Çimento seköründeki proses ve bilgi teknolojileri birikimimizi ürün portföyümüz ve uygulamalarımız ile birleştiriyor, çimento endüstrisi için dijital çözümler üretiyoruz. Özetle; elektrifikasyon ve otomasyon alanında bu topraklarda 161 yıldır sürdürdüğümüz öncü rolümüzle gurur duyarken, dijitalizasyon yolculuğunda çimento sektörüne eşlik etmenin heyecanını yaşıyoruz.

Çimento seköründeki proses ve bilgi teknolojileri birikimimizi ürün portföyümüz ve uygulamalarımız ile birleştiriyor, çimento endüstrisi için dijital çözümler üretiyoruz. Özetle; elektrifikasyon ve otomasyon alanında bu topraklarda 161 yıldır sürdürdüğümüz öncü rolümüzle gurur duyarken, dijitalizasyon yolculuğunda çimento sektörüne eşlik etmenin heyecanını yaşıyoruz.

Hemen hemen her platformda karşımıza çıkan Endüstri 4.0 kavramı ilk olarak 2011 yılında Almanya’da düzenlenen Hannover Messe’de konuşulmaya başlanmıştır. 2012 yılında Alman hükümeti, üniversiteler ve Siemens’in dahil olduğu gruplar oluşturarak Endüstri 4.0 çalışmalarına başlamıştır. Yaklaşık 1 yıl kadar süren bu çalışmaların sonunda Almanya önümüzdeki 20 yıl için Endüstri 4.0 yol haritasını tüm dünyayla paylaştı. Ülkemize baktığımızda ise Almanya’nın Endüstri 4.0 yol haritasını açıklamasından sadece 1 yıl sonra Siemens’in öncülüğü ve kamunun desteği ile Türkiye’nin Endüstri 4.0 yol haritası ortaya konmuştur. Günümüzün en popüler söylemleri arasında yer alan Endüstri 4.0, dijitalizasyon, 4.Sanayi Devrimi kavramlarının ilk üç aşamasını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Su & Buhar olarak bilinen 1.Sanayi Devrimi 18. yüzyılın sonlarında su gücünün ve buhar motorlarının üretimde kullanımı olarak tanımlanmaktadır.

Elektrifikasyon olarak bilinen 2.Sanayi Devrimi 19. yüzyılın sonlarında elektrik mühendisliği ve seri üretim bantlarının sanayideki yükselişi olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde kendi kendine hareket edebilen ilk üretim bandının 1870 yılında Cincinati Ohio’daki bir mezbahanede kullanıldığını biliyoruz.

Otomasyon olarak bilinen 3.Sanayi Devrimi 1970’lerin ortalarında elektrik ve bilgisayar teknolojilerinin birleşmesi ile ortaya çıkan PLC’lerin sanayide kullanımının hızla yaygınlaşması olarak tanımlanmaktadır.

Dijitalizasyon yani 4.Sanayi Devrimi ise henüz tanımlanmaya devam ediyor ve uzmanlara göre önümüzdeki 20 yıl içerisinde tam bir dönüşüm gerçekleşecek. Dijtalizasyon, yaşam şeklimizden iş yapış biçimlerimize hayatımızdaki herşeyi değiştiriyorsa ve yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiyse, bizlere düşen görev dijitalizasyon ile neler yapabileceğimize odaklanmaktır. Bugünün teknolijisi ile büyük miktardaki veriyi toplayabilir, transfer edebilir, depolayabilir veya analiz edebiliriz. Dijitalizasyon sayesinde ise bu büyük miktardaki veriyi yaygın kullanım ile “Big Data” yı kullanarak verimlilik, esneklik ve kalitemizi arttırırken pazara çıkış süremizi azaltabiliriz.

Siemens olarak 4.Sanayi Devrimi ile uyumlu çözümlerimizin tamamını “Digital Enterprise” yani dijital işletmeler olarak adlandırıyoruz. Digital Enterprise’ı kısaca özetlemek gerekirse; prosese özel geliştirdiğimiz otomasyon ve yazılım çözümlerimizi endüstriyel haberleşme, güvenlik ve servis hizmetlerimizle birleştirerek değer zinciri boyunca mühendislikten operasyonlara tam entegrasyon şeklinde tanımlayabiliriz. Digital Enterprise’ın bir parçası olan ortak data modeli ile pazara çıkış süremizi kısaltırken, simülasyon ile verimliliği arttırıyoruz. Tesis yaşam döngüsünün yönetiminin oluşturduğu bütünsel yaklaşım esnekliği arttırırken, dijital ikiz kalitenin artmasına katkı sağlıyor.

Dijital işletme olmanın yolu ürün tasarımından servise değer zinciri boyunca birbirine tam entegre mühendislik ve operasyon süreçlerine sahip olmaktan geçiyor. Değer zinciri boyunca tam entegre mühendislik süreçleri tasarımdan operasyona geçiş süresini kısaltırken ortaya çıkan tesis dijital ikizi operasyon ve servis esnekliğini artırmaktadır. Bir diğer yandan saha, otomasyon ve yönetim arasındaki tam entegre operasyon süreçleri sayesinde ise üretkenlik ve esmass neklik artarken yeni teknolojilerin tesise adaptasyonu kolaylaşmaktadır.

Dijital işletme olmaya karar verdiğimiz noktada tesisimizde yapmamız gereken çeşitli hazırlıklar var. Bunlardan birincisi endüstriyel haberleşme. Değer zincirini oluşturan tüm halkaların standartlar üzerine kurulu, güvenilir networkler üzerinden, yatayda ve dikeyde birbirine bağlanması sağlanmalıdır. Siemens olarak IP tabanlı ProfiNET, OPC UA gibi yaygın bağlanabilirlik çözümlerimizle tesis genelinde yüksek performanslı ve güvenilir haberleşme ağları kuruyoruz. Endüstriyel haberleşme çözümleri ile tesis bağlanabilirliği arttıkça, tesisler siber tehlikelere de açık hale geliyor. Kullanılacak endüstriyel güvenlik çözümleri ile siber saldırılardan korunmak mümkün hale gelirken, geliştirilecek detaylı savunma konseptleri ile üretkenlik arttırılmalıdır. Siemens olarak sağladığımız endüstriyel güvenlik çözümleri ile sistem bütünselliğini göz önünde bulundurarak, tesise ve networke özel güvenlik uygulamaları tasarlamak mümkündür. Son olarak endüstriyel servis hizmetleri ile tesisin enerji ve kaynak tüketimi optimize edilebilirken, akıllı servis ve destek konseptleri ile dijital işletmelerin sürekliliğine katkı sağlanmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz haberleşme, güvenlik ve servis konularındaki ön hazırlıklarımız tamamlandığında, dijital işletme olma yolunda Siemens’in Dijital Enterprise ürün portföyünden tesisimizin ihtiyacına uygun çözümleri seçip kullanmaya başlayabiliriz.

Digital Enterprise portföyü kapsamlı ve birbirini tamamlayan çözümler topluluğudur.

Mühendislik ve tesis yönetimini birleştiren yazılım COMOS, prosese özel geliştirilen otomasyon sistemi SIMATIC PCS7, tesis ortaya çıkmadan önce tesisin içinde 3 boyutlu gezinme imkanı sağlayan COMOS Walkinside, tesis devreye girmeden simülasyonunu yapma imkanı sağlayan SIMIT, akıllı ve bağlanabilir saha cihazları ve gerçek zamanlı tesis verilerinden yola çıkarak karar verme süreçlerini hızlandıran XHQ ve tamamen açık nesnelerin interneti sistemi MindSphere, Digital Enterprise portföyünün parçaları olarak sayılabilir.

COMOS’un sunduğu ortak data modelinin tüm disiplinleri global ve kararlı bir veri tabanına entegre edilebilmesi ile sağlanan paralen iş akışları, zaman tasarrufu sağlayarak maliyetleri azaltmaktadır. Dün basamaklı bir zaman planında ilerleyen ürün, proses, mekanik, elektrik ve otomasyon tasarım süreçleri bugün kısmen de olsa paralel olarak ilerleyebilirken, yarın bu süreçlerin birbirine paralel ilerlemesini bekliyoruz.

Mühendislik sırasında yaratılan tesis dijital ikizi ile gerçek tesis ortaya çıkmadan önce tesisi 3 boyutlu olarak göre imkanı bulur, dilerseniz ekiplerinizin eğitimlerini önceden tamamlayabilirsiniz.

COMOS ve SIMATIC PCS7 arasındaki gerçek zamanlı ve çift yönlü veri alışverişi sayesinde donanım ve yazılım mühendisliği otomatik olarak yapılarak otomasyon mühendisliğinden %60 zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bu durum mühendislik kalitesinin artmasına imkan sağlarken; konfigüratör, kütüphane ve standart arayüzlerle yeni ekipmanların tesise entegrasyonu hızlanır. COMOS ve SIMATIC PCS7 ile tam uyumlu SIMIT sayesinde gerçek tesisten önce testleri tamamlamak mümkündür. Böylece gerçek tesisin devreye alma süreci daha kolay ve verimli bir şekilde yapılabilir, hatalı ve masraflı tekrar işlerden kaçınılır.

COMOS ve SIMATIC PCS7 arasındaki gerçek zamanlı veri alışverişi sayesinde tesise ait proje dokümanları her zaman güncel kalır. Böylece daha verimli yapılabilen bakım yönetimi %30 oranında zaman, %20 oranında ise maliyet tasarrufu sağlar. Digital Enterprise’ın bir parçası olan COMOS MRO ile de operasyon ve servis ekipleri hızlı ve kolay iletişim kurma imkanı bulur. COMOS ve COMOS Walkinside ile anlık ekipman bilgilerine sahaya gitmeden ulaşmak mümkün iken, sahada ekipman yanına gidildiğinde ise COMOS Mobile güncel ekipman verilere ulaşma imkanı sağlar.

Optimum kararlar maksimum veriyle alınabilir.

XHQ operasyon zekası ile değer zinciri boyunca oluşan tüm operasyon verilerine kolayca ulaşılabilir. Böylece tesisleriniz arası varlık karşılaştırması yapabilir, maliyet faktörlerinizin görselliğini arttırabilirsiniz. Bu sayede operasyon maliyetlerinde %8’e kadar düşüş, verimlilikte ise %10’a kadar artış sağlamak mümkündür.

Tamamen açık standartlar üzerine kurulu nesnelerin interneti sistemi MindSphere’in MindConnect platformu ile sahadaki Siemens ve 3rd party cihazlarla tak çalıştır ve güvenilir bağlantı sağlanır. Sahadaki cihazlardan toplanan verileri kullanarak çeşitli bulut altyapıları ile uyumlu MindSphere platformunda tesisinizin ihtiyaç duyduğu dijitalizasyon uygulamasını kendiniz tasarlayabilir ya da Siemens veya partnerleri tarafından önceden geliştirilmiş uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu sayede varlık şeffaflığınız ve analitik içgörünüz artar.

Siemens olarak dijitalizasyonu müşterilerimizle birlikte çıktığımız bir yolculuk olarak tanımlıyoruz.

Bu yolculukta veriyi kullanarak gerçek değer yaratmanıza katkı sağlıyoruz. Çimento seköründeki proses ve bilgi teknolojileri birikimimizi ürün portföyümüz ve uygulamalarımız ile birleştiriyor, çimento endüstrisi için dijital çözümler üretiyoruz. Özetle; elektrifikasyon ve otomasyon alanında bu topraklarda 161 yıldır sürdürdüğümüz öncü rolümüzle gurur duyarken, dijitalizasyon yolculuğunda çimento sektörüne eşlik etmenin heyecanını yaşıyoruz.