2020 YILI SET TEKNİK İÇİN DEĞİŞİM VE GELİŞİM YILI OLACAK

2020 YILI SET TEKNİK İÇİN DEĞİŞİM VE GELİŞİM YILI OLACAK

Öznur Sun
Set Teknik Satış ve Teknik Hizmetler Direktörü

Sektörünüz ve Türkiye özelinde değerlendirdiğinizde 2019 yılı şirketiniz açısından
nasıl geçti?

Firmamızın ana hedefi olan; çalışma alanlarımızda müşterilerimize en doğru çözümleri, en kaliteli ürünler ve en yetkin personel ile sunma ilkemizle 2019 yılında da başarılarımıza yenilerini ekledik. Özellikle 2019 yılına girişte; küresel ve Türkiye ekonomisinde gündemde olan birçok endişeyle birlikte, yılın ortalarına doğru artan yatırımlar yılı başarılı bir şekilde bitirmemize neden oldu. Gelişmeye açık ve potansiyeli yüksek olan bir ülkede bulunmamızın da getirdiği yeniliklerle birlikte 2019 yılının ortasında hareketlenen sektörün 2020 yılında da hızını kesmeden devam edeceğini düşünmekteyiz. 2019 yılı, firmamız için satış ve satış sonrası hizmetlerimizin geliştiği ve yeni projelerle de birlikte teknik olarak ürün portföyümüzü genişlettiğimiz ve hizmet ağımızı güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. Bu gelişimimizde tabi ki en büyük etken çalışanlarımızın çabaları ve yetkinlikleridir. Bir diğer önemli etken ise iş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü bağlar, firmamıza olan güvenleri ve destekleridir.

Bu yıl içerisinde şirketiniz bünyesinde yaptığınız yatırımlar, yeni ürünler, lansmanlar vb. gelişmeler nelerdir?

Firmamız en büyük yatırımı çalışanlarımıza yapıyor olup, 2019 yılı içerisinde Satış ve Teknik Hizmetler ekiplerimize yurt içi ve yurt dışı toplamda 36 eğitim organizasyonu yaptı. Eğitimler mesleki gelişim ve yetkinlik kazanma adına çok önemli olup, 2020 yılında da eğitimlerimize aynı hız ile devam etmeyi planlamaktayız. Çimento, enerji, demir çelik, cam sanayi, atık su başta olmak üzere çalıştığımız tüm sektörlerde, sunduğumuz tüm ürün portföylerinin teknik eğitimlerini de sağlıyor olup, 2019 yılında devreye alımını tamamladığımız projelerimizde son kullanıcılara yönelik eğitimler de verildi. Teknik Emniyet Gaz Algılama Sistemleri, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri, Proses Gaz Analiz Sistemleri ve Yanma Teknolojileri ürün portföyümüze ilave olarak 2019 yılında ‘LDI’ firmasıyla bir iş birliği sağladık. Dış ortamdan veya endüstriyel işlem suyundan kaynaklanan sudaki yağ sızıntılarını (fuel oils, marine diesel oils, crude oils, diesel, gasoline, kerosene, vb.), son teknoloji temassız sensörü ile gerçek zamanlı olarak tespit eden sistemlerin üreticisi LDI firmasının Türkiye’deki yetkili çözüm ortağıyız.

Honeywell markasının gaz ve alev algılama sistemleri teknolojik değişikliklerle birlikte sensör teknolojilerinde yenilikler getirmekte, aynı zamanda kablosuz (wireless) teknolojisini gaz algılama alanında birçok ürününe entegre etmektedir. Kablosuz kontrol ünitesi ve dedektörleriyle de yatırım maliyetini azaltmayı hedeflemektedir.

Siemens ve Enotec markaları başta olmak üzere; çoğu fabrikada işletilmesinde zorluklar yaşanan “Fırın İntikal Gaz Analizi” için özel bir sistem tasarımı yaptık. Yurt içi ve yurt dışında farklı fabrikalarda yaptığımız bu uygulamada sürdürülebilir ölçüm kalitesini en üst düzeylere taşımakla birlikte, bakım için harcanan iş gücünü de minimum seviyeye indirdik. Bu sayede günlük rutin kontrollerle birlikte kaliteli ve güvenilir ölçüm sistemlerini müşterilerimizle buluşturabildik.

Gasmet ve Durag gibi, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri’ni temel konu edinmiş tedarikçilerimizin ürünleriyle birlikte, Türkiye’nin dört bir yanındaki geniş servis ağımızı birleştirerek; müşterilerimize yüksek verimli, sürdürülebilir hizmet sunmaya devam ettik.

Genel olarak 2020 yılından beklentiniz nasıl? Bu yıl için hedefleriniz ve genel stratejileriniz neler olacak?

2020 yılının firmamız için değişim ve gelişim yılı olacağına inanıyoruz. Teknik Hizmetler ekibimizin güçlenmesi ve büyümesi amacıyla yeniden yapılanma sürecini başlattık. Aynı zamanda genişleyen satış ekibimizle de müşteri portföyümüzü genişletmeyi hedeflemekteyiz. Firmamızın kuruluşundan itibaren hedeflediği şekilde de çalıştığımız alanlarda lider firma olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Güçlenen iletişimimiz ve teknik alt yapımızla da iş ortaklarımızla yeni stratejilerimizi oluşturacağız. 2020 yılı firmamız için, 2019 yılında ulaştığımız başarılarımızın katlanarak artacağı bir yıl olmasını hedefliyoruz ve bu hedef çerçevesinde çalışmalarımızı yapıyor olacağız.

Sektörel olarak baktığınızda bu yıl bizi nasıl gelişmeler bekliyor?

2019 yılına girişte firmaların yatırımlara çekimser yaklaştıkları bir yıl olmuştu. 2019 yılının son 3 ayında gözlemlediğimiz kadarıyla yatırımlar birçok sektörde artacak, firmaların ekonomiye inançlarının olacağı bir yıl olacağını düşünmekteyiz. 2020 yılı başlangıcında da takip ettiğimiz projelerimiz ve potansiyellerine baktığımızda iyi bir yıl olacağını öngörmekteyiz.