“İZ BIRAKAN İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“İZ BIRAKAN İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Oğuz BÜTE
Sintek Logistics CEO

Sintek Lojistik özellikle son dönemde hızlı bir büyüme ivmesi yakalamış görünüyor, buna bağlı olarak bize kısaca işlerinizin hacminden ve faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
Sintek Lojistik faaliyetlerine başladığı ilk dönemde, öncelikle bağlı olduğu grubun proje lojistik işlerini yapabilecek şekilde kurgulanmıştı ve çalışmalarını buna göre organize ediyordu. Ancak zaman içerisinde genel kargo işlerimizde yaşadığımız artışa paralel olarak sizin de belirttiğiniz gibi hızlı bir şekilde büyüme sürecine girdi. Bu süreçte öncelikle departmanların doğru yapılanmasını sağladık ve gerekli tüm alanlarda yeni departmanlar oluşturduk. Ardından da bu departmanlara doğru kişileri de istihdam edince başarılı bir büyüme sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Bunu yaparken Sintek Grubu’nun bizlere sağladığı finansal desteği ve bizlere olan güvenlerinin her zaman yanımızda olduğunu bilmemiz de bizim için çok büyük bir avantaj ve güç olmuştur.

Faaliyetlerimizden de kısaca bahsedecek olursak; temelde uluslararası alanda ve tam yetkin bir şekilde hizmetler sunan bir lojistik firmasıyız. Sintek Lojistik’in ana faaliyet alanını Proje Lojistiği olmak üzere, tüm genel kargo modülleri (Hava, Kara, Deniz, Demiryolu, Depolama, Yurt içi Lojistik faaliyetleri) oluşturuyor. Şirketimizin merkezi Ankara’da bulunmakla birlikte, tüm operasyonel süreçlerimiz ve ekiplerimiz İstanbul Trump Towers’da bulunan şubemizde faaliyetlerini yürütüyor.

Pandeminin etkileri devam etse de özellikle 2021 yılı ile birlikte birçok sektörde tekrar bir yükseliş başladı. Siz kendi sektörünüz özelinde bu dönemi nasıl değerlendiriyor ve görüyorsunuz?
Tüm dünyaya ve Türkiye’ye baktığınızda lojistik sektörü özellikle pandemi döneminde en çok gelişen sektörlerden biri olmuştur. Bilindiği üzere pandemi döneminde tüm dünyada e-ticaret ve online alışveriş sitelerindeki yoğunluk ve buna bağlı olarak hemen her sektör ve alanda yaşanan büyük lojistik hareketlilik, uluslararası ve lokal lojistik faaliyetlerini hızlandırdı. Buna ek olarak pandeminin getirdiği yeni koşullar altında yaşamsal öneme sahip kargoların taşınması ile lojistik alanındaki süreç daha da ivmelendi ve tüm bu yapı, ülkelerin sınırlarını ve neredeyse kendilerini kapatmaları ile daha da karmaşık bir hal aldı. Bu noktada kapamaların yaşandığı ülkelerdeki lojistik faaliyetlerini yavaşlaması, zaman zaman durma noktasına gelmesi ve buna bağlı olarak da planlamaların aksaması küresel düzeyde bir kriz yaşanmasına neden oldu. Bunun da doğal sonucu olarak lojistik faaliyetlerin ana kalemi olan navlun maliyetleri çok hızlı ve büyük bir şekilde arttı. Hızla artan navlun rakamları ile birlikte denizyolunda faaliyet gösteren armatör firmalar başta olmak üzere tüm taşıma firmaları büyük karlılıklar elde etmeye başladılar. Halen etkilerini devam ettiren bu sürecin en erken 2022 yılı ortaları, en geç de 2023 yılı ilk çeyreğine kadar bu şekilde devam edeceği öngörülmektedir. Tüm bu açılardan bakıldığında lojistik sektörü için altın bir dönemde bulunduğumuzu söyleyebiliriz.

İhracatın daha da kuvvetlenmesi ve Türk firmalarının küresel alanda markalaşması için hangi adımları atmamız gerekiyor?
Söz konusu olan ihracatın gelişmesi ve markalaşma süreçleri olduğunda, ilk olarak söylenmesi gereken konu ortaya konan hizmetin ya da yapılan işin belirli bir standarda sahip olması, kalitesinin hiçbir şekilde düşürülmemesi ve sahip olunan bu kalitenin de sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi gerektiğidir. Bu aşamalar doğru şekilde geçildikten ve işler hale getirildikten sonra izlenecek temel yol markalaşmak adına farklı alanlarda yapılacak olan ve bilinirliği artırmaya yönelik farklı çalışmalardır. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da ürün ya da hizmet hakkında standartları belirlerken sadece lokal düzeyde düşünmek değil, uluslararası standartları göz önüne alarak, belirli kriterlere göre ürün ve hizmet üretmeye çalışmaktır. Bu süreç böyle düşünülüp planlandığında firmanın ihracat yapabilme şansı da çok daha fazla olacaktır.

Bu bağlamda Sintek Lojistik olarak taşımacılık anlamında önemli ve farklı hizmetler sunuyorsunuz. Hangi alanlarda farklılaşıyorsunuz?
Burada öncelikle dikkat etmek istediğimiz nokta bizim en önemli kaynağımızın çalışanlarımız olduğudur. Bunu daha ilk cümleden belirtmek isterim. Firma olarak çalışanlarımıza verdiğimiz önem ile birlikte ortaklaşa çalışma, hep beraber başarma ve iyi bir ekip olma konularında yakaladığımız başarı ile zaten farklılığımızı ortaya koyuyoruz. Sintek Lojistik olarak insana yaptığımız yatırımın bize her zaman kazandırdığının kazandırdığının bilincindeyiz ve bence en büyük farkımız da buradan geliyor. Şirketimiz bünyesinde değişik alanlarda çalışan insan kaynağı, firma olarak bizim en büyük güçlerimizden biri.

Proje lojistiği de öne çıktığınız alanlardan biri. Bu alanda ne tür çalışmalarınız bulunuyor?
Proje Lojistiği çalışmalarını genel olarak standart dışı yapılan tüm taşıma faaliyetlerinin toplandığı alan olarak ifade edebiliriz. Bu alandaki çalışmalarımızı Sintek Grup olarak aldığımız Akkuyu Nükleer Santral gibi büyük projelerin organize edilmesi ve kendi aldığımız proje yüklerinin mineral, maden gibi komple gemi taşımaları ile Break Bulk – Endüstriyel gabari dışı taşıma işlerinin yapılması olarak detaylandırabiliriz. Proje Lojistiği çalışmalarımızın yanında uzun vadede takip ettiğimiz proje işlerimiz de bulunmaktadır. Bu alandaki çalışmalarımıza Afrika’da yapılan çimento fabrikalarının ya da beton santrallerinin tüm dünyadan yapılan proje taşımalarının organizasyonunu gösterebiliriz. Dolayısı ile şirket olarak bizim en yoğun olduğumuz alanın aslında Proje Lojistik alanının olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Farklı alanlarda müşterilerimize hizmetler sunuyoruz ancak Proje Lojistiği alanında farklılaşmaya ve büyümeye devam ediyoruz.

Çimento sektöründe proje taşımacılığı ne tür avantajlar sağlıyor?
Lojistik ve proje taşımacılığı faaliyetleri özelinde baktığınızda çimento sektöründe genel olarak dökme ya da Big Bag olarak komple gemi taşımaları yapıldığını görebilirsiniz. Sintek Lojistik olarak burada bizim müşterilerimize sunduğunuz avantajımız, çimento dışında hali hazırda başka malzemelerin de komple gemi taşımalarını (Maden, Mineral, Buğday, Hurda gibi) başarılı bir şekilde yapıyor olmamız. Farklı alanlardaki müşterilerimize hizmet sunmanın bize getirdiği önemli bir bilgi birikimi ve deneyim var. Sintek Lojistik olarak bu sebeple piyasada güvenilir ve kaliteli hizmet verebilecek tecrübede bir lojistik firması olarak biliniyoruz. Farklı sektör ve alanlarda sahip olduğumuz deneyimleri ve bilgi birikimlerini bu alana da yansıttığımız için piyasadaki genel algımız çok kuvvetli ve itibarlı.

Önümüzdeki dönem için hedefleriniz ve stratejileriniz nasıl şekillenecek?
Önümüzdeki dönem için belirlediğimiz en önemli hedeflerimizden biri, hem yurt içinde hem de yurt dışında şubeleşmek ve hizmet sunduğumuz nokta sayısını artırmak. Bu büyüme ve genişleme sayesinde yerinde hizmet sunma şansı elde edeceğiz ve daha verimli operasyonlara imza atabileceğiz. Buna ek olarak bir diğer hedefimiz ise genel kargo çalışmaları üzerinde özellikle deniz kısmında gelişmek ve burada sahip olduğumuz hacmi en az 3-4 katına çıkarmak. Bu hedefimize ulaşmak için de önümüzdeki dönemde büyük yatırımlar planlıyoruz. Denize olarak aynı şekilde hava ve kara lojistiği bölümlerimiz için de netleşen yatırım kararlarımız var. Bu yatırım kararlarının neleri kapsadığı ve ne tür yatırımlar olduğunu stratejik olarak şu an belirtmeyi uygun bulmuyorum. Sadece söyleyebileceğimiz şey Sintek’in mottosunda da belirttiğimiz şekilde tüm bu yatırım ve çalışmaların iz bırakacak şekilde kurgulanacağız.