BEUMER Group, alternatif yakıtların idaresiyle ilgili olarak özel tek kaynaklı çözümler sunmaktadır

BEUMER Group, alternatif yakıtların idaresiyle ilgili olarak özel tek kaynaklı çözümler sunmaktadır

Çimento üreticileri alternatif yakıtlarla alakalı katı çevre yönetmelikleriyle karşı karşıya. Kalsinatörleri ve ana brülörleri bu sayede verimli ve sürdürülebilir şekilde ateşleyebiliyorlar. BEUMER Group farklı bileşimlere sahip malzemeleri taşımak, depolamak ve sisteme beslemek için tek kaynaklı çözümler geliştirmektedir. Sistemler diğer tüm unsurların yanında genel anlamda özel olarak geliştirilmiş bağımsız bileşenlerden oluşmaktadır.

Dünya çapında en yaygın kullanılan yapı malzemesi çimentodur ve sürekli bir büyüme sergilemektedir. Ancak üreticiler hava kirliliğini kontrol altına alabilmek için hiç olmadığı kadar katı çevre yönetmeliklerine uymak zorundalar. Çimento üretiminden kaynaklanan emisyonları miktarı  kullanılan proseslere bağlı olarak bir ton çimento başına 0,6 ila 0,99 t CO2 arasındadır. Bu sektörde üretilen CO2 emisyonlarının genel küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde yedisi ila sekizine karşılık geldiği tahmin edilmektedir. Sera gazı emisyonlarının ve üretim maliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde azaltılmasına yönelik bir yaklaşım alternatif yakıtların kullanımını arttırma yönündedir.

Kömür ve gaz yerine atık yağ ya da solventler gibi sıvı malzemeler ve aynı zamanda katımalzemeler de kullanılır. Bunların çoğunluğu plastik, kağıt, kompozit malzeme ya da tekstil karışımları gibi evsel ve endüstriyel atıklar olmakla birlikte bunların arasında tahta peletler de yer almaktadır. Bütün  halde ya da kıyılmış atık araç lastiklerinin kullanımı da olumlu karşılanmaktadır. Atık lastiklerden elde edilen kauçuğun kalorifik değeri taş kömüründen elde edilen ile kıyaslanabilir nitelikte olup lastiğin takviyesinde bulunan demir mineralojik açıdan çimentonun bünyesine katılabilir. Bu sayede demir içeren düzeltici maddelerin ilavesi asgari düzeye indirilir. Alternatif yakıtlara büyük miktarlar halinde ve düşük maliyetlerle ulaşılabilir; ve bunlar çimento fabrikalarındaki döner fırınlarda güvenli bir yüksek sıcaklık prosesi uygulanarak tamamen bertaraf edilebilirler. Bu sayede bu malzemelerin atık toplama sahalarına aktarılması ya da başka şekillerde bertaraf edilmesi gerekmez.

Farklı malzemeler farklı kalorifik değerlere sahip olduğu için her türlü evsel atığın fırında gerçekleştirilen yakma prosesine kolaylıkla beslenebilmesi mümkün değildir. Özellikle Avrupa’daki ülkeler gibi atık ayrıştırmanın gelişmediği ülkelerde büyük bir güçlük söz konusudur. Alternatif yakıtların nelerden meydana geldiği ve sıklıkla nasıl kullanıldıkları da bunların belirli bir bölgede bulunabilirliğine ve özellikle de ekonomik unsurlara bağlıdır. Ayrıca,malzemelerin saptanan kalite gerekliliklerini de karşılamaları gerekmektedir. Örneğin bazı operatörler, yalnızca tanımlanmış bir asgari kalorifik değere sahip ve ağır metal içeriği düşük olan işlenmiş atıkları kullanır. Bu bağlamda, alternatif yakıt çoğunlukla yalnızca belirlenmiş bir parçacık boyutuna ve belirlenmiş bir yoğunluğa sahip olabilmektedir. Nem içeriği de bir diğer önemli husustur.

Teslim almadan sisteme besleme prosesine

BEUMER Group bir sistem sağlayıcısı olarak teslimat aracının boşaltılmasından katı alternatif yakıtların depolanmasına, tartılmasına, aktarılmasına ve kontrollü beslenmesine kadar tüm malzeme akış zinciri için özel olarak tasarlanmış çözümler geliştirmektedir. BEUMER Group ayrıca beslemeyi kontrol edebilen, ayrıştırabilen, büyük ve ağır lastikleri döner fırının girişine iletebilen tam otomatik sistemler de sağlamaktadır. BEUMER Group intralojistik çözümleri sayesinde tesislerinin sürdürülebilir ve uygun maliyetli yöntemlerle modernize edilmesi konusunda çimento üreticilerini desteklemektedir. Merkezi Çek Cumhuriyeti’nde bulunan BEUMER Group’un Satış Müdürü (CSO) Jan Tuma, “Teknik bilgi ve özel üretim sistemlerimiz müşterilerimizin süreçlerini optimize etmemize izin veriyor” ifadesini kullanıyor. Kullanıcı her şeye tek bir kaynaktan ulaştığı için kendisine tahsis edilmiş bir iletişim sorumlusuyla muhatap olur. Uzmanlar, alternatif yakıtlarla gerçekleştirilen idareye yönelik kapsamlı bir güvenilir sistemler yelpazesine ilave olarak vinç holleri ve çelik yapılar da dahil olmak üzere lojistik planlaması ve özelleştirilmiş taşıma ve depolama çözümleri üzerine de odaklanıyor.

Net benzersiz özellik

Jan Tuma “Malzeme akış zinciri BG OptiSeries çözümümüzün tekil bileşenleri ile uygulanıyor” ifadesini kullanıyor. “Bu farklı sistemleri şirketimiz bünyesinde geliştirdik- bu, piyasa açısından net ve benzersiz bir özellik.” Sistemler günlük operasyonda işlevselliğe ve performansa yönelik gerekliliklerin karşılanması için tasarlandı.

Fırında yakma için hazırlanan malzemenin beslemesi çoğunlukla, hareketli zemine sahip treylerler aracılığıyla sağlanır. Hidrolik kontrollü hareketli zemin, yükün taşıma sistemi üzerinde dışarı doğru taşınmasını sağlar. Jan Tuma bunu “Temin edilen tüm taşıma sistemleri ve beraberindeki donanım sabit yakıt beslemesini sağlamak için dişli sistemleri gibi birbirine geçmiş yapıdadır,” diyerek açıklıyor. “Bu bağlamda müşterilerimiz için BG OptiBulk boşaltma istasyonumuzu kurabiliriz.” Bu sistem idaresi zor olan homojen olmayan yapıdaki malzemelere uygundur. Böylesi malzemeler düşük kütle yoğunluğuna, yüksek nem oranına ve büyük tane boyutuna sahiptir. Bu sistem patlayıcı maddelere de uygundur. Zaman zaman kullanılan damperli sistemler ve hareketli zemin treylerlerine ek olarak kamyonların boşaltılması da hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Sistem bir zincir bantlı konveyör ve yan çelik duvarlardan meydana gelmektedir.

Kamyonların ve hareketli zemin treylerinin boşaltılması konusunda BG OptiDock başka bir olanak
daha sağlar. Bu istasyon alternatif yakıtlar ya da biyokütle gibi homojen olmayan malzemelere de
uygundur. BG OptiDock bir alıcı kutusu ve vidalı bir zeminden meydana gelmektedir. Hareketli zemin treylerinden ve kamyondan gelen hammaddelerin ve alternatif yakıtların besleme sistemi üzerine sevk edilmesine kılavuzluk sağlar. Alıcı kutusu lastik conta ile ve araç bulunmadığı durumlarda gerekirse hidrolik pompa ile donatılır. Yarı-treylerin sürekli olarak boşaltılmasına izin verir.

Boşaltma istasyonundan gelen malzeme bağlı tampon kovası ile BG OptiFeed kantarlı helezon
besleyiciye dökülür. Jan Tuma sözlerine şöyle devam ediyor “Kantar hücreli bu helezon konveyör
birbirinden oldukça farklı malzemelere uygundur  bu sayede sürekli olarak alternatif yakıt ya da hammadde beslemesi için ideal bir seçenek haline gelir.” Helezon konveyörlerin pozisyonu kantar hücrelerin üzerinde olduğu için çıkarılan malzeme miktarı sürekli olarak izlenebilir. Jan Tuma sistemi şu şekilde açıklıyor: “Regülasyon oranı azami 1:10’dur ve azami besleme doğruluğu ise yüzde bir ila iki oranındadır.” Ayrıca, tamamen kapalı kantarlı helezon besleyici toza karşı korumalıdır.

BEUMER Group aynı zamanda BG OptiFeed Duo sistemini de sunmaktadır. Söz gelimi ön ısıtıcı kulesinin iki girişi olduğunda, bu çözüm dökme malzemenin tek bir proses içinde iki ayrık besleme noktasına sürekli olarak beslenebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Malzeme daha sonra bir tampon
kovası içinde depolanır ve iki adet tek helezonlu konveyörler ya da tek bir çift helezonlu konveyör tarafından alınır.

Boru şekilli ya da U-şekilli konveyör teknolojisi

BEUMER uzmanları alternatif yakıtları kalsinatöre ve ana brülöre taşımak için uygulamaya bağlı olarak, söz gelimi Boru Konveyörleri gibi öğeler içeren farklı mekanik konveyör sistemi türevlerini değerlendirir. Jan Tuma sözlerine şu şekilde devam ediyor “Bu konveyör teknolojisi yalnızca çevre dostu olmakla kalmayıp bakım gereksinimi de azaltıyor. Kapalı yapıdaki konstrüksiyonu aynı zamanda çevreyi de malzeme saçılmalarına ve emisyonlara karşı güvenli bir şekilde koruyor. Bunun bir diğer avantajı da işleyen hatta toz birikmesinin bertaraf edilmesidir.” Dönüşleri kolay yapabilme kabiliyeti sayesinde diğer bantlı konveyörlere kıyasla çok daha az transfer kulesine gereksinim duyar ve sistemin bireysel rotalara göre özelleştirilmesi mümkün olur. Jan Tuma “Örneğin, gerekmesi halinde konveyörü bir konveyör sıyırıcı ya da toz giderme filtresi ile teçhiz edebiliyoruz.” diyerek sözlerine devam ediyor.

Bir diğer verimli seçenek de U-şekilli konveyördür. Entegrasyonu basit bir şekilde yapılabilir ve uzun mesafeler ve engebeli zeminlerin yanı sıra yatay ve dikey dönüşler için de uygundur. Boru  Konveyöründe söz konusu olduğu gibi taşınan malzeme rüzgar, yağmur ya da kar gibi dış etkenler ve çevresel koşullardan kaynaklanan malzeme kayıplarına karşı korunur. Bu konveyör çözümü hem kaba hem de çok ince malzemelere uygundur.

Jan Tuma çözümün özelliklerini açıklarken şu ifadeleri kullanıyor “U-şekilli konveyör, besleme noktasının bulunduğu yerde aynı konvansiyonel oluklu bantlı konveyörler gibi açıktır,” ve sözlerine şu şekilde devam ediyor “Özel bir avara kasnak konfigürasyonu sayesinde banda U şeklilde verilebiliyor.” Taşınan malzeme bu yöntemle boşaltma istasyonuna ulaşıyor. Şekil oluşturulurken kullanılana benzer bir avara kasnak konfigürasyonu bandın açılması için de kullanılıyor.

Kalsinatöre ulaşan hava sızıntısını azaltır

Konveyör elemanları malzemeyi BG OptiLock konstrüksiyon serisinin helezon boşaltma konveyörlerine yönlendirir. Bu sistem çözümünün hava kilidi yanma prosesini hava sızıntısına
karşı korur, yani, yakıt beraberinde dışarıdan ilave ve kontrolsüz bir hava girişi olmasına karşı koruma sağlar. BG OptiLock aynı zamanda yük hücreleri ile donatılmış olup dökme malzemeyi sürekli olarak kalsinatörü besleyen bir helezon konveyöre aktarır. Helezon boşaltma konveyörünün
hızı tüm sistemin gösterilen ağırlığı ve konteyner içindeki gerçek malzeme hacmi sabit kalacak şekilde kontrol edilir. Jan Tuma, “Malzeme alev alabildiği için tüm sistemler ATEX direktiflerine göre işletiliyor.” diyor.

Tek kaynaktan çözüm sağlayan bir tedarikçi olan BEUMER Group alternatif yakıtların idaresi konusunda üstün kabiliyete sahiptir ve çimento fabrikası sahiplerine çok kısa bir sürede verimli bir şekilde destek sağlayabilir. Tüm bileşenler birbirini bütünler niteliktedir ve alternatif yakıtlarla birlikte kesintisiz ve ekonomik bir besleme sağlamaktadır.