LİMAK ÇİMENTO GRUBU’NUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞU

LİMAK ÇİMENTO GRUBU’NUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞU

Limak Şirketler Grubu’nun 2014 yılında imzaladığı ve Limak Çimento Grubu’ nun da eş zamanlı paydaşı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile sürdürülebilirlik önceliklerimizi ve stratejimizi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine kurduk.

Limak Çimento Grubu olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma” olarak tanımladığı ve çok paydaşlı müzakerelerin ürünü olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) kapsamında, 2030’a kadarki dönemde dünyanın en acil sosyal, ekonomik ve çevresel zorluklarının üstesinden gelmek için oluşturulan 17 hedefi tüm süreçlerimize entegre etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Sürdürülebilir ekonomik gelişimin; kapsayıcı bir yaklaşım ile,  bireyin çevresel ve sosyal farkındalığının olması halinde ve sağlıklı bir gezegende mümkün olabileceğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik politikamızı tüm çalışanları, iş ortakları ve paydaşları ile birlikte faaliyette olduğumuz tüm coğrafyalarda geçerli olan temel anlayışların bütününü temsil edecek şekilde ele almakta ve iş anlayışımızı günümüz küresel amaçları ile de uyumlu olacak şekilde;
• Sürdürülebilir Gelişim Odaklı İş Anlayışı
• İnsani Gelişim Odaklı İş Anlayışı
• Refahın Yaygınlaştırılması Odaklı İş Anlayışı
• Gezegen Odaklı İş Anlayışı
• Adil ve Paylaşımcı İş Anlayışı
olarak modelliyoruz.

Bu doğrultuda Kapsayıcı Gelişim, Sosyal İnsan, Sağlıklı Gezegen odağında oluşturduğumuz komitelerle iş süreçlerini, insan sağlığının korunması, insani gelişimin desteklenmesi ve fırsat eşitliğini esas alarak cinsiyet dengeli kalkınma hedefleriyle sürdürüyoruz. Sürdürülebilirliğin sosyal yapıların gelişimi, çalışanlarının kurumsal bağlılığı ve sürekliliği ile sağlanabileceğine, bireyin içinde bulunduğu sosyal yapıyı tüm unsurları ile algılamış olması ve varoluşunu sosyal yapının sağlığı ile birlikte düşünmesi gerektiğine inanıyoruz.

Tüm faaliyetlerimizi çevreye ve insana saygılı olarak gerçekleştirmeyi temel değer olarak kabul ediyor, çevresel ilişkisinin olası tüm olumsuz unsurlarını önceden tespit ederek, bertaraf etmenin yollarını geliştiriyoruz.

2020 yılında tüm Grup fabrikaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında ekolojik ayak izinin azaltılması hedefiyle Trakya Fabrikasında atık besleme sistemi kuruldu ve Grup Fabrikalarında Sıfır Atık bilinci ve alternatif hammadde kullanımı yaygınlaştırıldı.

Limak Mozambik Çimento Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedeflerinden SDG.3 Sağlıklı Bireyler kapmasında Covid-19 salgını sebebiyle Maputo bölgesinde yapılan 250 yataklı sahra hastanesine 50 adet yatak bağışladı.

Limak olarak üyesi olduğumuz Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)’nin EBRD iş birliği ile hayata geçirdiği Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nun Ön Değerlendirme Desteği Projesine, yapı malzemeleri sektöründen Limak Çimento Anka Şubesi seçildi. Proje ile döngüsel ekonomi konusunda farkındalık yaratmak ve firmaların prosesleri, girdi çıktıları ve değer zincirleri göz önüne alınarak başta malzeme alışverişlerine (endüstriyel simbiyoz) bakılarak döngüsel ekonomi ile ilgili öncelikli fırsat alanlarını belirlemek amaçlanıyor.

Ar&Ge faaliyetlerimizde termik santrallerde çıkan uçucu kül, dip kül ve sentetik alçıların etkin bir kalite& ürün yönetim süreci ile çimento üreticileri tarafından kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi çalışmaları doğrultusunda , dip külünün çimentoda katkı olarak kullanılmasına olanak sağlayan’’ Cement with Coal Bottom Ash –CCBA (Dip Külü Katkılı Çimento)” adı ile EOTA (EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL ASSESSMENT) kuruluşundan , ETA (EUROPEAN ASSESSMENT DOCUMANTATION) belgesi Ülkemiz ve Avrupa Birliği Ülkelerinde bir ilk olarak belgelendi.

Cinsiyet dengeli kalkınma bilinciyle yönetici statüsündeki kadın istihdamını arttırarak, karar verme
süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar vermemekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Limak Çimento Sürdürülebilirlik Hedefleri

Limak Şirketler Grubu Ortak Hedefleri