BEUMER GROUP, UZUN MESAFE KONVEYÖRLERİNDE VERİMLİ BANT DEĞİŞTİRME PROSESİNE GÜVENİYOR: MAKSİMUM ERİŞEBİLİRLİK İÇİN

BEUMER GROUP, UZUN MESAFE KONVEYÖRLERİNDE VERİMLİ BANT DEĞİŞTİRME PROSESİNE GÜVENİYOR: MAKSİMUM ERİŞEBİLİRLİK İÇİN

BEUMER Group, kireçtaşını taş ocağından preblending ünitesine taşımak için Tayland’ın önde gelen çimento üreticilerinden birine çok sayıda bantlı konveyörden meydana gelen kompleks bir sistem tedarik etti. Yaklaşık dört yıl sonra, 3.5 kilometreye yakın uzunluktaki uzun mesafe konveyörün bandının hızlı ve verimli şekilde değiştirilmesi gerekti. İşletmenin uzun süre durmasına yol açacak şekilde bant kısımlarının tek tek değiştirilmesi yerine, BEUMER Group yeni bandın sisteme eklenmesine ve eski bandın tek seferde çıkarılmasına izin veren bir prosese güvendi. Bu, müşteri için çok büyük zaman tasarrufu sağlıyor ve planlanmamış sistem arızalarının önüne geçiyor.

TPI Polene Public Company Ltd. dahil, birçok inşaat malzemesi üreticisi için hedefler, önde gelen çimento üreticileri ile rekabet edebilmek ve kendilerine karlı inşaat projelerinde yer bulabilmektir. Bu bağlamda, Tayland’daki üçüncü en büyük çimento üreticisinin, güvenilir bir şekilde çalışan ve pazarın artan gereksinimlerine uyarlanabilen sistemlere ihtiyacı var. BEUMER Group taşıma ve yükleme teknolojisi proje yöneticisi Alexander Unruh, “TPI, 2013 yılında bizi kireç taşını taş ocağından preblending ünitesine taşımak için karmaşık bir taşıma sistemini kurmakla görevlendirdi” diyor.

BEUMER ekibi birçok bantlı konveyörden meydana gelen, ekonomik olarak eksiksiz bir sistem tasarladı. Ek olarak, sistem sağlayıcısı bir sistem kontrolü (PLC), transfer istasyonları ve filtre sistemlerinin yanı sıra yabancı madde ayırıcıları tedarik etti. Sistem, saatte 2.200 ton taşıma kapasitesi için boyutlandırılmıştır. Kireçtaşı taşıma sisteminin kalbi, rejeneratif modda çalışan ve ardından yatay dönüşlere sahip bir bant konveyörü takip eden aşağıya doğru giden iki bantlı konveyörden oluşur. Unruh, “Malzeme, kırıcı boşaltma konveyöründen ilk iki bantlı konveyöre taşınır,” diye açıklıyor. “Daha sonra, taşınan malzeme bir hızlandırma bantlı konveyörü vasıtasıyla saniyede dört metre hızla, 3.464 metre merkez mesafeli bir uzun mesafe konveyörüne aktarılıyor. Konveyör dikey ve yatay dönüşlere sahiptir ve saniyede 4,5 metre hıza ulaşır. Takip eden üç konveyör, malzemeyi preblending ünitesine taşır.

Malzemeyi preblending yatağından almak ve farin değirmenlerinin birincil bunkerine beslemek için BEUMER Group, toplam uzunluğu 989 metre olan başka bantlı taşıma sistemleri tedarik etti. BEUMER ekibi, tüm konveyörleri yalnızca on bir ayda inşa edip kurabildi. Üç aylık devreye alma aşamasını performans testleri izledi. Sonunda sistem sağlayıcı, tüm sistemi müşteriye teslim etti. Unruh, “Bu 2015 yılındaydı, ancak proje BEUMER Group için henüz tamamlanmamıştı” diye vurguluyor.

 

Sürekli sorunsuz bir operasyon
BEUMER teknisyenleri sadece kurulum ve devreye alma aşamalarına katılmakla ve bunları denetlemekle kalmadı. Tedariğin standart kapsamı işletme ve bakım personelinin yoğun eğitimini de içeriyordu. Bu görevler, kapsamlı BEUMER müşteri destek ekibi tarafından yerine getirilir. Bugün tüm dünyada 1000’den fazla çalışan bu iş segmenti için çalışıyor. BEUMER uzmanı Unruh “müşterilerimizi ilk proje toplantısından sistemin çalıştırılmasına kadar destekleriz, fakat aynı zamanda uzun vadede sistemin güvenli şekilde çalıştığından da emin oluruz” diyor. Dört yıllık kesintisiz çalışmadan sonra, bandın yıpranma durumuna bağlı olarak arıza riski artmıştır.

Geleneksel bant değişim yöntemi, servis teknisyenlerinin her bir bant bölümünü ayrı ayrı değiştirmesi suretiyle bandın ikame edilmesi anlamına gelir. Bandın sargı kangalına bağlı olarak bu, sekiz ila onsekiz arasinda bant bölümü anlamına gelebilir. Unruh, “Elbette çalışanlar bu işi tek seferde yaparsa bu çok zaman alıcı olur” diyor. Bu süre zarfında tüm sistem durdurulur. Bu nedenle, çimento üreticisi, çalışma akışını mümkün olduğunca az etkileyecek şekilde kesinti sürelerini ayarlamayı sağlayarak tekli bant bölümlerini kademeli olarak değiştirmeyi önerdi. Bununla birlikte, konveyörün toplam duruş süresi hala çok yüksek olacak ve bir arıza riski devam edecektir. Unruh, “Bu uzunluktaki bir konveyörde bant değişikliği her zaman kritiktir” diye ifade ediyor.

Sadece tek seferde bant değişimi
Kesinti süresini minimumda tutmak için BEUMER teknisyenleri, bandın tamamını bir defada değiştirmelerine izin veren yeni bir konsept önerdiler. “Bu işlem sırasında, tek bantlı bobinler, taşıma sisteminin yanında uzun bir bant oluşturmak için birleştirilir ve daha sonra eski banda bağlanır” diye açıklıyor Unruh. “Eski bant çıkarılırken aynı anda mevcut tahrik teknolojisi ve diğer yardımcı araçlar yeni bandı sisteme yerleştirmek için kullanılır”.

BEUMER teknisyenleri, yeni banta uygun bir yer bulmak için önceden konveyörü inceledi. Konumun doğrudan sistem üzerinde olması, kolayca erişilebilir olması ve çalışanların bandı hazırlamak için yeterli alana sahip olması önemlidir, çünkü bant uçlarının bağlantısı genellikle bunların vulkanizasyonunu ifade eder. Bu, hazırlık için olduğu kadar gerekli malzemeler için de yer gerektirir. Unruh, “Bant bölümleri dışarıda depolandı ve özel bir filmle UV ışınlarına karşı korundu. Bant bağlantıları klimalı bir çadırda yapıldı” diyor. “Neden klimalı?”. “Vulkanizasyon, arazinin doğası gibi çevresel koşullar tarafından, ama hepsinden önemlisi hava koşulları nedeniyle daha zor hale gelebilir. Kar, don ve buz veya yağmur, çalışanların ara vermek zorunda kalması anlamına gelebilir çünkü süreç yalnızca çok fazla ısı değil, aynı zamanda zaman gerektirir. Örneğin Hindistan’da Muson döneminde bir bant değişikliği planlamazdım”.

Hazırlıklara ve kompleks deneyimlerine dayanarak, BEUMER ekibi bant değişimi sırasında toplam kesinti süresini tahmin edebildi. İşin kendisi, müşterinin bakım personeli tarafından gerçekleştirildi. Bant tedarikçisinin süpervizörü, işçiliği denetlemek için sahadaydı.

 

Daha az duruş süresi, daha az maliyet
BEUMER uzmanı Unruh, “Yalnızca maliyetleri dikkate alırsak, geleneksel işlem daha ucuzdur” diye açıklıyor. “Ancak, yeni proses, önemli ölçüde azaltılmış duruş süreleri sayesinde golü atıyor”. Bu sistem, bir duruşun müşteri için ortaya çıkan toplam maliyeti göz önünde bulundurulduğunda tam olarak karlı hale geliyor - örneğin, TPI Polene Public Company Ltd.’de olduğu gibi, birkaç kilometre uzunluğundaki taşıma sistemleri durumunda. “Ve yapabilmiş olduğumuz gibi bandı yalnızca tek seferde değiştirdiğimizde, kullanıcı önemli ölçüde daha yüksek güvenlikten faydalanır:  planlanmamış kesinti riski neredeyse yok denecek kadar azdır, “diyor Unruh.