Martin Engineering, Destek Programları Kapsamında Çalışanlarıyla İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları (İMES) Sanayi Sitesi’nde Temizlik Çalışmaları Başlattı

Martin Engineering, Destek Programları Kapsamında Çalışanlarıyla İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları (İMES) Sanayi Sitesi’nde Temizlik Çalışmaları Başlattı

Dökme malzeme işleme sorunlarının çözüm sağlayıcısı ve sektörün de küresel lideri olan Martin Engineering, 75. yıl kutlamaları kapsamında, çalışanlarını mesai saatleri içinde bulundukları bölgenin yerel toplulukları için gönüllü olarak çalışmaya teşvik eden yeni bir destek programı hazırlayarak, İstanbul’da sanayi bölgesinde temizlik çalışmalarına başladı. Martin Engineering 15 kişilik çalışan kadrosu ve çalışanlarının çocuklarıyla birlikte yaptıkları çevre temizliğini 5 Km’lik bir yolda her birinin 3’er saatini destek programına ayırmaları ile toplamda 45 saatte tamamladı. Otuz büyük çöp torbası içine toplanan çöpler, belediye çöp arabasına teslim edildi. Dünyaya karşı sorumluluklarından birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan çalışanlar, çevreye katkı sağlamanın değerinin ölçülemeyecek kadar büyük olduğunu ifade etti.

1944 yılında endüstriyel güvenliği ve üretim verimini arttırmak için ortaya atılan basit bir çözüm üzerine kurulan şirket, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan (EMEAI) bölgesindeki çalışanlar için, ‘Toplulukların Kalkınmasına Destek’ girişimini başlattı. Şirketin ‘ailelerin refahı ve toplumların kalkınması için mükemmelliğin fitilini ateşleme’ vizyonunu yansıtan bu program, her çalışanına bir günlük mesaiye eş değer zamanı, bireysel olarak veya ekip halinde, yerelde iyi bir amaca hizmet eden gönüllü faaliyetlere ayırma fırsatı tanıyor.

Bu kapsamda, kan bağışında bulunmak, çevre temizliğine katılmak, kamuya ait yapıların onarımına katkı sağlamak, ortak kullanıma açık bir duyu bahçesi kurmak, sosyal ve dayanışma örgütlerine dahil olmak, danışmanlık ve rehberlik sağlamak gibi bir topluluğun ağırlıklı olarak eğitim, sağlık, kültür, sanat ve çevresel konularda fayda yaratabileceği faaliyetler yer alabiliyor. Hedef 2019 yılının sonuna kadar, tüm EMEAI bölgesine 750 saat destek sağlamak.