlenmeye ve aydınlanmaya ihtiyaç duyarız, fakat meşe ağaçları zaten kendi içinde buna sahiptir.” der.

Koçluk perspektifi, bireyleri ve organizasyonları çevikleştirir, liderlerin potansiyellerini ortaya çıkarır ve bilinçli oldukları alanları büyüterek vizyoner bir bakış açısı sağlar. Aslında yaşamı değiştiren şey, yanıtlar değildir, kendine sorduğun güçlü sorulardır. Koçluk alan lider, kendine yöneltilen güçlü sorularla mevcut durum ile olmayı istediği durum arasındaki farkı net analiz ederek kendisini durduran ve motive eden alanlarla ilgili farkındalık düzeyini artırır. Farkındalık, kalıcı davranış değişikliği yaratarak kişiyi harekete geçirir ve her koçluk gibi yönetici koçluğu da bu farkındalık yaratma temelinde ilerler.

Günümüzde artık iş dünyasındaki birçok lider, yaşamlarına profesyonel koçları dahil ederek bugünden yarına yollarına çıkan fırsat ve zorluklardan fayda ve kazanç sağlama yönünde bakış açısı geliştirir.

Yönetici koçluğunda temel amaç, liderlerin hem bireysel hem de kurumsal performansını odağa alarak kurumsal hedeflerine ulaşması ve gerçekleştirmesi için yeteneklerini geliştirmektir. Başarıyı kurumsal hayatta bir öncelik haline getiren liderin, insan geliştirme kabiliyetinin artmasına fayda sağlar. Bunun sonucunda dinlenmek ve dinlemek, anlaşılmak ve anlamak, karar almak ve karar aldırmak noktası, fark yaratan liderler için kurumlarda önemli bir ayrım oluşturur.

Beceri ve yeteneklerin artmasında, performansın yükseltilmesinde ve gelişimsel alanlarda yapılan yönetici koçluğu, liderlerin daha iyi bir iş-yaşam dengesi yakalayarak, düşünce kalitesinin ve duygusal zekâsının yükseltilmesinde yeni perspektifler kazanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış ayrıntılı ve bireyselleştirilmiş bir süreçtir.

Yönetici koçluğu nasıl bir süreçle ilerliyor?
Kimya görüşmesi dediğimiz ilk görüşme sonrası kaç seans çalışmamız gerektiğini, seanslarımızda neleri görüşeceğimizi, hangi yöntemlerin kullanılacağını paylaşıyoruz ve size özel bir program hazırlıyoruz. Seanslarımız 50 dakika sürüyor. Vizyon, değer ve hedeflerden başlayarak koçluk sürecini devam ettiriyoruz. Seans içerisinde gelişim alanları ile ilgili değelendirmeler yapıyoruz. Birçok farklı teknikten ihtiyacınız olanları kullanarak koçlukta maksimum fayda yaratmayı hedefliyoruz. Her seans sonrasında farkındalıklarınızı, ortaya çıkan inanç sistemlerini, yaklaşımları, kararları ve bundan sonra yaşamınızda oluşturacağınız temel davranış biçimlerini görüşüyor, uzun ve kısa vadeli hedeflerinize göre aksiyon planlarınızla görüşmelerimizi sonlandırıyoruz.

Öneri
Liderlik gelişimi ile ilgili benim de faydalanmış olduğum aşağıdaki kaynaklara göz atabilirsiniz:
• Liderlik Ve Bir Dakika Yöneticisi – Ken Blanchard, PH. D
• İş Hayatında Zihin Oyunları – W.Timoty Gallwey
• Peter Drucker’in En Önemli Beş Sorusu(Bugünün Liderleri İçin Sürdürülebilir Liderlik)