SEZA ÇİMENTO’YA ÇOK YAKIN BİR BÖLGEDE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

SEZA ÇİMENTO’YA ÇOK YAKIN BİR BÖLGEDE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Ahmet Tursun
Seza Çimento Fabrika Müdürü

Çimento fabrikalarının çevreye olan etkilerinin azaltılması konusundaki teknolojiler her geçen gün artıyor. Sizce karbon nötr fabrikalar çimento sektörünün geleceğini nasıl etkileyecek?
Çimento üretimi esnasında bacadan salınan gazlar, teknolojiden yararlanılmadığı takdirde çevreye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verebiliyor. Bu nedenle hem dünyada hem de ülkemizde çimento sektöründe faaliyet gösteren tüm oyuncuların çevreye duyarlı fabrikalarda üretim yapmaları büyük önem taşıyor.

Bu süreçte işletmelerin özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında en geç 2023 yılına kadar uygulamaya alınması beklenen Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne adapte olması gerekiyor. Bu düzenleme büyük ölçekli işletmelerden bu işletmelerin tedarikçisi olan küçük ölçekli işletmelere kadar sektörün tüm paydaşlarını etkileyecek. Düzenlemeyle ilgili tüm detaylar kesinlik kazanmadı ancak bu konuya duyarlı olan işletmeler şimdiden dönüşüme ayak uydurmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan Çin, bu yılın başında büyük enerji işletmeleri için ilk defa kirlilik sınırları koyulmasına izin veren kuralları yayımladı. Buna göre firmalar, daha düşük karbon ayak izine sahip diğer firmalardan kirletme hakkını satın alabilecek ancak bunları üretmek daha maliyetli hale gelecek. Böylece genel emisyonların azaltılması bekleniyor. Dolayısıyla biz de Türk çimento sektörü olarak hepsine hazırlıklı olmalıyız.

Siz şirket olarak çevre konusunda nasıl bir duyarlılık gösteriyorsunuz? Bu alanda izlediğiniz strateji ve çalışmalar nelerdir?
Çevreye duyarlı bir çimento fabrikası kurmak oldukça büyük bir yatırım gerektiriyor. Ancak bu yatırımlar uzun vadede hem ciddi bir verimlilik hem de çevresel ve dolayısıyla sosyal bir fayda sağlıyor. Biz de bu bilinçle ilave maliyetler getirmesine rağmen sektörde var olan çevre bilincini biraz daha üst seviyelere çıkarmak için bazı yatırımlar yaptık.

Şu an hem ülkemiz hem de AB ülkeleri için belirlenmiş yasal sınırların çok altında toz emisyon değerleriyle üretim yapıyoruz. Fabrikamızda ara üniteler de dahil olmak üzere tüm ünitelerde torba filtre sistemi kullanıyoruz.Bu sistem sayesinde tesisimizin çevreye toz salınımı son derece düşük. Ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenmiş toz partikül salınımı limit değerlerinin oldukça altında bir seviyedeyiz. Baca gazını geri dönüşümde kullanıyoruz. Proseslerimiz tamamı Avrupa menşelidir. RoboLab, Scada ve Expert sistemi ile enerji verimliliği yüksek, kalori değerleri ve standart sapması düşük, sürdürülebilir kalitesi olan çevre dostu bir fabrikada üretim gerçekleştiriyoruz.

Bununla birlikte Seza Çimento’ya çok yakın bir bölgede güneş enerjisi santrali kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenebilir enerji olmasından dolayı karbon salınımını azaltacak çevre dostu bir teknoloji. Santrali öncelikle fabrikamızın elektrik tüketimini karşılamak için kuruyoruz. İlk etapta fabrikanın tüm elektrik harcamasının yüzde 30’unu karşılayacak bir kurulu güce sahip olacağız. Bunu sadece bir yatırım değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projemiz olarak da görüyoruz. Zamanla bu alandaki yatırımlarımızı daha da artıracağız. Böylece ülkemizin enerji ithalatı faturasını azaltmaya da katkı sunmayı hedefliyoruz.